"Bureau d’échange de jeunes"

Wat doet het bureau d’échanges ?

- Wij informeren u over de verschilende educatieve systemen in Nederland en Frankrijk.
- Wij verwerken uw uitwisselings-aanvraag.
- Wij zoeken partnerscholen tussen Nederland en Frankrijk.
- Wij verrichten onderzoek op specifieke gebieden betreffende de educatieve uitwisselingen tussen Nederland en Frankrijk.
- Wij werken nauw samen met Franse en Nederlandse organisaties en instellingen.

Op welke gebieden zijn wij actief?

Er vinden educatieve uitwisselingen plaats op het gebied van :
- Levende talen (Nederlands en Frans)
- Onderwijs (voortgezet- en beroepsonderwijs)
- Cultuur

Wat voor soort uitwisselingen zijn er ?

- Traditionele uitwisselingen
- Samenwerkingsverbanden tussen scholen (stages en bezoeken aan bedrijven)
- Correspondentie tussen scholen (brieven, e-mailen)

Wie ondersteunen wij ?

- Lagere scholen
- Voortgezet onderwijs

Voor verdere vragen kunt u altijd contact opnemen met :

Michel Wauthion
Attaché voor Franse taalonderwijs
Tel : 020 531 95 50
e-mail: michel.wauthion@diplomatie.gouv.fr

gepubliceerd op 16/01/2014

naar boven