Burgerraadplegingen over Europa: de Europese Commissie start raadpleging in 24 talen [fr]

Frankrijk zet zich in voor de herfundering van Europa en heeft een sterke ambitie voor de Europese Unie: het opnieuw uitvinden van de soevereiniteit, een geconsolideerde eenheid rond onze waarden, een levende democratie.

We moeten Europa herfunderen. Er dient allereerst zonder taboes gekeken te worden naar wat er van Europa is geworden en er dient onbevooroordeeld te worden gepraat over wat Europa moet worden.

Om die reden stelde president Emmanuel Macron alle lidstaten voor om op het niveau van de Europese Unie burgerraadplegingen te starten. Het doel van de raadplegingen is om eindelijk het woord te geven aan degenen voor wie Europa is opgericht.

Vanaf nu tot eind oktober vinden in de hele Europese Unie burgerraadplegingen voor Europa plaats, die gericht zijn op alle doelgroepen. Ze zijn bedoeld om over Europa te debatteren. Om te vertellen wat men verwacht, hoopt, betreurt en voorstelt.

De Europadag bood de gelegenheid voor de Europese Commissie om de eerste pan-Europese online burgerraadpleging te lanceren, die een aanvulling is op de fysieke bijeenkomsten die in de 27 betrokken lidstaten worden georganiseerd. Vandaag om 12.00 uur start de Europese Commissie een raadpleging die beschikbaar is in 24 talen, waarbij 450 miljoen Europeanen worden opgeroepen hun mening te geven via een vragenlijst die is opgesteld door een burgerpanel en die in alle talen, waaronder het Frans, beschikbaar is op de EC-website: https://ec.europa.eu/commission/consultation-future-europe_en

De vragen werden opgesteld door een panel van Europese burgers, dat werd verwelkomd in het Europees Economisch en Sociaal Comité, hetgeen de thuisbasis is van de vertegenwoordiging van het maatschappelijk middenveld in Europa. De twee dagen die in het teken stonden van beraadslaging en participatiebijeenkomsten waren een eerste ervaring met transnationale en meertalige burgerberaadslagingen, die moet worden toegejuicht.

Het hele proces zal eind oktober stoppen, zodat de campagne voor de Europese verkiezingen niet wordt verstoord. Vervolgens zal het resultaat van de raadplegingen worden gepresenteerd, waarop de Europese leiders zich zullen baseren om de contouren van een nieuwe Europese Unie te schetsen. Vertel ons dus wat uw Europa is om het Europa van morgen een nieuw gezicht te geven: het uwe.

"Ik hoop van harte dat wij, overal waar bestuurders ervoor kiezen deze weg te volgen, in alle lidstaten, gedurende zes maanden democratisch overleg kunnen organiseren. In deze periode zullen onze burgers, overal in onze landen discussiëren over het Europa dat zij willen.”
Emmanuel Macron, toespraak bij de Pnyx – 7 september 2017

gepubliceerd op 11/05/2018

naar boven