Conferentie over het klimaat, georganiseerd in samenwerking met de Ambassade van Duitsland: “Climate change and sea level rise by 2100: How do we deal with it?” (20 november 2018, Den Haag) [fr]

Op 20 november 2018 vond op de Residentie van Frankrijk in Den Haag een rondetafelconferentie plaats over het klimaat en over de gevolgen van de stijgende zeespiegel. Deze conferentie werd door de Ambassades van Duitsland en Frankrijk georganiseerd. De aanpassing aan de klimaatverandering en de beperking ervan zijn complementair. Beide kwesties moeten tegelijkertijd worden aangepakt, in overeenstemming met het Akkoord van Parijs. Philippe Lalliot, Ambassadeur van Frankrijk, herinnerde eraan dat de klimaatverandering reeds concrete gevolgen met zich meebrengt, zoals Frankrijk en Nederland op pijnlijke wijze hebben ondervonden met orkaan Irma.
In het licht van de conclusies van de faciliterende dialoog van 2018 en het IPCC-rapport lijkt het erop dat, indien er niets wordt gedaan, de zeespiegel in het huidige tempo van onze broeikasgasemissies in 2100 met 1 meter zou kunnen stijgen, hetgeen onherstelbare schade aan eiland- en kustgebieden tot gevolg heeft.

Franse, Nederlandse en Duitse onderzoekers hebben op hoog niveau hun bevindingen kunnen presenteren en daarnaast hebben ze de mogelijkheden ter sprake gebracht om onze samenwerking te versterken en zo een allesomvattend antwoord te kunnen geven op de uitdagingen die de klimaatverandering veroorzaakt. Vertrouwen op de natuur en innovatie waren begrippen waar deze conferentie om draaide. 70 mensen waren hierbij aanwezig, onder wie Jaap Smits, commissaris van Koning, en Agnès Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat. Jaap Kwadijk (DELTARES) benadrukte dat de zeespiegelstijging veel hoger zou kunnen worden dan nu wordt verwacht en dat deze tegen 2100 +1m, +2m of +3m zou kunnen bereiken. Audrey Bethinger (INRA) presenteerde de studie die door het nationale bondgenootschap voor milieuonderzoek Allenvi is uitgevoerd, die de grote onzekerheden van Nederland aan het licht heeft gebracht. Andreas Wurpts (deelstaat Nedersaksen) merkte op dat de benodigde aanpassingsinspanningen per locatie verschillen. Tot slot stelde Hermen Borst (Directeur staf deltacommissaris) dat Nederland te kampen heeft met een groot aantal problemen dat de bescherming tegen de zee bemoeilijken. Het gaat hierbij om een wijdverspreide stijging van de zeespiegel, vaker voorkomende extreme weersomstandigheden, schommelingen in rivierstromingen en bodemverzakking.

Tot slot onthulde Marcin Czepzlak, Ambassadeur van Polen, de uitdagingen van het voorzitterschap van de COP24, die van 2 t/m 14 december 2018 in het Poolse Katowice zal plaatsvinden. Deze bijeenkomst zal een belangrijke mijlpaal vormen voor de verwezenlijking van de twee belangrijke doelstellingen van het Akkoord van Parijs en voor de verhoging van de ambitie van de staten tegen 2020. Het laatstgenoemde punt speelt ook een belangrijke rol in de bescherming van de oceanen en in het behoud van de biodiversiteit.

Het seminar werd afgesloten door Ingrid Jung, minister bij de Ambassade van Duitsland, die het verband tussen de opwarming van de aarde en de stijgende zeespiegel aanhaalde. De bestrijding van de klimaatverandering is een dringende noodzaak geworden.

Toespraak van Philippe Lalliot, Ambassadeur van Frankrijk in Nederland (in het Engels):

PDF - 282.5 kB
Conférence sur le climat : Discours prononcé par Philippe Lalliot, Ambassadeur de France aux Pays-Bas (anglais)
(PDF - 282.5 kB)

- Het programma

gepubliceerd op 22/11/2018

naar boven