COP23 in Bonn: President Macron roept op tot aanzienlijke inspanningen om de CO2 uitstoot te verminderen [fr]

In zijn toespraak op de Wereldconferentie over klimaatverandering in Bonn op 15 november 2017 (COP23) riep president Emmanuel Macron de internationale gemeenschap op tot de uitvoering van het in 2015 ondertekende Akkoord van Parijs, met duidelijke en vastberaden toezeggingen en maatregelen.

Daartoe moet een duidelijk signaal worden afgegeven tijdens de One Planet Summit op 12 december 2017 in Parijs. Hij riep de Europeanen ook op om doortastend op te treden tegen het broeikaseffect en wees op de nationale inspanningen van Frankrijk, dat met zijn "Plan climat" vastberaden stappen zet in de richting van een koolstofarme economie.

Citaten uit de toespraak van President Macron in Bonn, op 15 november 2017

Het Akkoord van Parijs tot leven brengen

(....) Het IPCC is een onvervangbaar onderdeel van dit proces. Het wordt nu echter bedreigd door het besluit van de Verenigde Staten om geen financiering te garanderen. Ik zou daarom graag zien dat Europa in de plaats treedt van de Amerikanen. Daarom wil ik hier vandaag zeggen dat Frankrijk er zal zijn. Ik wil dat zoveel mogelijk Europese landen samen met ons het verlies aan Amerikaanse financiering compenseren. Ik kan nu al garanderen dat het IPCC vanaf 2018 geen cent meer te weinig zal hebben om te functioneren, vooruit te komen en onze beslissingen constructief te ondersteunen. (…)

Mijn wens - en ik zie dit als een collectieve doelstelling voor de top van 12 december - is om te laten zien dat de steden en particuliere sector van de Verenigde Staten in staat zijn om de toezeggingen van de VS op het gebied van klimaatverandering volledig te compenseren.

Vier doelstellingen voor Europa

Ook op Europees niveau moeten we ons allen inzetten voor één doel: het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, zoals de bondskanselier opnieuw duidelijk heeft benadrukt. Frankrijk heeft in dit opzicht vier prioriteiten.

Ten eerste moeten we de ontwikkeling van alle onderling verbonden netwerken die nodig zijn aanmoedigen en bevorderen, en actief bijdragen aan de financiering ervan. Dit geldt niet alleen voor de verbindingen tussen Duitsland en Frankrijk, maar ook - wat Frankrijk betreft - voor Ierland, Spanje, Italië, de Benelux en Portugal. Deze onderling verbonden netwerken zullen zorgen voor een beter gebruik van hernieuwbare energie op het hele continent. (…)

De tweede prioriteit is een minimumprijs voor CO2 in Europa. Ik ben er voorstander van dat we in de komende maanden een prijs van 30 euro per ton CO2 kunnen vaststellen, zoals we al hebben aangegeven, want dat is, zoals we weten, de referentieprijs voor het blijvend veranderen van gedrag en het veranderen van de prioriteiten van onze investeerders en industriële spelers, iets wat in geen enkel land in Europa gemakkelijk zal zijn. (…)

Dit veronderstelt dat er noodzakelijke begeleidende maatregelen worden genomen; dit veronderstelt ook dat we daadwerkelijke beslissingen nemen aan onze grenzen, zoals in het bijzonder een invoerbelasting die onze industrieën beschermt tegen import uit landen die niet dezelfde doelstellingen nastreven en besluiten geen deel uit te maken van deze milieutransitie. (…)

De derde pijler waar we op Europees niveau vooruitgang in moeten boeken, is de integratie van de milieudoelstellingen in ons handelsbeleid. Als we op een geloofwaardige manier vooruit willen komen, moeten we meer investeren en veranderingen in onze industrieën stimuleren om beter in overeenstemming te zijn met onze milieudoelstellingen. Maar we moeten ook rekening houden met milieuvoordelen bij de onderhandelingen over handelsovereenkomsten, en geen overeenkomsten meer sluiten met landen die niet of minder ambitieus zijn dan wij, omdat dit onze collectieve doelstellingen alleen maar zou verzwakken.

Tot slot moeten we doorgaan met de uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen. Als we willen dat deze energiebronnen zich zo blijven ontwikkelen, dat ze de zogenaamde niet-intermitterende energiebronnen daadwerkelijk vervangen, moeten we vooruitgang boeken op het gebied van energieopslag.

Ontkoling: Frankrijk gooit het roer om

(....) Wat Frankrijk betreft, moeten we deze verandering versnellen met één vastberaden doel: de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Daarom hebben we ons er duidelijk toe verbonden om fossiele brandstoffen geleidelijk uit te bannen en ons energiemodel daadwerkelijk te transformeren.

Zo heeft Frankrijk bijvoorbeeld besloten alle kolencentrales tegen 2021 te sluiten, geen nieuwe warmtekrachtcentrales te bouwen en vooral geen nieuwe vergunningen voor de exploratie en productie van koolwaterstoffen in ons land uit te geven, door middel van een wet die door de Assemblée Nationale is aangenomen en in de komende weken zal worden afgerond. Dit is de eerste keer dat een geïndustrialiseerd land op zijn eigen grondgebied een dergelijk beleid voert. (…)

In het kader van deze overgang moeten we ook de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen versnellen. Daartoe moeten we de technologische veranderingen die ik zojuist heb genoemd en het Europese partnerschap versnellen. Eén ding moet heel duidelijk zijn: als we doen alsof we de sluiting van kerncentrales moeten bespoedigen zonder dat we deze problemen op voorhand oplossen, zullen we uiteindelijk moeten terugkeren naar kolencentrales of thermische centrales. Dat is het tegenovergestelde van wat wij nastreven.

Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen is ons primaire doel, en het CO2-beleid is dus onze prioriteit. Deze prioriteit komt ook tot uiting in het klimaatplan dat we hebben aangenomen op het gebied van mobiliteit. We willen een uniek fiscaal beleid voeren, dat het mogelijk maakt om alle vervoerswijzen te convergeren, voor de beste resultaten op middellange termijn op het gebied van de uitstoot van koolstof en zwevende deeltjes. Ook willen we binnen twintig jaar de voertuigen afschaffen die bijdragen aan het broeikaseffect.

Volledige toespraak van Emmanuel Macron: website van het Elysee

gepubliceerd op 16/05/2018

naar boven