Cijfers over de ontwikkelingshulp van Frankrijk in 2016 (11 april 2017) [fr]

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) maakte onlangs de voorlopige cijfers over de officiële ontwikkelingshulp in 2016 bekend.

De officiële ontwikkelingshulp in Frankrijk is verhoogd en bedraagt 8,6 miljard euro of 0,38% van het Bruto nationaal product (BNP), vergeleken met 8,15 miljard euro of 0,37% van het BNP in 2015. Deze groei betreft grotendeels de bilaterale hulp (+6% in courante euro’s), dankzij leningen van het Frans agentschap voor ontwikkeling (AFD) en het ministerie van Financiën.

Frankrijk is nog steeds één van de grootste donoren in de wereld en staat op de vijfde plaats, achter de Verenigde Staten, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Japan.

De mobilisatie van Frankrijk ter ondersteuning van de armste landen blijft stabiel
: één vijfde van de bilaterale ontwikkelingshulp gaat naar de Minst Ontwikkelde Landen (MOL).

Frankrijk blijft de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling vastberaden uitvoeren in zijn internationale ontwikkelings- en samenwerkingsbeleid. De besluiten van het Interministeriële comité voor internationale samenwerking en ontwikkeling (CICID) van 30 november 2016 versterken de prioriteit die uitgaat naar Afrika, naar de Minst Ontwikkelde Landen (MOL) en naar de bestrijding van klimaatveranderingen.

In 2017 zullen de financiële middelen voor ontwikkelingshulp waarschijnlijk opnieuw zichtbaar vermeerderen. De sterke verhoging waarmee is ingestemd in de initiale wet voor financiën (meer dan 400 miljoen euro extra begrotingskrediet en belastingheffing) zou de ontwikkelingshulp moeten verhogen tot meer dan 0,4% van het BNP. Deze opgaande tendens zal gedeeltelijk worden verwezenlijkt door de verzachting van kwetsbaarheden en de oplossing van crises, gefaciliteerd door het AFD.

Op deze manier gaat Frankrijk door met de uitvoering van de verplichtingen die het in 2015 is aangegaan, om meer budget vrij te maken voor duurzame ontwikkeling: vóór 2020 zal het de jaarlijkse financieringen van de AFD met 4 miljard euro verhogen, waarvan de helft zal gaan naar de strijd tegen klimaatverandering, en het jaarlijkse bedrag van bilaterale donaties verhogen met bijna 400 miljoen euro.

Dit financieringstraject voor 2020 plaats Frankrijk op de weg richting het doel van 0,7% van het BNP in het kader van de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling.

- Bekijk de cijfers op de website van de OESO (Engels)
- Bekijk de besluiten van het CICID (Frans)

gepubliceerd op 20/04/2017

naar boven