Chemische wapens - Verhoging van de OPCW-begroting (19 en 20 november 2018) [fr]

Frankrijk prijst het besluit dat op 20 november jl. werd genomen door de Conferentie van lidstaten bij de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) om de OPCW-begroting voor 2019 te verhogen.

Deze begrotingsverhoging van 2,4% zal de OPCW in staat stellen om haar capaciteit te versterken om degenen die chemische wapens gebruiken te identificeren en zo beter in te kunnen spelen op de hernieuwde opkomst van het gebruik van chemische wapens in de wereld, in het bijzonder in Syrië, Maleisië en op het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk.

Dit besluit bekrachtigt een toezegging die in juni jl. is gedaan door de landen die deel uitmaken van het Internationaal partnerschap tegen straffeloosheid van het gebruik van chemische wapens, dat op initiatief van Frankrijk is opgericht.

Bron: diplomatie.gouv.fr

gepubliceerd op 23/11/2018

naar boven