Covid-19 - Reizen naar Frankrijk [fr]

Er gelden maatregelen die moeten worden gevolgd door alle reizigers voor hun vertrek en na aankomst op het Franse grondgebied. Voorts gelden er beperkingen ten aanzien van de toelating tot het Franse grondgebied. Deze hangen af van het land waar de reiziger vandaan komt.

Kan ik naar Frankrijk reizen?

Sinds 24 april 2021 geldt voor reizigers die naar Frankrijk komen vanuit Zuid-Afrika, Argentinië, Brazilië, Chili en India dat ze zich, na aankomst in Frankrijk, verplicht aan een quarantaine van 10 dagen moeten onderwerpen. Indien ze zich daar niet aan houden riskeren ze een boete van € 1 000.
In een decreet dat op 12 maart is gepubliceerd, heeft de Franse regering besloten tot versoepeling van de voorwaarden waaronder gereisd mag worden tussen Frankrijk enerzijds en buiten de Europese ruimte gelegen landen anderzijds. Lees voor meer informatie dit persbericht (in het Frans).

Sinds zondag 31 januari 2021 geldt:

- voor reizen vanuit een buiten de Europese ruimte gelegen land dat deze alleen toegestaan zijn als de reiziger een dringende reden heeft.

- voor reizen vanuit een binnen de Europese Ruimte gelegen land dat het verstrekken van het negatieve en schriftelijke resultaat, met vermelding van de voor- en achternaam van de geteste persoon, van een PCR-test die minder dan 72 uren tevoren is afgenomen, voortaan ook verplicht is voor reizen naar Frankrijk over de weg, met een uitzondering voor reizen van grensbewoners binnen een straal van 30 km rond hun woning en binnen een tijdsbestek van 24 uren, reizen om beroepsredenen waarvan de urgentie of de frequentie niet verenigbaar is met het ondergaan van zo’n test en beroepsgoederenvervoerders.

Hieronder vindt u gedetailleerde informatie over de regels.

Er is een strikte inperking nodig van de verplaatsingen om de wereldwijde verspreiding van de epidemie in te dammen, omdat het COVID-19-virus en diens varianten erg actief circuleren. Daarom wordt elke internationale reis - vanuit het buitenland naar Frankrijk en vanuit Frankrijk naar het buitenland - tot nader order met klem afgeraden. Als een reis toch noodzakelijk is, moet gehoor worden gegeven aan de onderstaande maatregelen die gelden bij het betreden van het Franse grondgebied en die zijn genomen om de verspreiding van het virus te beperken.

Reizen naar het Franse grondgebied vanuit alle landen met uitzondering van de Europese Ruimte (lidstaten van de Europese Unie, alsmede Andorra, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Vaticaanstad en Zwitserland), Australië, Zuid-Korea, Japan, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Singapore en Thailand, zijn alleen toegestaan in specifieke uitzonderingsgevallen, die met name betrekking hebben op niet-Fransen die in Frankrijk wonen en op Franse ingezetenen. Het Franse Ministerie van Binnenlandse Zaken (Engelstalige site) kan daar meer informatie over verstrekken.

- Reizigers vanuit een binnen de Europese Ruimte gelegen land:

Sinds zondag 31 januari geldt dat voor iedere vorm van reizen naar Frankrijk (aankomst over de weg, per spoor, per vliegtuig of per boot) dat de reiziger moet beschikken over het negatieve en schriftelijke resultaat, met vermelding van de voor- en achternaam van de geteste persoon, van een PCR-test die minder dan 72 uur voor vertrek is afgenomen.

Deze verplichting geldt niet voor:
- reizen van grensbewoners binnen een straal van 30 km rond hun woning en binnen een tijdsbestek van 24 uren;
- reizen om beroepsredenen waarvan de urgentie of de frequentie niet verenigbaar is met het ondergaan van zo’n test;
- beroepsgoederenvervoerders.

Personen die in een van die uitzonderingscategorieën vallen, moeten een document bij zich dragen waarmee ze het motief van hun reis kunnen aantonen.

Deze documenten moeten worden overgelegd bij controle aan de grens. Bij verplaatsingen per vliegtuig of boot moeten ze ook worden overgelegd bij het instappen.

