Brexit-referendum: verklaring van president Hollande [fr]

“De Britten hebben door middel van een referendum besloten om de Europese Unie te verlaten. Dit is een verdrietige keuze die ik zeer betreur, zowel voor het Verenigd Koninkrijk als voor Europa. Maar het is de keuze die zij hebben gemaakt en die wij moeten respecteren, als ook onze conclusies eruit trekken.

Groot-Brittannië zal dus geen deel meer uitmaken van de Europese Unie en de voorziene procedures die zijn vastgesteld in de verdragen zullen weldra worden toegepast, dat is de regel en dat is de consequentie.

Frankrijk zal, voor zichzelf en voor Groot-Brittannië, blijven samenwerken met dit grote bevriende land, waarmee wij qua geschiedenis en geografie op zoveel manieren verbonden zijn, op economisch, humanitair, en cultureel vlak, en niet te vergeten onze nauwe samenwerking op het gebied van defensie, die we zullen voortzetten.

De stemming van de Britten stelt Europa ernstig op de proef. Europa moet in deze omstandigheden zijn solidariteit en kracht laten zien, en de noodzakelijke oplossingen bieden om de economische en financiële risico’s van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk te beheersen. Maatregelen zijn al genomen en ik heb vertrouwen in hun effectiviteit.

Maar de Britse beslissing vraagt ook om een helder besef van de tekortkomingen van het functioneren van Europa en het verlies van vertrouwen van de bevolking in het Europese project.

Het gevaar voor extremisme en populisme is enorm. Er is altijd minder tijd nodig om iets kapot te maken dan om iets te maken, om te vernietigen dan om op te bouwen. Frankrijk, als één van de oprichters van Europa, zal dit niet accepteren.

We hebben een impuls nodig. Europa moet veranderen om vooruit te komen. De volkeren verwachten van de Europese Unie dat het de waarden van vrijheid, tolerantie en vrede opnieuw bevestigt. Europa moet een mogendheid zijn die op soevereine wijze beslist over zijn eigen toekomst en vasthoudt aan zijn eigen model.

Daarom zal Frankrijk het initiatief nemen voor een Europa dat zich concentreert op de essentie:
- de veiligheid en de verdediging van ons continent, om onze grenzen te beschermen en de vrede in tijden van dreiging te bewaren;
- de investering in groei en werkgelegenheid, om industrieel beleid op het gebied van nieuwe technologieën en energietransitie uit te voeren;
- fiscale en sociale harmonisatie, om onze economieën regels te geven en onze medeburgers garanties;
- en tot slot, de versterking van de eurozone en van zijn democratisch bestuur.

Europa, daar ben ik van overtuigd, moet zich niet verliezen in procedures, maar projecten ondersteunen. Het moet door burgers worden begrepen en gecontroleerd. Het moet snel beslissingen nemen waar dat wordt verwacht, en voor eens en altijd aan de natiestaten overlaten waartoe alleen zij in staat zijn.

(…)

Europa moet de hoop van de jeugd blijven want het is hun toekomst. Vandaag klopt de Geschiedenis aan onze deur. Wat op het spel staat is ofwel de verwatering van Europa door het risico op een terugval, ofwel de herbevestiging van zijn bestaan door middel van diepgaande veranderingen.

Ik zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de diepgaande verandering plaatsvindt, en niet de terugval. Frankrijk heeft hierin een speciale verantwoordelijkheid, omdat het in het hart van Europa ligt, omdat het Europa heeft gewild, heeft gebouwd, omdat het de stap kan zetten die anderen zal doen volgen en die garant zal staan voor de toekomst van ons continent.”

Kijk voor de oorspronkelijke tekst en stellingname van de Franse regering op www.diplomatie.gouv.fr.

gepubliceerd op 05/07/2016

naar boven