Bilaterale partnerschappen [fr]

De intensivering van de internationale samenwerking en de uitbreiding van economische en technologische betrekkingen vereist degelijke bilaterale partnerschappen.

Frankrijk werkt samen met de VS om regionale conflicten op te lossen en te strijden tegen terrorisme en werkt aan de ontwikkeling van het partnerschap tussen Rusland en de Europese Unie, bij voorbeeld op het gebied van energie.

Met de landen aan de zuidkant van de Middellandse Zee wil Frankrijk, dat met name met de Maghreb-landen zeer sterke menselijke banden onderhoudt, verder gaan dan het EU Proces van Barcelona. Het gaat om een Unie voor het Middellandse Zeegebied.

Frankrijk versterkt zijn technologische en culturele betrekkingen met de opkomende staten in Azië en Latijns Amerika en heeft met deze landen een waardevolle politieke dialoog op gang gebracht.

Zo is Frankrijk voorstander van de institutionalisering van de dialoog tussen de G8 en de grote opkomende landen als China, India, Brazilië, Mexico en Zuid-Afrika met het doel uiteindelijk een G13 op te richten, want het antwoord op de wereldwijde uitdagingen vereist de erkenning van gemeenschappelijke verantwoordelijkheden.

Met zijn uitgebreide netwerk van bilaterale ambassades (158), het grootste na dat van de VS, legt Frankrijk zich toe op het onderhouden van betrekkingen die de ontwikkeling van menselijke, economische en culturele uitwisselingen bevorderen.

gepubliceerd op 09/10/2009

naar boven