Iedere reiziger van 11 jaar of ouder moet bij zijn vervoerder of bij de grenscontrole:

- het negatieve en schriftelijke resultaat, met vermelding van de voor- en achternaam van de geteste persoon, overleggen van een PCR-test die minder dan 72 uur voor vertrek is afgenomen (in geval van een vlucht met overstappen: minder dan 72 uur voor de eerste vlucht);

- een verklaring op erewoord (Engelstalige doc) overleggen waarin hij aangeeft:
1. dat hij geen aan Covid-19 gerelateerde symptomen heeft;
2. dat hij bij zijn weten, in de veertien dagen voorafgaand aan zijn reis, niet in contact is geweest met een persoon bij wie Covid-19 is geconstateerd;
3. dat hij accepteert dat hij bij aankomst op het Franse grondgebied een PCR-test ondergaat.

Minderjarigen kunnen de verklaring laten ondertekenen door hun wettelijk vertegenwoordiger. Er gelden uitzonderingen voor personen werkzaam in het vervoer over de weg en voor medewerkers van reisorganisaties. Voor deze mensen gelden specifieke gezondheidsprotocollen.

Iedere reiziger jonger dan 11 jaar moet bij zijn vervoerder of bij de grenscontrole:

- een verklaring op erewoord (Engelstalige doc) overleggen waarin hij aangeeft:
1. dat hij geen aan Covid-19 gerelateerde symptomen heeft;
2. dat hij bij zijn weten, in de veertien dagen voorafgaand aan zijn reis, niet in contact is geweest met een persoon bij wie Covid-19 is geconstateerd.

Mensen die de test in Nederland willen ondergaan, vinden meer informatie in het volgende artikel: https://amsterdam.consulfrance.org/Lijst-met-laboratoria-in-Nederland-waar-een-PCR-test-kan-worden-afgenomen. Let wel: het schriftelijke resultaat van een negatieve PCR-test die is ondergaan bij een GGD vormt in Frankrijk geen geldig bewijsstuk, omdat de voor- en achternaam van de geteste persoon er niet op staan vermeld.

Iedereen wordt opgeroepen zijn verantwoordelijkheid te nemen om te helpen bij het tegengaan van de verspreiding van het virus in Frankrijk en Europa. Daarom wordt mensen die terugkeren naar Frankrijk vanuit een binnen de Europese ruimte gelegen land met klem aangeraden om, na aankomst in Frankrijk, 7 dagen in quarantaine te gaan en om na afloop van die zevendaagse periode een tweede PCR-test te ondergaan.

Bij terugkeer in Frankrijk is het zaak de app TousAntiCovid te downloaden, zich te blijven houden aan de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding, de afstandsregels in acht te nemen, het mondmasker te dragen, en te blijven letten op symptomen en besmettingsgevaar.

Voor vragen over de toepassing van de regels inzake het reizen naar en verblijven in Frankrijk kunt u bellen naar het gratis nummer 00 33 800 130 000.

- Reizigers vanuit een buiten de Europese Ruimte gelegen land:

Reizen naar Frankrijk vanuit een buiten de Europese Ruimte (lidstaten van de Europese Unie, alsmede Andorra, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Vaticaanstad en Zwitserland) gelegen land, zijn alleen toegestaan indien wordt gereisd voor een van de dringende redenen, die staan vermeld in de reisverklaringen in de gezinssfeer, de persoonlijke sfeer, de medische sfeer of de werksfeer. Deze redenen staan op de verklaringen die beschikbaar zijn op de (site van het Franse Ministerie van Binnenlandse Zaken (in het Engels; klikken op optie "TRAVEL TO/FROM AUSTRALIA, SOUTH KOREA, ISRAEL, JAPAN, NEW ZEALAND, UNITED KINGDOM, SINGAPORE" of op optie "TRAVEL TO/FROM BRAZIL, ARGENTINA,, CHILE, SOUTH AFRICA AND INDIA" of op optie "TRAVEL TO/FROM AN OTHER COUNTRY OUTSIDE THE EUROPEAN AREA" en vervolgens op de optie "You wish to enter Metropolitan France"). De dringende redenen moeten voor het instappen met bewijsstukken worden aangetoond.

