Covidvaccinatie in Frankrijk en Nederland [fr]

Welke vaccins worden erkend door Frankrijk?

Momenteel erkent Frankrijk de volgende vijf vaccins omdat ze ook zijn erkend door het Europees Geneesmiddelagentschap:

• Pfizer/BioNTech (2 doses / 1 dosis als de betrokkene al Covid heeft doorgemaakt);
• Moderna (2 doses / 1 dosis als de betrokkene al Covid heeft doorgemaakt);
• AstraZeneca (2 doses / 1 dosis als de betrokkene al Covid heeft doorgemaakt);
• Janssen/Johnson & Johnson (1 dosis);
• Covishield (2 doses).

Let op: Covishield wordt erkend door Frankrijk maar is nog niet goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA).

Voor meer informatie over de verschillende vaccins, over de logistiek eromheen en over de wijze waarop ze bewaard worden vindt u op https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/vaccins.

Wat betekent de uitdrukking « een compleet vaccinatieschema doorlopen »? Waarom is dat van belang?

Een vaccinatieschema wordt geacht compleet te zijn doorlopen:

• voor vaccins waarvan 2 doses benodigd zijn (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Covishield) :

 • 2 weken na de 2e injectie voor reizen binnen Europa (met uitzondering van reizen naar Frankrijk);
 • 1 week na de 2e injectie voor reizen naar Frankrijk (voor toegang tot het Franse grondgebied);
  * 1 week na de 2e injectie
  • voor de toegang tot locaties die in Frankrijk onder de gezondheidspasplicht vallen .
   • voor vaccins waarvan 1 dosis nodig is (Janssen / Johnson & Johnson) : 4 weken na de enige dosis;

• voor vaccins ten behoeve van mensen die Covid hebben doorgemaakt (en dus slechts één dosis nodig hebben):

 • 2 weken na de injectie voor reizen binnen Europa (met uitzondering van reizen naar Frankrijk);
 • 1 week na injectie voor reizen naar Frankrijk (om Frankrijk binnen te komen);
 • 1 week na de injectie voor toegang tot locaties die in Frankrijk onder de gezondheidspasplicht vallen.

! LET OP

! Voor mensen die van Nederland naar Frankrijk reizen geldt dus dat :
* er één week verstreken moet zijn sinds de tweede dosis (of na de enige dosis voor personen die Covid al hebben doorgemaakt) voordat het vaccin geldig is voor toegang tot het Franse grondgebied
*de gezondheidspas één week na de tweede dosis (of na de enige dosis voor personen die Covid al hebben doorgemaakt) toegang geeft tot gezondheidspasplichtige locaties in Frankrijk (bijv. discotheken, schouwburgen, feesttenten etc).

OF

 • 4 weken na de eenmalige injectie met vaccins van Janssen / Johnson & Johnson om het vaccin geldig te laten zijn voor toegang tot het Franse grondgebied.
 • 4 weken na de eenmalige injectie met vaccins van Janssen / Johnson & Johnson voor toegang tot locaties die in Frankrijk onder de gezondheidspasplicht vallen (bijv.: disco’s, theaters, feesttenten etc.).

Gevaccineerde Europese burgers uit "groene" landen (waaronder Nederland) kunnen naar Frankrijk reizen :
* zonder de verplichting een PCR- of anfigeentest te ondergaan, mits ze kunnen aantonen dat ze het volledige vaccinatieschema hebben doorlopen.

* ze moeten nog steeds beschikken over een verklaring op erewoord waarin zij aangeven dat zij in de afgelopen 48 uur geen aan Covid-19 gerelateerde symptomen hebben gehad en dat zij , in de veertien dagen voorafgaand aan de reis, niet in contact zijn geweest met een persoon bij wie Covid- 19 is vastgesteld

Reizigers vanuit Nederland die 12 jaar of ouder zijn en die niet gevaccineerd zijn of niet het volledige vaccinatieschema hebben doorlopen (ofwel omdat ze niet het benodigde aantal doses hebben gehad ofwel omdat de benodigde wachttijd na het laatste vaccin nog niet is verstreken) moeten :

 • het negatieve resultaat overleggen van een Covidtest (een PCR- of antigeentest) die minder dan 24 uur voor vertrek is afgenomen om toegang te krijgen tot het Franse grondgebied.
  * beschikken over een verklaring op erewoord waarin zij aangeven dat zij in de afgelopen 48 uur geen aan Covid-19 gerelateerde symptomen hebben gehad en dat zij , in de veertien dagen voorafgaand aan de reis, niet in contact zijn geweest met een persoon bij wie Covid- 19 is vastgesteld

In een interview met het NRC op 8 juni 2021 heeft Jean-Baptiste Lemoyne, de Franse staatssecretaris voor Toerisme, Fransen in het buitenland en Francofonie, gezegd : "wij vragen wel dat de twee prikken op dezelfde plek worden gezet. Voor de buitenlandse toeristen geldt hetzelfde." Wij raden u dan ook ten zeerste af om het vaccinatieschema in twee verschillende landen te doorlopen en we raden u dus met klem aan om het gehele vaccinatieschema binnen uw woonland te doorlopen.

