COP21 / Paris 2015 [fr]

Tijdens de COP 19 in Warschau (19e vergadering van de landen die partij zijn bij de VN-kaderconventie over klimaatverandering), is Frankrijk officieel benoemd tot gastland voor de 21e klimaatconferentie in 2015. De COP21, ook wel Paris 2015 genoemd, zal een van de grootste internationale conferenties worden die ooit op Frans grondgebied is georganiseerd.

Tijdens de COP 19 in Warschau (19e vergadering van de landen die partij zijn bij de VN-kaderconventie over klimaatverandering), is Frankrijk officieel benoemd tot gastland voor de 21e klimaatconferentie in 2015. De COP21, ook wel Paris 2015 genoemd, zal een van de grootste internationale conferenties worden die ooit op Frans grondgebied is georganiseerd.
Paris 2015 / COP21 - JPEG

Een dubbele uitdaging:

- Als gastland moet Frankrijk gedurende twee weken onder de best mogelijke omstandigheden duizenden gedelegeerden en waarnemers ontvangen onder de auspiciën van de Verenigde Naties;
- Als voorzitter van de COP moet Frankrijk een gunstig klimaat scheppen opdat de onderhandelende partijen tot een overeenkomst kunnen komen zodat het akkoord eenstemmig kan worden aangenomen. Er staat ontzettend veel op het spel

Deze Conferentie is essentieel, want zij moet uitmonden in een internationaal klimaatakkoord waarmee het mogelijk wordt de globale opwarming te beperken tot 2°C .

Op basis van de onderhandelingen tijdens de COP20 in Lima moet er in december 2015 een aantal besluiten genomen worden.

In de eerste plaats een ambitieus en bindend akkoord dat voor alle landen geldt.

Vervolgens de nationale inspanningen (iNDC - intended Nationally Determined Contributions) die elk land denkt te kunnen realiseren. De financiering van de strijd tegen klimaatverandering vormt eveneens een zeer belangrijk element. De eerste etappe hiervan is bereikt met de eerste financiering van het Groene Fonds ter waarde van 9,3 miljard dollar – waarvan bijna 1 miljard door Frankrijk. Tot slot, de initiatieven van lagere overheden, ngo’s, verenigingen of initiatieven van bedrijven vergroten de mobilisatie en worden toegevoegd aan de bijdragen van de staten.

Het Franse voorzitterschap van Paris 2015 steunt een programma van oplossingen. Het gaat om het geheel aan initiatieven die het internationale akkoord aanvullen. Dit zijn initiatieven die op lokaal niveau worden genomen door regeringen, lokale autoriteiten of niet gouvernementele organisaties die de inspanningen van de nationale overheden met betrekking tot het verlagen van de uitstoot van broeikasgassen, het aanpassen aan de klimaatontregeling en de financiering ervan vergroten. Dit programma van oplossingen berust op een uitwisseling van good practices, kennisoverdracht en de benodigde technologieën om over te kunnen stappen op een economie met een lage CO2 uitstoot.

gepubliceerd op 13/02/2015

naar boven