Brune Poirson verkozen tot vicevoorzitter van de Milieuvergadering van de Verenigde Naties [fr]

Brune Poirson, Franse staatssecretaris onder de ministre d’Etat, minister van Ecologische en Solidaire Transitie, is verkozen tot vicevoorzitter van de Milieuvergadering van de Verenigde Naties voor een termijn van twee jaar. Dit is een functie waar alleen ministers in functie voor in aanmerking komen. Het is de eerste keer dat Frankrijk deze functie bekleedt.

De Milieuvergadering van de Verenigde Naties, gevestigd in Nairobi (Kenia), maakt deel uit van het VN-Milieuprogramma, dat de activiteiten van de Verenigde Naties op milieugebied coördineert en de lidstaten helpt bij de uitvoering van hun milieubeleid. Het is het eerste VN-forum dat in een ontwikkelingsland is gevestigd.

Ter gelegenheid van de 4e plenaire zitting van de Milieuvergadering van de Verenigde Naties die op 14 maart 2019 in Kenia werd gehouden, herinnerde de president van de Franse Republiek Emmanuel Macron aan de onmisbare rol van de Verenigde Naties bij het mobiliseren van de internationale gemeenschap tegen klimaatverandering en voor het behoud van de biodiversiteit.

De verkiezing van Brune Poirson ligt dus in het verlengde van de sterke inzet van Frankrijk op internationaal vlak om deze prioriteiten te verdedigen, in het bijzonder tijdens de One Planet Summits in Parijs (2017), New York (2018) en Nairobi (2019), die onder de verantwoordelijkheid van Frankrijk vallen.

Deze verkiezing zal Frankrijk via Brune Poirson in staat stellen deze strijd voort te zetten en ervoor te zorgen dat de bescherming van het milieu en het behoud van de biodiversiteit centraal blijven staan op de internationale agenda. In een tijd waarin het multilateralisme wordt bedreigd, zal de minister erop toezien dat deze Vergadering een symbool is voor een efficiënte samenwerking tussen staten, die gericht is op actie ondernemen en mensen.

Brune Poirson: "Ik ben vereerd door het vertrouwen dat het Milieuprogramma van de Verenigde Naties in mij stelt, waarmee het de leidende rol van Frankrijk op het gebied van de bescherming van de planeet en haar burgers aantoont. Deze nieuwe verantwoordelijkheid binnen zo’n belangrijke internationale organisatie is een kans om ons optreden ten gunste van de klimaatbescherming en het biodiversiteitsbehoud te versterken."

Bron (in het Frans): www.ecologique-solidaire.gouv.fr

gepubliceerd op 26/03/2019

naar boven