Welke vaccinatiebewijzen worden door Frankrijk geaccepteerd?

[Voor vaccinaties uitgevoerd in Frankrijk:

Een vaccinatiecertificaat wordt afgegeven door de gezondheidswerker, en wordt bij elke injectie aan de patiënt gegeven. Dit document vermeldt de datum van de laatste injectie, de naam van het toegediende vaccin en of de vaccinatie volledig is of niet.

Dankzij een webdienst van de Franse zorgverzekering (Assurance maladie) kan iedereen die vóór 3 mei is gevaccineerd, zijn eigen gewaarmerkte vaccinatiebewijs in digitaal formaat opvragen. Om van deze dienst gebruik te kunnen maken, moet u ingeschreven zijn bij het Franse socialezekerheidsstelsel. Zie de volgende link: https://attestation-vaccin.ameli.fr/

Bovendien kunt u uw vaccinatiebewijzen digitaal importeren en opslaan in de "TousAntiCovid"-app, door de QR-code op uw vaccinatiebewijs te scannen. Een gratis telefonische hulpdienst is 7 dagen per week, van 9.00 tot 20.00 uur, beschikbaar voor gebruikers op het nummer 0 800 08 71 48.

Voor in Nederland toegediende vaccins:

LET OP: Vaccinaties uitgevoerd door de Nederlandse autoriteiten zijn niet opgenomen in de webdienst van de Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Deze vaccinatiebewijzen kunnen niet worden geüpload naar de TousAntiCovid-app.

Het vaccinatieboekje (bekend als het "gele boekje") wordt echter in Frankrijk erkend, evenals het certificaat dat door de Nederlandse autoriteiten na vaccinatie wordt afgegeven.

Deze documenten :
- worden beschouwd als bewijs van inenting / "officiële" inentingsbewijzen
- zullen personen die in Nederland zijn gevaccineerd, toestaan naar Frankrijk te reizen zodra het vaccinatieschema als volledig is erkend, gelet op het aantal ontvangen doses en de datum van de laatste dosis.

Mensen die in Nederland wonen en een Digid hebben, kunnen het digitale EU Covid-certificaat ophalen via de CoronaCheck-app. Indien het vaccinatiebewijs in internationaal formaat is opgesteld, wordt het in Frankrijk gelezen en erkend als onderdeel van de gezondheidspas.

In dit formaat kunnen reizigers dus het bewijs van hun vaccinatiestatus leveren.
Hiermee kunnen reizigers:
- toegang krijgen tot het Franse grondgebied ;
- toegang krijgen tot locaties of evenementen waarvoor een gezondheidspas nodig is.

Voor meer informatie hierover verwijzen we naar onze artikelen Gezondheidspas in Frankrijk en « reizen naar Frankrijk ».

https://nl.ambafrance.org/Gezondheidspas-in-Frankrijk

https://nl.ambafrance.org/Covid-19-Reizen-naar-Frankrijk

Wat zijn de meest recente maatregelen die zijn genomen in het kader van de vaccinatiecampagne in Frankrijk?

Sinds de toespraak van president Emmanuel Macron op 12 juli 2021 en de aankondigingen van de regering van 17 juli 2021 zijn verschillende maatregelen genomen om de vaccinatiecampagne te versnellen. Deze zijn als volgt:

1. vaccinatie is verplicht voor iedereen die in contact komt met kwetsbare personen
Op 15 september moeten de volgende personen gevaccineerd zijn:
- al het verplegend en niet-verplegend personeel in ziekenhuizen, klinieken, bejaardentehuizen en inrichtingen voor personen met een handicap;
- alle beroepsbeoefenaars of vrijwilligers die in contact komen met ouderen of hulpbehoevenden, ook thuis.
Vanaf deze datum zullen controles worden uitgevoerd en sancties worden opgelegd.

2. Er zullen specifieke vaccinatiecampagnes worden opgezet voor middelbare scholieren en studenten aan het begin van het schooljaar.

