Resultaten buitenlandse handel eerste helft 2017 - Verklaring van Jean-Yves Le Drian (8 augustus 2017) [fr]

De resultaten voor het buitenlandse handelsverkeer in de eerste helft van 2017 getuigen van een intensivering van de handel, en een tekort van goederen en diensten ter hoogte van € 22,7 miljard.

Dit heeft onder andere te maken met een toename van de import, dankzij het herstel van de economische activiteit, een kleine toename van de export en de opleving van de olieprijzen. Op de dienstenbalans is weer een overschot te constateren.

Terwijl de marktaandelen van Frankrijk sinds 2012 weer zijn gestabiliseerd en de concurrentiepositie van de Franse economie zich blijft verbeteren, is het ministerie van Europese en Buitenlandse Zaken vastbesloten om gebruik te maken van de aangekondigde hervatting van de internationale handel, door een echte exportcultuur te implementeren. Dit zal worden ondersteund door een vereenvoudiging van de exportregeling ter ondersteuning van bedrijven, waarvoor ik me de komende weken samen met Jean-Baptiste Lemoyne zal gaan inzetten, in samenwerking met alle betrokken partijen.

Ter verbetering van de handelsbalans van Frankrijk zullen we de komende jaren eerst de hervormingsagenda toepassen, die is besloten door de president en wordt uitgevoerd door de regering. Dankzij het herstel van hun concurrentievermogen zullen de Franse bedrijven hun marktaandeel internationaal kunnen verbeteren.

Ons diplomatieke instrument is volledig gemobiliseerd om onze economische en commerciële belangen te ondersteunen, met als doel om:

- een eerlijke internationale handel te bevorderen, waarmee we onze bedrijven kunnen beschermen tegen oneerlijke handelspraktijken. Daarom steunen we, binnen de Europese Unie, de ontwikkeling van instrumenten en beleid om dit tegen te gaan.
- onze attractiviteitsbeleid te ontwikkelen, ter bevordering van productieve buitenlandse investeringen in Frankrijk, ter bevordering van ons productieniveau van goederen en diensten.
- de bedrijven die naar het buitenland (willen) uitbreiden, te begeleiden. Een rationalisering van de bestaande voorzieningen zullen in de komende maanden worden uitgevoerd, met het oog op een toename van het aantal exporterende bedrijven.

gepubliceerd op 11/08/2017

naar boven