Covidvaccinatie in Frankrijk en Nederland [fr]

Welke vaccins worden erkend door Frankrijk?

Momenteel erkent Frankrijk de volgende vier vaccins omdat ze ook zijn erkend door het Europees Geneesmiddelagentschap:

• Pfizer/BioNTech (2 doses / 1 dosis als de betrokkene al Covid heeft doorgemaakt);
• Moderna (2 doses / 1 dosis als de betrokkene al Covid heeft doorgemaakt);
• AstraZeneca (2 doses / 1 dosis als de betrokkene al Covid heeft doorgemaakt);
• Janssen/Johnson & Johnson (1 dosis).

Voor meer informatie over de verschillende vaccins, over de logistiek eromheen en over de wijze waarop ze bewaard worden vindt u op https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/vaccins.

Wat betekent de uitdrukking « een compleet vaccinatieschema doorlopen »? Waarom is dat van belang?

Een vaccinatieschema wordt geacht compleet te zijn doorlopen als:
• er 2 weken verstreken zijn sinds de 2de injectie van een vaccin waarvan 2 doses benodigd zijn (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) ;
• er 4 weken verstreken zijn sinds de enige injectie met het vaccin waarvan 1 dosis nodig is (Janssen / Johnson & Johnson);
• er 2 weken verstreken sinds de enige injectie die nodig is voor mensen die Covid hebben doorgemaakt.

Niet-gevaccineerde reizigers vanuit een "groen" land dat binnen de Europese Unie gelegen is (inclusief Nederland) kunnen naar Frankrijk reizen zonder de verplichting een maximaal 72 uur oude PCR-test te ondergaan, mits ze kunnen aantonen dat ze het volledige vaccinatieschema hebben doorlopen.

Reizigers vanuit Nederland die 11 jaar of ouder zijn en die niet gevaccineerd zijn of niet het volledige vaccinatieschema hebben doorlopen (ofwel omdat ze niet het benodigde aantal doses hebben gehad ofwel omdat de benodigde wachttijd na het laatste vaccin nog niet is verstreken) moeten het negatieve resultaat overleggen van een Covidtest (een PCR- of antigeentest die minder dan 72 uur voordien is afgenomen) om naar Frankrijk te kunnen reizen.

In een interview met de NRC op 8 juni 2021 heeft Jean-Baptiste Lemoyne, de Franse staatssecretaris voor Toerisme, Fransen in den vreemde en Francofonie, verklaart/ "wij vragen de mensen om de beide injecties op dezelfde locatie te laten plaatsen. Dit geldt ook voor buitenlandse toeristen." Wij raden u dan ook ten zeerste af om het vaccinatieschema in twee verschillende landen te doorlopen en we raden u dus met klem aan om het gehele vaccinatieschema binnen uw woonland te doorlopen.

Welke vaccinatiebewijzen worden door Frankrijk geaccepteerd?

Voor in Nederland toegediende vaccins:

Het vaccinatieboekje alias "gele boekje" wordt door Frankrijk erkend. Dit geldt ook voor de verklaring die door de Nederlandse autoriteiten wordt afgegeven na toediening van het vaccin. Deze documenten gelden als officieel vaccinatiebewijs, waarmee de gevaccineerde persoon naar Frankrijk kan reizen zonder zich aan een Covidtest te hoeven onderwerpen, mits blijkt dat het volledige vaccinatieschema is doorlopen, gelet op het aantal toegediende doses en de datum van de laatste dosis.

Naar verwachting wordt op 1 juli 2021 een Europese gezondheidspas ("Digital green pass") ingevoerd. Dit is een erkenningssysteem op Europees niveau van de vaccinatiebewijzen met volledige onderlinge uitwisselbaarheid van de landelijke systemen, ongeacht de lidstaat waar de vaccins zijn toegediend. Deze pas vormt het bewijs dat het volledige vaccinatieschema is doorlopen en stelt zijn houder in staat om te reizen en om deel te nemen aan evenementen waarvoor de pas verplicht wordt gesteld. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar ons artikel Gezondheidspas in Frankrijk.

Voor in Frankrijk toegediende vaccins geldt het volgende:

Bij elke toediening wordt een vaccinatiebewijs opgesteld door de zorgmedewerker en afgegeven aan de patiënt. Op dit document staat de datum van de laatste toegediende injectie, de soortnaam van het vaccin en de aanduiding of alle of slechts een deel van de benodigde doses zijn toegediend.

Sinds 27 mei heeft de Franse zorgverzekering een webdienst in het leven geroepen waarmee iedere voor 3 mei gevaccineerde persoon de digitale versie van zijn officiële vaccinatiebewijs kan terugvinden. Kijk daarvoor op https://attestation-vaccin.ameli.fr/ (in het Frans). Deze dienst is alleen beschilbaar voor mensen die over een Frans socialezekerheidsnummer beschikken.

