Covid-19 - Reizen naar Frankrijk [fr]

Als u aan COVID-19 gerelateerde symptomen vertoont, wordt u een quarantaine van twee weken opgelegd bij het betreden van het Franse grondgebied.

Om de risico’s van een heropleving van de epidemie te beperken, is vanaf 20 juli 2020 het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht gesteld in alle afgesloten ruimtes in Frankrijk, ter aanvulling op de basisregels om de verspreiding van het virus tegen te gaan (afstand houden, handen wassen, geen handen schudden etc.).

1/ Reizen naar Europees Frankrijk zonder beperkingen vanaf:

 • De overzeese gebieden, met uitzondering van Frans-Guyana en Mayotte;
 • Alle EU-lidstaten (dus vanaf Nederland);
 • De volgende staten: Andorra, Australië, Canada, Zuid-Korea, Georgië, IJsland, Japan, Liechtenstein, Marokko, Monaco, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Rwanda, Sint Maarten, Vaticaanstad, Zwitserland, Thailand, Tunesië en Uruguay (deze lijst wordt regelmatig geactualiseerd).

Reizigers die afkomstig zijn vanuit deze gebieden en landen hoeven geen verklaring inzake internationale reizen naar Frankrijk meer bij zich te dragen. Ze zijn voorts vrijgesteld van de plicht om bij aankomst in Frankrijk in quarantaine te gaan.

2/ Voor andere landen dan de bovengenoemde gelden er toegangsbeperkingen en is er een gezondheidscontrole ingesteld.

Beperkingen betreffende de toegang tot het nationale grondgebied

Een reis naar Frankrijk vanuit een land dat niet in punt 1 is genoemd, is alleen mogelijk voor:

 • Mensen die in het bezit zijn van de Franse nationaliteit, alsmede hun echtgenoot en hun kinderen;
 • Ingezetenen van een lidstaat van de Europese Unie, Andorra, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Vaticaanstad, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland die hun hoofdwoning in Frankrijk hebben of die door Frankrijk reizen naar het land waar ze de nationaliteit van hebben of waar hun hoofdwoning zich bevindt, alsmede hun echtgenoot en hun kinderen;
 • Ingezetenen van derde landen die houder zijn van een geldige verblijfsvergunning of een geldig visum voor lang verblijf voor Frankrijk of Europa, die hun hoofdwoning in Frankrijk hebben of die door Frankrijk reizen naar de EU-lidstaat of daarmee gelijk te stellen staat waar hun hoofdwoning zich bevindt;
 • Ingezetenen van derde landen, die minder dan 24 uur verblijven in de internationale zone, met het oog op een reis naar hun herkomstland, mits ze het bewijs van de reis naar dat land kunnen tonen;
 • Personeelsleden van diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen en van internationale organisaties die hun zetel of een kantoor in Frankrijk hebben, alsmede hun echtgenoot en hun kinderen;
 • Buitenlanders die in de zorg werken en als zodanig bijdragen aan de strijd tegen Covid-19;
 • Buitenlandse bemannings- en personeelsleden betrokken bij het luchtvervoer van mensen en vracht, ook wanneer ze als passagier terugvliegen naar hun standplaats;
 • Buitenlandse mensen die werkzaam zijn in het internationale vervoer van goederen;
 • Buitenlandse zeelui die belast zijn met het internationale vervoer van goederen of op een vissersboot werken.

Om Europees Frankrijk binnen te komen, dienen deze personen de volgende stukken in te vullen en bij zich te dragen:

 • de verklaring inzake internationale reizen naar Europees Frankrijk, die kan worden gedownload op de site van het Franse Ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze verklaring moet worden getoond aan de vervoersmaatschappijen en aan de autoriteiten die aan de grens (lucht, zee, land, inclusief grensstations) zijn belast met controle.
 • Een verklaring op erewoord dat ze geen aan Covid-19 gerelateerde symptomen vertonen (deze bevindt zich in voornoemd document).

Gezondheidscontrole (vanaf 1 augustus 2020)

Voor alle passagiers die uit een land komen dat niet in punt 1 wordt genoemd, wordt de PCR-test zeer sterk aanbevolen. Het is ook raadzaam om de eerste dagen van uw verblijf uw verplaatsingen te beperken (equivalent aan een vrijwillige quarantaine) vanuit een gevoel van verantwoordelijkheid.

Voor sommige landen geldt een specifieke gezondheidscontrole.