Reizigers van 11 jaar en ouder die naar Frankrijk reizen per vliegtuig vanuit Brazilië, Argentinië, Chili, Zuid-Afrika en India moeten voor het instappen en bij de grenscontrole:
- ofwel het negatieve en schriftelijke resultaat, met vermelding van de voor- en achternaam van de geteste persoon, overleggen van een PCR-test die minder dan 72 uur voor vertrek (in geval van een vlucht met overstappen: minder dan 72 uur voor de eerste vlucht) EN het negatieve en schriftelijke resultaat, met vermelding van de voor- en achternaam van de geteste persoon, overleggen van een antigeentest die minder dan 24 uur voor vertrek (in geval van een vlucht met overstappen: minder dan 24 uur voor de eerste vlucht) is afgenomen;
- ofwel het negatieve en schriftelijke resultaat, met vermelding van de voor- en achternaam van de geteste persoon, overleggen van een PCR-test die minder dan 36 uur voor vertrek (in geval van een vlucht met overstappen: minder dan 36 uur voor de eerste vlucht) is afgenomen.
Deze reizigers moeten zich voorts, na aankomst in Frankrijk, verplicht aan een quarantaine van 10 dagen onderwerpen. Indien ze zich daar niet aan houden riskeren ze een boete van € 1 000.

Reizigers van 11 jaar of ouder die naar Frankrijk komen vanuit een ander buiten de Europese Economische Ruimte gelegen land moeten voor het instappen en bij de grenscontrole het negatieve en schriftelijke resultaat, met vermelding van de voor- en achternaam van de geteste persoon, overleggen van een PCR-test die minder dan 72 uur voor vertrek (in geval van een vlucht met overstappen: minder dan 72 uur voor de eerste vlucht) is afgenomen.

Alleen reizigers die vallen in de op de downloadbare verklaringen vermelde categorieën mogen naar Frankrijk reizen. Ze moeten hun reden kunnen aantonen.

Iedere reiziger van 11 jaar of ouder moet voorts bij zijn vervoerder of bij de grenscontrole:

- een verklaring op erewoord (Engelstalige doc) overleggen waarin hij aangeeft:
1. dat hij geen aan Covid-19 gerelateerde symptomen heeft;
2. dat hij bij zijn weten, in de veertien dagen voorafgaand aan zijn reis, niet in contact zijn geweest met een persoon bij wie Covid-19 is geconstateerd;
3. dat hij accepteert dat hij bij aankomst op het Franse grondgebied een PCR-test ondergaat, en
4. (voor de reizigers vanuit een ander land dan Brazilië, Argentinië, Chili, Zuid-Afrika en India) dat hij zich ertoe verplicht op vrijwillige basis na aankomst in Frankrijk zeven dagen in quarantaine te gaan en na afloop van die periode een PCR-test te ondergaan.

Minderjarigen kunnen de verklaring laten ondertekenen door hun wettelijk vertegenwoordiger. Er gelden uitzonderingen voor personen werkzaam in het vervoer over de weg en voor medewerkers van reisorganisaties. Voor deze mensen gelden specifieke gezondheidsprotocollen.

Iedere reiziger jonger dan 11 jaar moet bij zijn vervoerder of bij de grenscontrole:

- een verklaring op erewoord (Engelstalige doc) overleggen waarin hij aangeeft:

1. dat hij geen aan Covid-19 gerelateerde symptomen heeft;
2. dat hij bij zijn weten, in de veertien dagen voorafgaand aan zijn reis, niet in contact zijn geweest met een persoon bij wie Covid-19 is geconstateerd, en
3. (voor de reizigers vanuit een ander land dan Brazilië, Argentinië, Chili, Zuid-Afrika en India) dat hij zich ertoe verplicht op vrijwillige basis na aankomst in Frankrijk zeven dagen in quarantaine te gaan.

Deze verklaring kan worden ondertekend door de wettelijk vertegenwoordiger.

Reizigers die wegens een dringende reden naar Frankrijk moeten komen vanuit een land waar de PCR-test niet al voor hun vertrek kan worden afgenomen, kunnen zich tot het Consulaat-Generaal te wenden voor een vrijstelling ten aanzien van de test voor vertrek. Voor deze personen geldt dat zij na aankomst in Frankrijk een test moeten ondergaan en gedurende zeven dagen in quarantaine moeten gaan in een inrichting die vermeld staat op een door de Franse autoriteiten opgestelde lijst. De kosten van die quarantaine komen voor rekening van die reizigers.

