“Christchurch call” om online terroristische en gewelddadige extremistische inhoud te verwijderen (15 mei 2019) [fr]

De president van de Franse Republiek Emmanuel Macron en de Nieuws-Zeelandse premier Jacinda Ardern hebben een groep staatshoofden en regeringsleiders, internationale organisaties en CEO’s van digitale bedrijven en organisaties bijeengebracht om actie te ondernemen tegen terroristische en gewelddadige extremistische inhoud online en om een einde te maken aan het gebruik van het internet door terroristische actoren.

Door middel van de Christchurch call, die vernoemd is naar de Nieuw-Zeelandse stad waar 51 mensen uit de moslimgemeenschap om het leven kwamen tijdens de terroristische aanslagen die op 15 maart jl. op internet werden gelivestreamd, verbinden 10 staatshoofden, regeringsleiders en internationale organisaties, evenals belangrijke actoren uit de digitale sector zich ertoe om samen met het maatschappelijk middenveld gezamenlijk actie te ondernemen om deze online inhoud te verwijderen.

De Christchurch call is een actieplan dat regeringen, internationale organisaties en internetactoren ertoe verplicht een reeks maatregelen te nemen, waaronder:
- het ontwikkelen van instrumenten om het downloaden van terroristische en gewelddadige extremistische inhoud te voorkomen;
- het bestrijden van oorzaken van gewelddadig extremisme;
- het verbeteren van de transparantie bij het opsporen en verwijderen van inhoud;
- het ervoor zorgen dat algoritmen die door bedrijven worden ontwikkeld en gebruikt, gebruikers niet naar gewelddadige extremistische inhouden leiden, om de verspreiding ervan te beperken.

“We kunnen trots zijn op hetgeen we vandaag in gang hebben gezet door middel van de Christchurch call. We hebben concrete maatregelen genomen om te voorkomen dat een drama zoals dat in Christchurch zich herhaalt. De terroristische aanslag van 15 maart was schokkend, onder andere doordat er gebruik werd gemaakt van sociale media. Met de Christchurch call hebben wij voor een unieke aanpak gekozen om dit probleem op te lossen”, verklaarde Jacinda Ardern.

Voor het eerst zijn regeringen, internationale organisaties en digitale bedrijven en organisaties het met elkaar eens geworden over een reeks maatregelen en over een langetermijnsamenwerking om het internet veiliger te maken.

Hetgeen vandaag bereikt is, is slechts de eerste stap in de richting van een gemeenschappelijk doel om terroristische inhoud online te verwijderen. Maar de maatregelen om dit te bereiken beperken zich niet tot dat wat vandaag is behaald: er is afgesproken om de samenwerking ter verbetering van de collectieve veiligheid voort te zetten.

“We dienen deze inspanningen te leveren voor degenen die getroffen zijn door de aanslagen in Christchurch en voor andere steden in de wereld getroffen door terrorisme en gewelddadig extremisme.”

De Christchurch Call houdt rekening met het feit dat alleen het nemen van overheidsmaatregelen het probleem niet op zal lossen. Het is noodzakelijk om gebruik te maken van de creativiteit en technische kennis van internetbedrijven en -organisaties om met oplossingen te komen, waarbij de vrijheid op het internet niet in het geding komt en de nuttige functies blijven behouden.

De president van de Franse Republiek Emmanuel Macron heeft verklaard:

“We willen een vrij, open en veilig internet, dat iedereen de mogelijkheid biedt om te delen, te leren, te innoveren, maar dat ons ook in staat stelt onze waarden te verdedigen, onze medeburgers te beschermen en ze verantwoordelijkheidsbesef bij te brengen”.
Premier Jacinda Ardern heeft verklaard:

“Vanaf vandaag werken we samen met de andere actoren die betrokken zijn bij de Christchurch call om meer partners bij elkaar te brengen en een reeks concrete initiatieven te ontwikkelen om te garanderen dat de beloften die vandaag zijn gedaan ook worden nagekomen.”

Nieuw-Zeeland en Frankrijk zullen de Christchurch call aan andere landen en bedrijven voorleggen en deze doelstellingen in andere internationale fora bevorderen. We zullen dit jaar opnieuw op hoog niveau bijeenkomen bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, waar we hopen dat er op dit gebied aanzienlijke vooruitgang zal zijn geboekt.

De Christchurch call is aangenomen door Frankrijk, Nieuw-Zeeland, Canada, Ierland, Jordanië, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Senegal, Indonesië, de Europese Commissie, evenals door Amazon, Facebook, Google, Microsoft, Qwant, Twitter, Youtube en DailyMotion. Andere landen, waaronder Australië, Duitsland, India, Japan, Nederland, Spanje en Zweden, steunen deze Christchurch call ook.

De lijst van degenen die de Christchurch call steunen, is te vinden op www.ChristchurchCall.com

PDF - 1.3 MB
Download de "Christchurch call" om online terroristische en gewelddadige extremistische inhoud te verwijderen (in het Engels)
(PDF - 1.3 MB)

Bron (in het Frans): https://www.diplomatie.gouv.fr

gepubliceerd op 16/05/2019

naar boven