Buitenlandse handel: de resultaten van het eerste semester 2019 [fr]

Communiqué van het ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken (7 augustus 2019, Parijs)

Op 7 augustus 2019 zijn de cijfers betreffende de Franse buitenlandse handel van het eerste semester van 2019 gepubliceerd door de douane (over de handel in goederen) en door de centrale bank van Frankrijk (over de handel in diensten).

Dankzij een sterkere groei van de export dan van de import is ons handelstekort in het eerste semester van 2019 aanzienlijk verminderd ten opzichte van een jaar eerder. Het tekort op de balans van goederen en diensten bedraagt €9,4 miljard, tegen een tekort van €10 miljard in het tweede semester van 2018 en van €15,8 miljard in het eerste semester van 2018. Het handelstekort van goederen is gedaald tot €26,9 miljard tegen €27,3 miljard in het voorgaande semester en €32,1 miljard in de eerste helft van 2018. Het handelstekort exclusief militair materieel en energie, is eveneens gedaald (€13,7 miljard tegen €18,7 miljard in het eerste semester van 2018) en bereikt het laagste niveau sinds de tweede helft van 2015.

Wat diensten betreft, is het overschot toegenomen in vergelijking met het eerste semester van 2018 (€12,5 miljard tegen €11,3 miljard), waarmee de afname van het overschot van de transitohandel wordt gecompenseerd (€4,6 miljard tegen €6,6 miljard).

Het saldo op de lopende rekening is verbeterd ten aanzien van de eerste helft van 2018, van -€10,3 miljard naar -€5,6 miljard, waardoor een evenwicht op de balans wordt genaderd.

De energierekening, die meer dan twee derde van het tekort op de handelsbalans behelst, is lichtelijk gestegen in de eerste helft van 2019 naar €23,4 miljard (na €23,3 miljard in het voorgaande semester). De export van de chemische en de voedsel- en landbouwsector heeft een recordhoogte bereikt, waarmee hun overschot wordt vergroot. De scheepsbouwindustrie heeft goede resultaten geboekt dankzij de levering van het passagiersschip MSC Bellissima. We zien tevens een aanzienlijke toename van de export naar Canada in vergelijking met het voorgaande semester (+8,2% naar €1,9 miljard). Het Franse handelsoverschot ten opzichte van Amerika heeft eveneens een recordhoogte bereikt met €4,4 miljard.

De verbetering van onze exportprestaties is een van de doelstellingen van het regeringsbeleid, in overeenstemming met de strategie voor buitenlandse handel die de Eerste Minister in februari 2018 heeft gepresenteerd in Roubaix. Tegelijkertijd met het regeringsbeleid voor economisch herstel vordert de hervorming van de exportondersteuning gestaag, onder auspiciën van minister Jean-Yves Le Drian en staatssecretaris Jean-Baptise Lemoyne. Dankzij een nieuw partnerschap tussen de Franse rijksoverheid en de regio’s en de inzet van de oprichters van het ‘Team France Export’ (Business France, de Kamers van Koophandel en Industrie en Bpifrance) kunnen het Franse MKB en middelgrote ondernemingen beroep doen op één loket in iedere regio en op 235 internationaalgerichte adviseurs.

Franse ondernemingen hebben nu toegang tot een ‘ondersteuningsplatform’ (www.teamfrance-export.fr) dat ontworpen is in overeenstemming met de loketten in de regio’s en vooral gericht is op de 305.000 ondernemingen die nog weinig of niet exporteren, om hen te begeleiden en om de eerste stappen naar internationale handel te vereenvoudigen. In samenwerking met diverse ministeries werken de bedrijfssectoren aan een meer gestructureerd optreden in het buitenland. Daarbij wordt gewerkt met een vernieuwde versie van het ‘merk Frankrijk’ om het imago en de aantrekkelijkheid van Frankrijk internationaal beter te kunnen promoten. Exportondersteuning door de overheid zal meer worden gestimuleerd, zodat bedrijven kunnen profiteren van de mogelijkheden die de nieuwe handelsakkoorden bieden, voornamelijk met Canada en Japan.

gepubliceerd op 08/08/2019

naar boven