Biodiversiteitsplan: de strijd tegen de achteruitgang van de biodiversiteit is een prioriteit van de Franse regering [fr]

Het plan omvat 6 hoofdstukken die gericht zijn op:

- het herstel van de biodiversiteit op Frans grondgebied;
- de ontwikkeling van een economie zonder vervuiling die een geringe impact heeft op de biodiversiteit;
- de bescherming en het herstel van de natuur in al haar aspecten;
- de ontwikkeling van een ambitieuze Europese en internationale biodiversiteitsroutekaart;
- de verbetering van onderzoek, onderwijs en opleidingen;
- de verbetering van de doeltreffendheid van het biodiversiteitsbeleid.

Een selectie uit het uit 90 maatregelen bestaande plan:

- Geen plastic meer in de oceaan tegen 2025: steun voor een nationaal verbod op wegwerprietjes en -roerstaafjes tegen 2020 en steun op Europees niveau voor een verbod op 12 wegwerpproducten van plastic die het vaakst op het strand en in de zee worden gevonden.
- Krachtige maatregelen om stadsuitbreiding tegen te gaan: in overleg met de belanghebbenden dient de streefdatum te worden vastgelegd waarop er een balans dient te zijn tussen natuur en verstening. Alle nieuwe parkeergelegenheden moeten waterdoorlatend zijn zodat het water goed kan worden afgevoerd en zodat wateroverlast kan worden tegengegaan.
- Tegen 2021 zal er 150 miljoen euro worden vrijgemaakt voor landbouwers zodat ze de maatregelen ter bescherming van de biodiversiteit kunnen toepassen (bodembedekking, planten van heggen, behoud van weides en drassige gebieden, enz.)
- Volgend jaar zal het 11e nationale bospark worden aangelegd tussen Champagne en Bourgogne.

Er zal een actieprogramma voor de bescherming van walvisachtigen worden opgezet. Ook zal er een netwerk van 500 educatieve mariene en terrestrische beschermde gebieden worden uitgebouwd. Voor de uitvoering van de maatregelen zal het Franse ministerie van Ecologische en Solidaire Transitie 600 miljoen euro over een termijn van 4 jaar vrijmaken om de maatregelen te kunnen nemen die het mogelijk maken om met alle actoren de schaal van aanpak te veranderen op het Franse grondgebied.

Om de Franse samenleving als geheel te mobiliseren, zal aan het begin van het schooljaar een actieagenda voor de biodiversiteit worden gelanceerd waarin alle actoren worden gemobiliseerd. Lokale overheden, bedrijven en actoren uit het maatschappelijk middenveld zullen worden aangespoord om ambitieuze en concrete verbintenissen aan te gaan.
Het biodiversiteitsplan zal Frankrijk in staat stellen om tijdens de COP15 die in 2020 te China plaatsvindt door middel van zijn nationale inspanningen en Europese steun de aanneming van een ambitieus internationaal kader van het Biodiversiteitsverdrag te ondersteunen voor het herstel en de bescherming van de biodiversiteit.

Meer informatie: https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr

gepubliceerd op 21/08/2018

naar boven