Avondklok en lockdown in Frankrijk

Avondklok

Sinds zaterdag 20 maart 2021 geldt voor heel Frankrijk een avondklok van 19.00 uur tot 06.00 uur. Deze maatregel geldt voor alle plekken die geopend zijn voor publiek, dus ook voor winkels.

De avondklok wordt strikt gehandhaafd en er kan slechts in een klein aantal gevallen (beroepsuitoefening, medische redenen of dringende familieredenen) van worden afgeweken.

De verklaring waarmee u, als u aan de voorwaarden voldoet, buiten kunt zijn tijdens de avondklok vindt u hier (tevens beschikbaar in een Engelstalige versie):
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu.

Op 29 april 2021 heeft Emmanuel Macron, de Franse president, een plan gepresenteerd inzake de geleidelijke opening van ruimtes die momenteel nog gesloten zijn voor publiek. Dit plan behelst ook dat de starttijd van de avondklok vanaf 19 mei geleidelijk wordt verschoven en dat de avondklok op 30 juni wordt afgeschaft. Hieronder vindt u het gedetailleerde tijdpad:

- Tot en met 18 mei: de avondklok blijft beginnen om 19.00 uur;
- Vanaf 19 mei: de avondklok start om 21.00 uur;
- Vanaf 9 juni: de avondklok start om 23.00 uur;
- 30 juni: de avondklok wordt afgeschaft.

Dit tijdpad geldt voor het gehele Franse grondgebied. Het kan worden aangepast als de gezondheidssituatie op departementaal niveau achteruitgaat.

Lockdown

Regels die gelden tot en met 2 mei:

Sinds 3 april en ten minste tot 2 mei geldt voor het gehele Franse grondgebied, in aanvulling op de avondklok, een lockdown die loopt van 06.00 tot 19.00 uur.

Gedurende deze periode zijn de scholen (crèches, basisscholen en middelbare scholen) en de niet-essentiële winkels gesloten. Essentiële winkels (inclusief boekhandels en platenzaken) blijven open. Culturele instellingen (musea, bioscopen, concertzalen) blijven tot nader order gesloten.

Sinds 6 april zijn reizen van de ene naar de andere regio verboden, tenzij een professioneel of zwaarwegend motief kan worden aangetoond.

Buitenactiviteiten zijn toegestaan, mits men voorzien is van een bewijsstuk waarop het woonadres staat en men binnen een straal van 10 kilometer rond de woning blijft. Er geldt geen beperking voor de duur van die buitenactiviteiten.

U vindt verklaringen waarmee u kunt aantonen dat u aan een uitzonderingsvoorwaarde voldoet, vinden op https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement.

Tijdpad voor de maatregelen die gelden vanaf 3 mei:

Op 29 april 2021 heeft Emmanuel Macron, de Franse president, een plan gepresenteerd inzake de geleidelijke opening van ruimtes die momenteel nog gesloten zijn voor publiek. Dit plan behelst een versoepeling in 4 fases van de beperkingen en verboden die zijn opgelegd in het kader van de strijd tegen de Covid-19-pandemie.

Dit is het gedetailleerde tijdpad:

- Tot en met 2 mei blijven de hierboven genoemde maatregelen van kracht.

- Fase 1, vanaf 3 mei:

 • Heropening van de middenscholen ("collèges"), waarbij de leerlingen van de 3de en 4de klas de helft van de normale lestijd op school doorbrengen;
 • Heropening van de middelbare scholen, waarbij de leerlingen de helft van de normale lestijd op school doorbrengen;
 • Afschaffing van de verplichting een verklaring bij zich te dragen tijdens verplaatsingen overdag;
 • Afschaffing van de beperkingen van verplaatsingen tussen regio’s;
 • Let wel: de regels op het vlak van het telewerken, de avondklok en de sluiting van winkels blijven van kracht.

- Fase 2, vanaf 19 mei (tevens de dag waarop de starttijd van de avondklok wordt verschoven naar 21.00 uur):

 • Heropening van de winkels met inachtneming van de protocollen die per locatie en activiteit gelden en met een maximering van het aantal aanwezigen;
 • Heropening van de terrassen (maximaal 6 personen aan tafel);
 • Heropening van musea, monumenten, schouwburgen, concertzalen (maximaal 800 personen binnen, maximaal 1000 personen buiten);
 • Heropening voor toeschouwers van sportinstellingen in de binnen- en buitenruimte (maximaal 800 toeschouwers binnen en 1000 buiten);
 • Binnen- en buitensporten weer toegestaan met inachtneming van toegesneden protocollen;
 • Let wel: de regels op het vlak van telewerken blijven van kracht en er blijft een samenscholingsverbod van kracht voor groepen van meer dan 10 personen. De avondklok blijft van kracht, maar met 21.00 uur als begintijd.