Daarnaast kan men sinds 19 april de digitale vaccinatiebewijzen importeren en opslaan in de app "TousAntiCovid" met behulp van de QR-code op het vaccinatiebewijs. Er is een telefonische hulpdienst voor de gebruikers op nummer 0800 08 71 48. Deze dienst is 7 dagen per week bereikbaar van 09.00 tot 20.00 uur.

Het Nederlandse vaccinatiebeleid

De Nederlandse vaccinatiecampagne, die wordt georganiseerd door het RIVM en de GGD’en bepaalt de vaccinatievolgorde op basis van de leeftijd van de betrokkene (er wordt van deze volgorde afgeweken ten voordele van mensen die een medische indicatie hebben).
Momenteel erkent Nederland dezelfde vaccins als Frankrijk, te weten:
• Pfizer/BioNTech (2 doses / 1 dosis als de betrokkene al Covid heeft doorgemaakt);
• Moderna (2 doses / 1 dosis als de betrokkene al Covid heeft doorgemaakt);
• AstraZeneca (2 doses / 1 dosis als de betrokkene al Covid heeft doorgemaakt);
• Janssen/Johnson & Johnson (1 dosis).

De Franse gemeenschap in Nederland maakt deel uit van de doelgroep van de Nederlandse vaccinatiecampagne.

We raden u met klem aan te kijken op de website en de Facebookpagina van het RIVM om te kijken welk geboortejaar aan de beurt is voor de vaccinatie. Zodra een geboortejaar aan de beurt is kan er telefonisch (0800 7070, vanuit het buitenland +31 88 220 2700 of +31 88 368 68 64) een afspraak worden gemaakt. Er kan ook online een afspraak worden gemaakt door mensen die beschikken over een Digid en wel op het adres https://coronatest.nl/ik-wil-me-laten-vaccineren/een-online-afspraak-maken.

Iedere inwoner van Nederland met een BRP-registratie wordt per post uitgenodigd voor de vaccinatie. Op die uitnodiging staat de locatie waar het vaccin wordt toegediend. Het kan gaan om:
* een GGD-vaccinatiepunt in de buurt van de woonplaats;
* de eigen huisarts.

De uitnodiging is persoonlijk en kan alleen door de genodigde zelf worden gebruikt om een afspraak te maken. Ze is niet overdraagbaar aan een derden. De uitnodiging geeft ook aan welk vaccin zal worden toegediend.

Na ontvangst van de uitnodiging kunt u op een van de volgende manieren een afspraak maken:
* per telefoon. Als de vaccinatie wordt gedaan door de GGD staat het te bellen nummer op de uitnodiging. Als de vaccinatie wordt verricht door uw huisarts, kunt u hem direct bellen.
* op Internet, voor mensen die over een Digid beschikken. Dit kan op het adres https://coronatest.nl/ik-wil-me-laten-vaccineren/een-online-afspraak-maken .

Als u belt voor een afspraak en als u op uw afspraak verschijnt krijgt u een aantal vragen in het kader van een gezondsheidscheck. Deze vragen gaan over het bestaan van eventuele allargieën, over de medicijnen die u gebruikt en over een eventuele infectie die u voor het coronavirus hebt opgelopen.

Voor meer informatie over het maken van een afspraak kunt u kijken op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/hoe-maak-ik-een-afspraak-voor-vaccinatie-tegen-corona.

Voor meer informatie over de vaccinatiekalender, kunt u kijken op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/volgorde-van-vaccinatie-tegen-het-coronavirus.

Voor meer informatie over de verschillende vaccins die worden toegediend in Nederland kunt u kijken op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/soorten-coronavaccins/officiele-bijsluiters.

Vacicnatie tijdens de zomervakantie

De Nederlandse autoriteiten houden rekening met de zomervakantieperiode, vooral door de periode tussen de eerste en de tweede dosis te verruimen zodat voorkomen wordt dat Nederlandse ingezetenen en mensen die in Nederland verblijven de oproep voor de tweede dosis krijgen terwijl ze op vakantie zijn.

Mensen die in Nederland wonen, die nog niet gevaccineerd zijn of nog niet alle doses hebben gehad en die zijn ingepland op een moment waarop ze met vakantie zijn kunnen de GGD bellen op nummer 0800 7070, vanuit het buitenland +31 88 220 2700 of +31 88 368 68 64. Zoals hierboven reeds aangegeven raden wij met klem af om het vaccinatieschema in meerdere landen te doorlopen.

gepubliceerd op 09/06/2021

naar boven