Coronavirus (2019-nCoV) – Repatriëringsoperaties via door Frankrijk georganiseerde directe vluchten (3 februari 2020) [fr]

In het kader van de door het Franse ministerie van Solidariteit en Gezondheid gecoördineerde reactie op de crisis rondom het coronavirus (2019-nCoV), heeft het Franse ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken, samen met de Franse ministeries van Solidariteit en Gezondheid, van Binnenlandse Zaken en van de Strijdkrachten, een operatie gepland om Franse staatsburgers en die van Europese en partnerlanden die dit hebben verzocht, te repatriëren naar Europees grondgebied via een directe vlucht vanuit Wuhan (China).

Frankrijk heeft op 28 januari het initiatief genomen om het Uniemechanisme voor civiele bescherming (UCPM) te activeren, in een geest van Europese solidariteit en met als doel om Europese landen de mogelijkheid te bieden om hun onderdanen gebruik te laten maken van de vluchten die Frankrijk heeft georganiseerd. Buitenlandse onderdanen, met name Europese burgers, werden vanaf het begin betrokken bij de planning van de repatriëringsoperaties.

Op 31 januari 2020 werd er bij de eerste vlucht gebruikgemaakt van een militair vliegtuig van het escadron Esterel (Airbus A340), dat 180 Franse onderdanen vanuit Wuhan terug naar Frankrijk heeft gebracht.

Een tweede, civiele vlucht (Airbus A380) die ook vanuit Wuhan vertrok, is op 2 februari 2020 om 14.30 uur in Istres geland, met aan boord 291 personen uit 30 landen, waaronder Frankrijk:

- 254 passagiers: 64 Franse onderdanen en rechthebbenden, evenals 190 buitenlanders, onder wie 135 EU-onderdanen (Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Denemarken, Estland, Finland, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Nederland, Polen, Portugal, de Tsjechische Republiek, Roemenië, Slowakije, Zweden) en 55 onderdanen uit derde landen (Brazilië, Georgië, Noord-Macedonië, Mauritius, Mexico, Peru, het Verenigd Koninkrijk, Rwanda, Servië, de Seychellen, Zwitserland);
- 37 personen die deel uitmaakten van het begeleidend personeel, onder wie 31 Fransen (25 ambtenaren en 6 werknemers van het vliegtuigcharterbedrijf) en 6 consulaire ambtenaren uit derde landen.

De twee door de Franse regering gecharterde toestellen hadden ook medische apparatuur aan boord, die door Frankrijk aan China werd gedoneerd om de coronaviruscrisis het hoofd te bieden.

Het merendeel van de Europese onderdanen werd op verzoek van de betrokken landen onmiddellijk na aankomst in Frankrijk naar hun land van herkomst gebracht.
Tijdens de gehele operatie zijn er zeer strenge gezondheidsregels toegepast, zoals een 14-daagse quarantaineperiode bij aankomst. Deze maatregel geldt zowel voor Franse onderdanen als voor buitenlanders die op Frans grondgebied verblijven.

Deze operatie werd geleid door het crisis- en hulpcentrum (CDCS) van het Franse ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken, in coördinatie met de Franse ministeries van Solidariteit en Gezondheid, van de Strijdkrachten en van Binnenlandse Zaken. Overigens werd de operatie ook in nauwe coördinatie uitgevoerd met externe partners, zoals Europese instellingen, EU-lidstaten en betrokken derde landen.

Frankrijk onderstreept de doeltreffende samenwerking met de Chinese autoriteiten, waardoor deze operatie goed heeft kunnen verlopen. Jean-Yves Le Drian, Franse minister van Europa en Buitenlandse Zaken, heeft overigens met zijn ambtgenoot Wang Yi over dit onderwerp gesproken.

Minister Jean-Yves Le Drian blijft veel aandacht schenken aan de zorgen van onze landgenoten in het buitenland. Sinds 23 januari zijn onze Ambassade in Peking, ons Consulaat-Generaal in Wuhan en de medewerkers van het ministerie ten volle ingezet in het kader van de reactie op de Coronaviruscrisis. Het Consulaat-Generaal van Frankrijk in Wuhan blijft voortdurend in contact met onze landgenoten in Hubei en houdt hun situatie in de gaten. De minister heeft de medewerkers van het crisis- en hulpcentrum van het Quai d’Orsay (Franse ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken), de medewerkers van onze Ambassade in Peking, en die van het Consulaat-Generaal in Wuhan publiekelijk geprezen. Deze zijn “exemplarisch geweest” en “stonden volledig ten dienste van onze landgenoten om ze enerzijds gerust te kunnen stellen en ze anderzijds te kunnen helpen bij de repatriëring.”

Bron (in het Frans): www.diplomatie.gouv.fr

gepubliceerd op 05/02/2020

naar boven