- Fase 3, vanaf 9 juni (tevens de dag waarop de starttijd van de avondklok wordt verschoven naar 23.00 uur):

 • Heropening van de binnenruimtes van cafés en restaurants (maximaal 6 personen aan tafel) met inachtneming van de protocollen die per locatie en activiteit gelden en met een maximering van het aantal aanwezigen;
 • Het maximumaantal toeschouwers bij een cultureel of sportief evenement wordt opgeschaald naar 5000;
 • Heropening van sportscholen, contactsporten in de buitenlucht weer toegestaan en niet-contactsporten in de binnenruimte weer toegestaan met inachtneming van op de sporten toegesneden protocollen en met een maximering van het aantal aanwezigen;
 • Versoepeling van de maatregelen inzake telewerken;
 • Let wel: de avondklok blijft van kracht, maar met 23.00 uur als begintijd.

- Fase 4, vanaf 30 juni:

 • Afschaffing van de avondklok;
 • Afschaffing van de maximering van het aantal aanwezigen op basis van de lokale gezondheidssituatie, voor de instellingen die publiek ontvangen. Let wel: de basisregels inzake hygiëne en de afstandsregel blijven van kracht.
 • Samenscholingen van meer dan 1000 personen zowel binnen als buiten weer toegestaan. Afhankelijk van de aard van het evenement en van de lokale gezondheidssituatie kunnen nog wel maxima worden opgelegd voor het aantal aanwezigen;
 • Let wel: de discotheken blijven gesloten.

In de week van 10 tot en met 14 mei komt de Franse minster-president, Jean Castex, met nadere informatie over dit tijdpad, de beperkingen ten aanzien van het aantal aanwezigen en de gezondheidsprotocollen.

Beperking van het aantal Thalys-treinen naar Parijs

In verband met de pandemie rijden er een stuk minder Thalystreinen naar Frankrijk in de komende weken.

Kijk op de website van Thalys voor actuele informatie.

Reisadvies voor Nederlanders: heel Frankrijk is oranje

Heel Frankrijk is sinds 14 oktober 2020 "oranje" gekleurd op de kaart met risicogebieden die deel uitmaakt van het reisadvies van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Nederlandse regering verplicht reizigers die terugkeren naar Nederland vanuit deze gebieden met klem aan om tien dagen in (thuis)quarantaine te gaan. Alle niet-noodzakelijke reizen naar deze gebieden worden afgeraden.

Omdat de situatie kan veranderen, adviseren wij u om regelmatig het reisadvies van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken (in het Nederlands) te raadplegen.

Avondklok in België

Let wel: de Belgische autoriteiten hebben sinds 20 oktober 2020 een avondklok ingesteld voor het gehele Belgische grondgebied: het is verboden om zich tussen 00.00 en 05.00 uur, in de openbare ruimte te begeven, behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer dringende medische redenen, professionele verplaatsingen, woon-werkverkeer en het reizen door België om zich naar een in een ander land gelegen hoofdwoning te begeven. In bepaalde delen van België is de avondklok inmiddels verruimd: hij is nu geldig van 22.00 tot 06.00 uur in Wallonië en het Brussels gewest.

Dragen van het mondkapje en carpoolen in Europees Frankrijk

Sinds 20 juli is het dragen van een mondkapje in Frankrijk verplicht gesteld in alle afgesloten ruimtes waar publiek ontvangen wordt en in ruimtes die volgens de prefect van het desbetreffende departement, op basis van de plaatselijke ontwikkeling van de epidemie, relevant geacht worden, met uitzondering van woonruimtes.

In de huidige situatie is het toegestaan om met meerdere personen die niet tot hetzelfde huishouden behoren in één auto door Frankrijk te reizen. Voor situaties waarin de fysieke afstand tussen personen niet gerespecteerd kan worden, geldt het advies een mondkapje te dragen. Het dragen van een mondkapje is verplicht in de taxi.

gepubliceerd op 07/05/2021

naar boven