Buitenlandse Handel – Nieuwe coördinator voor de export van hernieuwbare energie (4 november 2019) [fr]

Jean-Yves Le Drian, Franse minister van Europa en Buitenlandse Zaken, heeft Jean-Louis Bal benoemd tot de nieuwe coördinator voor de export van hernieuwbare energie.

De benoeming van de nieuwe coördinator is in lijn met de strategie van de regering ter ondersteuning van de buitenlandse handel die in februari 2018 door de Eerste minister werd gepresenteerd en sluit aan bij de inzet van het “Team France Export” in alle regio’s, dat alle publieke actoren samenbrengt die Franse bedrijven steunen. De coördinator heeft als taak om in nauwe samenwerking met het “strategisch sectorcomité voor ‘nieuwe energiesystemen’” (CSF) de hernieuwbare energiesector te ondersteunen in prioritaire geografische gebieden door de Franse knowhow en zijn rol in innovatieve sectoren te promoten, in goede samenhang met onze initiatieven op het gebied van klimaatdiplomatie, en in het bijzonder met die waarbij de private sector betrokken is, zoals de International Solar Alliance. Ook zal hij aan een betere structurering van de sector werken om de integratie van het mkb en start-ups in een collectieve dynamiek te bevorderen.

De hernieuwbare energiesector maakt op wereldniveau een constante groei door, gedreven door de lagere kosten van technologieën en de noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Terwijl in 2018 wereldwijd 180 gigawatt aan hernieuwbare energiecapaciteit werd geïnstalleerd, is het Internationaal Energieagentschap van mening dat hernieuwbare energie in 2023 aan 30% van de wereldwijde vraag naar elektriciteit zal voldoen en in 2040 aan 40%. Deze vooruitzichten vertegenwoordigen aanzienlijke economische uitdagingen voor de Franse bedrijven in deze sector en voor de promotie van hun knowhow.

Jean-Louis Bal is sinds maart 2011 voorzitter van de Syndicat des énergies renouvelables (vakbond voor hernieuwbare energie) en werd in oktober jl. herbenoemd. Voorheen bekleedde hij verschillende functies binnen het Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie (agentschap voor milieu- en energiebeheer).

Bron (in het Frans): www.diplomatie.gouv.fr

gepubliceerd op 08/11/2019

naar boven