Birma – Voorlopig rapport van de VN-onderzoeksmissie (28 augustus 2018) [fr]

Het voorlopige rapport dat de onderzoeksmissie van de Verenigde Naties op 27 augustus heeft gepubliceerd, bevestigt de grote ernst van de beschuldigingen die zijn geuit tegen het Birmese leger. Deze onderzoeksmissie is door de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties gemachtigd.

Frankrijk is zeer verontrust door deze conclusies, volgens welke het Birmese leger zou kunnen worden aangeklaagd voor genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden, die onder de bevoegdheid van het Internationaal Strafhof vallen.

Frankrijk roept de internationale gemeenschap op om daadkrachtig op te treden om bewijsmateriaal te verzamelen en te bewaren, en om ervoor te zorgen dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de misdaden tegen de Rohingyabevolking voor het gerecht worden gedaagd.

Frankrijk werkt samen met zijn partners, met name in de Veiligheidsraad en de Mensenrechtenraad, om ervoor te zorgen dat alle maatregelen worden genomen naargelang de resultaten van de onderzoeksmissie, wiens werk zeer wordt geprezen. Frankrijk wacht het definitieve rapport nog af. De openbare zitting van de Veiligheidsraad op 28 augustus 2018 bood de gelegenheid om de situatie in Birma te evalueren en om alle mogelijke vervolgscenario’s te bespreken.

Frankrijk herinnert eraan dat ze samen met hun EU-partners het wapenembargo tegen Birma hebben verscherpt en afgelopen juni zeven hoge officieren van de strijdkrachten en de grenspolitie, die verantwoordelijk zijn voor ernstige mensenrechtenschendingen ten aanzien van de Rohingyabevolking, aan sancties hebben onderworpen.

Zoals in het voorlopige rapport wordt benadrukt, vormen de strijd tegen straffeloosheid en de aanpak van de dieperliggende oorzaken van de crisis het antwoord op het Rohingyadrama, die de noodzakelijke basis zullen leggen voor een veilige, vrijwillige terugkeer van de Rohingya-vluchtelingen naar hun huizen in Birma, overeenkomstig de tripartiete overeenkomst die is ondertekend door de Birmese autoriteiten, de UNHCR en het UNDP. Frankrijk benadrukt nogmaals de steun die aan de speciale gezant van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties in dit opzicht wordt gegeven.

Aangezien de kans op terugkeer niet is gegarandeerd, blijft internationale hulp aan vluchtelingen in Bangladesh en aan ontheemden in Birma van essentieel belang. Daarom heeft Frankrijk sinds het begin van de crisis reeds 7,5 miljoen euro bijgedragen en bedraagt de steun van de Europese Unie al 91 miljoen euro.

gepubliceerd op 31/08/2018

naar boven