Covid-19 - Reizen naar Frankrijk [fr]

Als u aan Covid-19 gerelateerde symptomen vertoont, wordt u een quarantaine van twee weken opgelegd bij het betreden van het Franse grondgebied.

Reizen naar Europees Frankrijk

Vanuit de Europese Economische Ruimte

Er gelden geen beperkingen ten aanzien van het reizen naar Europees Frankrijk voor mensen die komen vanuit de Europese Economische Ruimte (lidstaten van de Europese Unie, Verenigd Koninkrijk, Andorra, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Zwitserland en Vaticaanstad).

Voor reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk geldt, vanuit een oogpunt van wederkerigheid, dat aan hen geen reisbeperking wordt opgelegd maar dat ze worden uitgenodigd vrijwillig twee weken in quarantaine te gaan.

Vanuit een derde land

De buitengrenzen van de Europese Economische Ruimte blijven gesloten. Derhalve zijn reizen naar Frankrijk vanuit een derde land alleen mogelijk voor mensen die in een of meer van de volgende categorieën vallen:

 • Mensen die in het bezit zijn van de Franse nationaliteit, alsmede hun echtgenoot en hun kinderen ;
 • Ingezetenen van een lidstaat van de Europese Unie, Andorra, het Verenigd Koninkrijk, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, Zwitserland, San Marino of Vaticaanstad die hun hoofdwoning in Frankrijk hebben of die door Frankrijk reizen naar het land waar ze de nationaliteit van hebben of waar hun hoofdwoning zich bevindt, alsmede hun echtgenoot en hun kinderen;
 • Ingezetenen van derde landen die houder zijn van een geldige verblijfsvergunning of een geldig visum voor lang verblijf voor Frankrijk of Europa, die hun hoofdwoning in Frankrijk hebben of die door Frankrijk reizen naar de Eu-lidstaat of daarmee gelijk te stellen staat waar hun hoofdwoning zich bevindt, alsmede hun echtgenoot en hun kinderen;
 • Ingezetenen van derde landen, die minder dan 24 uur verblijven in de internationale zone, met het oog op een reis naar hun herkomstland, mits ze het bewijs van de reis naar dat land kunnen tonen ;
 • Personeelsleden van diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen en van internationale organisaties die hun zetel of een kantoor in Frankrijk hebben, alsmede hun echtgenoot en hun kinderen;
 • Buitenlanders die in de zorg werken en als zodanig bijdragen aan de strijd tegen Covid-19 ;
 • Buitenlandse bemannings- en personeelsleden betrokken bij het luchtvervoer van mensen en vracht, ook wanneer ze als passagier terugvliegen naar hun standplaats ;
 • Buitenlandse mensen die werkzaam zijn in het internationale vervoer van goederen;
 • Buitenlandse zeelui die belast zijn met het internationale vervoer van koopwaren of op een vissersboot werken.

Om Europees Frankrijk binnen te komen dienen deze personen de volgende stukken in te vullen en bij zich te dragen:

 • de verklaring inzake internationale reizen naar Europees Frankrijk, die kan worden gedownload op de site van het Franse Ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze verklaring moet worden getoond aan de vervoersmaatschappijen en aan de autoriteiten die aan de grens (lucht, zee, land, inclusief grensstations) zijn belast met controle.
 • Een verklaring op erewoord dat ze geen aan Covid-19 gerelateerde symptomen vertonen (deze bevindt zich in voornoemd document).

Voor documenten op grond waarvan verblijf in Frankrijk geoorloofd is en waarvan de geldigheid is afgelopen tussen 16 maart 2020 en 15 juni 2020, geldt dat hun geldigheid met 6 maanden is verlengd.

Betreden van de overzeese gebiedsdelen

De gezondheidscontroles die gelden bij het betreden van overzeese gebiedsdelen variëren, afhankelijk van het gebiedsdeel.

Kijk voor meer informatie op de site van het Franse Ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken (in het Engels).