Voor Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten, de Verenigde Staten en Panama geldt een controle bij het instappen.

De passagiers moeten bij het instappen een negatieve PCR-test tonen aan de luchtvaartmaatschappij die minder dan 72 uur voor de vlucht is uitgevoerd. Als ze deze test niet kunnen laten zien, wordt de toegang tot het vliegtuig geweigerd. De passagiers ondergaan geen verdere gezondheidscontroles bij hun aankomst.

Voor Algerije, Brazilië, India, Israël, Koeweit, Madagaskar, Oman, Peru, Qatar, Servië, Turkije en Zuid-Afrika geldt een controle bij aankomst op het nationale grondgebied.

 • Als de passagier bij aankomst vóór de grenscontrole aan het ingestelde gezondheidscontrolepunt een negatieve test toont die minder dan 72 uur voor de vlucht is uitgevoerd, kan hij zijn route vervolgen en de terminal verlaten;
 • Als de passagier niet over een test beschikt, moet hij ter plaatse een test doen en zijn contactgegevens achterlaten, zodat hij bij een positief resultaat kan worden gecontacteerd door de gezondheidsautoriteiten, die hem zullen informeren over de te volgen procedure.
 • Indien de passagier weigert om onderworpen te worden aan de testprocedure, vraagt het gezondheidscontrolepunt om een prefectoraal besluit tot het plaatsen in quarantaine.

In alle gevallen hoeven alleen passagiers ouder dan 11 jaar een test te doen.

In het kader van de bevordering van de aantrekkingskracht van het universitair onderwijs zullen internationale studenten, ongeacht hun land van herkomst, naar Frankrijk mogen komen en zal hun opvang worden gefaciliteerd. Hun aanvragen voor visa en verblijfsvergunningen zullen met voorrang worden behandeld.

3/ Betreden van de overzeese gebiedsdelen

De gezondheidscontroles die gelden bij het betreden van overzeese gebiedsdelen variëren, afhankelijk van het gebiedsdeel. Zie dit persbericht van de regering (in het Frans) voor meer informatie.

Kijk voor meer informatie op de site van het Franse Ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken (in het Engels).

Als u vragen hebt over de toepassing van de maatregelen inzake het betreden van en verblijven in Frankrijk, kunt u bellen naar 0800 130 000 (vanuit Nederland: 0033 800 130 000).

Rijden met meer personen in een auto in Europees Frankrijk

In de huidige situatie is het toegestaan om met meerdere personen die niet tot hetzelfde huishouden behoren in één auto door Frankrijk te reizen. Voor situaties waarin de fysieke afstand tussen personen niet gerespecteerd kan worden, geldt het advies een mondkapje te dragen.

Bron : Website van de Franse overheid (in het Frans)

In Nederland en in andere landen die u passeert tijdens uw reis naar Frankrijk kunnen de regels anders zijn. Houdt u daarvoor de informatie op de websites van de verschillende overheden in de gaten.

JPEG

Met de volgende eenvoudige handelingen bescherm je je eigen gezondheid en die van je omgeving:

- Regelmatig uw handen wassen of een hydroalcoholische gel gebruiken.

- Hoest en nies in uw elleboog of in een zakdoek.

- Snuit uw neus in een wegwerpzakdoekje een gooi deze meteen na gebruik weg.

- Vermijd het aanraken van uw gezicht.

- Houd minstens 1 meter afstand van anderen. (Draag een mondkapje als het niet mogelijk is om ten minste een meter afstand te houden of als u ziek bent.

- Schud geen handen en omhels elkaar niet.

Nuttige telefoonnummers en websites

Nummer van het Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken:

- Vanuit Frankrijk: 00 31 247 247 247

- Vanuit Nederland: 0 247 247 247

BZ contactcenter : https://www.nederlandwereldwijd.nl/contact/contact-met-het-24-7-bz-contactcenter

Nummer in Frankrijk voor vragen over het coronavirus (niet voor medische vragen):

- Vanuit Frankrijk (gratis) : 0 800 130 000

- Vanuit Nederland: 0033 800 130 000

Meer informatie

- Aanbevelingen, gezondheidsmaatregelen en verplaatsingen: lees hier (in het Nederlands) de adviezen van de Franse overheid op de website van Atout France - het Frans Bureau voor Toerisme.

- Informatie over het reisadvies naar Frankrijk op de website van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken

- - Coronavirus kaart van Frankrijk

gepubliceerd op 30/07/2020

naar boven