3. Vanaf begin september zal een herhalingscampagne worden gestart om de Fransen die als eerste werden gevaccineerd van een derde dosis te voorzien.

4. Indien nodig kan verplichte vaccinatie voor iedereen nodig zijn, maar vooralsnog wordt de voorkeur gegeven aan "de keuze van het vertrouwen", door alle Fransen op te roepen zich vanaf nu te laten vaccineren.

Het Nederlandse vaccinatiebeleid

De Nederlandse vaccinatiecampagne, die wordt georganiseerd door het RIVM en de GGD’en bepaalt de vaccinatievolgorde op basis van de leeftijd van de betrokkene (er wordt van deze volgorde afgeweken ten voordele van mensen die een medische indicatie hebben).
Momenteel erkent Nederland de volgende vaccins:
• Pfizer/BioNTech (2 doses / 1 dosis als de betrokkene al Covid heeft doorgemaakt);
• Moderna (2 doses / 1 dosis als de betrokkene al Covid heeft doorgemaakt);
• AstraZeneca (2 doses / 1 dosis als de betrokkene al Covid heeft doorgemaakt);
• Janssen/Johnson & Johnson (1 dosis).

De Franse gemeenschap in Nederland maakt deel uit van de doelgroep van de Nederlandse vaccinatiecampagne.

We raden u met klem aan te kijken op de website en de Facebookpagina van het RIVM om te kijken welk geboortejaar aan de beurt is voor de vaccinatie. Zodra een geboortejaar aan de beurt is kan er telefonisch (0800 7070, vanuit het buitenland +31 88 220 2700 of +31 88 368 68 64) een afspraak worden gemaakt. Er kan ook online een afspraak worden gemaakt door mensen die beschikken over een Digid en wel op het adres https://coronatest.nl/ik-wil-me-laten-vaccineren/een-online-afspraak-maken.

Iedere inwoner van Nederland met een BRP-registratie wordt per post uitgenodigd voor de vaccinatie. Op die uitnodiging staat de locatie waar het vaccin wordt toegediend. Het kan gaan om:
* een GGD-vaccinatiepunt in de buurt van de woonplaats;
* de eigen huisarts.

De uitnodiging is persoonlijk en kan alleen door de genodigde zelf worden gebruikt om een afspraak te maken. Ze is niet overdraagbaar aan een derden. De uitnodiging geeft ook aan welk vaccin zal worden toegediend.

Na ontvangst van de uitnodiging kunt u op een van de volgende manieren een afspraak maken:
* per telefoon. Als de vaccinatie wordt gedaan door de GGD staat het te bellen nummer op de uitnodiging. Als de vaccinatie wordt verricht door uw huisarts, kunt u hem direct bellen.
* op Internet, voor mensen die over een Digid beschikken. Dit kan op het adres https://coronatest.nl/ik-wil-me-laten-vaccineren/een-online-afspraak-maken .

Als u belt voor een afspraak en als u op uw afspraak verschijnt krijgt u een aantal vragen in het kader van een gezondsheidscheck. Deze vragen gaan over het bestaan van eventuele allargieën, over de medicijnen die u gebruikt en over een eventuele infectie die u voor het coronavirus hebt opgelopen.

Voor meer informatie over het maken van een afspraak kunt u kijken op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/hoe-maak-ik-een-afspraak-voor-vaccinatie-tegen-corona.

Voor meer informatie over de vaccinatiekalender, kunt u kijken op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/volgorde-van-vaccinatie-tegen-het-coronavirus.

Voor meer informatie over de verschillende vaccins die worden toegediend in Nederland kunt u kijken op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/soorten-coronavaccins/officiele-bijsluiters.

Vaccinatie tijdens de zomervakantie

De Nederlandse autoriteiten houden rekening met de zomervakantieperiode, vooral door de periode tussen de eerste en de tweede dosis te verruimen zodat voorkomen wordt dat Nederlandse ingezetenen en mensen die in Nederland verblijven de oproep voor de tweede dosis krijgen terwijl ze op vakantie zijn.

Mensen die in Nederland wonen, die nog niet gevaccineerd zijn of nog niet alle doses hebben gehad en die zijn ingepland op een moment waarop ze met vakantie zijn kunnen de GGD bellen op nummer 0800 7070, vanuit het buitenland +31 88 220 2700 of +31 88 368 68 64. Zoals hierboven reeds aangegeven raden wij met klem af om het vaccinatieschema in meerdere landen te doorlopen.

gepubliceerd op 30/07/2021

naar boven