Als u vragen hebt over de toepassing van de maatregelen inzake het betreden van en verblijven in Frankrijk, kunt u bellen naar 0800 130 000 (vanuit Nederland: 0033 800 130 000).

Overeenkomstig de aanbevelingen die de Europese Commissie op 11 juni 2020 heeft gedaan en geïnspireerd door de Franse voorstellen, zal Frankrijk vanaf 1 juli ook geleidelijk zijn Schengen-buitengrenzen openen.

Deze opening zal op een progressieve en gedifferentieerde manier plaatsvinden, afhankelijk van de gezondheidssituatie van de verschillende derde landen en in overeenstemming met de regelingen die tegen die tijd op Europees niveau moeten worden overeengekomen.

In het kader van de bevordering van de aantrekkingskracht van het universitair onderwijs zullen internationale studenten, ongeacht hun land van herkomst, naar Frankrijk mogen komen en zal hun opvang worden gefaciliteerd. Hun aanvragen voor visa en verblijfsvergunningen zullen met voorrang worden behandeld.

Rijden met meer personen in een auto in Europees Frankrijk

In de huidige situatie is het toegestaan om met meerdere personen die niet tot hetzelfde huishouden behoren in één auto door Frankrijk te reizen. Voor situaties waarin de fysieke afstand tussen personen niet gerespecteerd kan worden, geldt het advies een mondkapje te dragen.

In Nederland geldt tot en met 30 juni 2020 dat het verboden is met meer dan 2 mensen in een auto te reizen, tenzij al die personen tot hetzelfde huishouden behoren. Op overtreding staat de volgende sanctie :
- boete van € 390 en aantekening in het strafblad voor personen van 18 jaar en ouder;
- boete van € 95 voor personen van 13 tot en met 17 jaar.
Deze maatregel wordt per 1 juli 2020 opgeheven.

In andere landen die u doorkruist tijdens uw reis naar Frankrijk kunnen de regels anders zijn. Houdt u daarvoor de informatie op de websites van de overheden van die landen in de gaten.

JPEG

Met de volgende eenvoudige handelingen bescherm je je eigen gezondheid en die van je omgeving:

- Regelmatig uw handen wassen of een hydroalcoholische gel gebruiken.

- Hoest en nies in uw elleboog of in een zakdoek.

- Snuit uw neus in een wegwerpzakdoekje een gooi deze meteen na gebruik weg.

- Vermijd het aanraken van uw gezicht.

- Houd minstens 1 meter afstand van anderen. (Draag een mondkapje als het niet mogelijk is om ten minste een meter afstand te houden of als u ziek bent.

- Schud geen handen en omhels elkaar niet.

In de huidige situatie is het toegestaan om met meerdere personen die niet tot hetzelfde huishouden behoren in één auto door Frankrijk te reizen. Voor situaties waarin de fysieke afstand tussen personen niet gerespecteerd kan worden, geldt het advies een mondkapje te dragen.

Bron : Website van de Franse overheid (in het Frans)

In Nederland en in andere landen die u passeert tijdens uw reis naar Frankrijk kunnen de regels anders zijn. Houdt u daarvoor de informatie op de websites van de verschillende overheden in de gaten.

Nuttige telefoonnummers en websites

Nummer van het Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken:

- Vanuit Frankrijk: 00 31 247 247 247

- Vanuit Nederland: 0 247 247 247

BZ contactcenter : https://www.nederlandwereldwijd.nl/contact/contact-met-het-24-7-bz-contactcenter

Nummer in Frankrijk voor vragen over het coronavirus (niet voor medische vragen):

- Vanuit Frankrijk (gratis) : 0 800 130 000

- Vanuit Nederland: 0033 800 130 000

Meer informatie

- Aanbevelingen, gezondheidsmaatregelen en verplaatsingen: lees hier (in het Nederlands) de adviezen van de Franse overheid op de website van Atout France - het Frans Bureau voor Toerisme.

- Informatie over het reisadvies naar Frankrijk op de website van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken

- - Coronavirus kaart van Frankrijk

gepubliceerd op 26/06/2020

naar boven