Chemische wapens - OPCW-rapport over de zaak-Skripal (11 april 2018) [fr]

De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) bevestigt in het op 11 april gepubliceerde rapport, dat op 4 maart jl. zenuwgas van militaire kwaliteit is aangetroffen in Salisbury. Daarmee schaart de organisatie zich volledig achter de bevindingen van het Britse onderzoek. Het onderzoek wijst uit dat de chemische verbinding behoort tot de Novitsjok- zenuwgassen, die van militaire kwaliteit is en door Rusland werd ontwikkeld.

Frankrijk is het volledig eens met de vaststelling van het Verenigd Koninkrijk dat er geen andere plausibele verklaring is dan dat Rusland verantwoordelijk is.

Frankrijk veroordeelt opnieuw ten scherpste het gebruik van een dergelijk chemisch wapen op het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk en verklaart zich solidair met zijn partner en de drie vergiftigde slachtoffers.

Frankrijk prijst het werk dat met de grootst mogelijke professionaliteit is verricht door de OPCW. Ook spreekt het land zijn waardering uit voor de beoogde transparantie van de Britse autoriteiten, die het rapport openbaar hebben gemaakt.

Frankrijk spreekt de wens uit dat de buitengewone zitting van de Uitvoerende Raad van de OPCW op 18 april de gelegenheid biedt voor een constructieve en oprechte uitwisseling tussen de Staten die partij zijn.

gepubliceerd op 16/04/2018

naar boven