Culturele afdeling - Frans Instituut in Nederland [fr]

De Culturele afdeling (SCAC) van de Franse Ambassade in Nederland ontwikkelt voornamelijk samenwerkingsprojecten op kunstgebied en op het gebied van uitwisselingen tussen scholen en universiteiten. Sinds september 2006 is de afdeling gevestigd in het Maison Descartes in Amsterdam.

Op het gebied van kunst zijn de activiteiten gericht op de uitbreiding van de uitwisselingen tussen de vakkringen van beide landen en op het geven van een grotere bekendheid aan de Franse kunstuitingen, waarbij speciaal de nadruk wordt gelegd op die disciplines van hedendaagse productie waarin Frankrijk uitblinkt (hedendaagse kunst, design en architectuur).

Daartoe worden er verschillende soorten activiteiten ontwikkeld. De culturele afdeling werkt mee aan grootscheepse door Nederlandse partners opgezette acties, meestal met medewerking van de Association Française d’Action Artistique (AFAA) en het Franse Ministerie van Cultuur en Communicatie.

De audiovisuele sector geniet eveneens bijzondere aandacht, met de ontwikkeling van sterke initiatieven ten gunste van deze sector (Festival van Franstalige films Ciné-Premières, steun aan grote Nederlandse festivals als het International Film Festival Rotterdam of IDFA, campagnes ter promotie van de Franse film).

Daarbuiten bestaan de activiteiten van de Culturele afdeling op het gebied van de kunst uit informatievergaring en informatieverstrekking en worden er regelmatig Nederlandse verantwoordelijken op het gebied van de cultuur in Frankrijk en Franse professionals in Nederland uitgenodigd.

Binnen de Culturele afdeling heeft de Service de coopération pour le français de taak de bilaterale betrekkingen op het gebied van scholen en universiteiten te versterken, Fransen en Nederlanders te informeren over de studiemogelijkheden in Frankrijk en in Nederland, en acties ter promotie van de Franse taal te organiseren.

Zo organiseert dit bureau regelmatig schoolwedstrijden, alsmede partnerschappen tussen scholen met jongerenuitwisselingen en activiteiten rond de huidige Franse cultuur.

In samenwerking met de Nederlandse organisaties steunt en ontwikkelt het activiteiten die gericht zijn op een betere mondelinge beheersing van het Frans door scholieren (het inzetten van leraren die Frans als moedertaal hebben en van taalassistenten, het ontwikkelen van een netwerk voor intensief onderricht in de Franse taal, enz.) De bevordering van het zakelijk Frans behoort eveneens tot zijn prioriteiten.

Op universitair gebied is het bureau betrokken bij belangrijke Nederlandse initiatieven zoals die van het Centrum voor Frankrijkstudies aan de Universiteit van Utrecht, dat officieel werd geopend op 6 januari 1998.

Het bureau ontwikkelt tevens acties die er op gericht zijn het gehele hoger onderwijs in Nederland te mobiliseren (ontmoetingen met de sectie Frans van universiteiten en hoge scholen, assisen van de Frans-Nederlandse universiteit). Ze hebben ten doel te bepalen hoe onze betrekkingen op dit gebied het best ontwikkeld kunnen worden en ter plaatse nieuwe partnerschappen aan te gaan.

Laurent Alberti,
Ambassaderaad voor culturele zaken, Directeur van Institut Français des Pays-Bas / tel : (+31) (0)20 531 95 01

Jean-Philippe Arnould,
Cultureel attaché, Adjunct-directeur van Institut Français des Pays-Bas / tel : (+31) (0)20 531 95 44

Jean-Marc Chourot,
Universitair en wetenschappelijk attaché/ tel : (+31) (0)20 531 95 43

Fabienne Ricordel,
Attachée voor Franse taalonderwijs/ tel : (+31) (0)20 531 95 50

- e-mail: cultuur@institutfrancais.nl


Sectie Universiteit en Wetenschap

Deze afdeling is op universitair gebied betrokken bij Nederlandse initiatieven en volgt hier ontwikkelingen binnen het hoger onderwijs en het wetenschappelijke onderzoek op zowel Europees als bilateraal niveau. Dit gebeurt vooral via de Frans-Nederlandse Academie (FNA). Verder wordt er hier actief gewerkt aan de mobilisatie van de Nederlandse universitaire wereld (ontmoetingen met de vakgroepen Frans op universiteiten en hogescholen, congressen van de Frans-Nederlandse Academie).

Op wetenschappelijk gebied worden vanuit deze afdeling de verschillende bilaterale samenwerkingprogramma’s gevolgd. Samen met de NWO worden hier de PHC Van Gogh uitwisselingsprogramma’s beheerd en de relaties met het CNRS en het ISERN onderhouden.

Ieder jaar brengt de afdeling Wetenschappelijke Academies van beide landen tot elkaar voor de toekenning van de Descartes-Huygens prijs aan een Nederlandse onderzoeker.

Nederlandse onderzoekers en studenten kunnen hier terecht met hun vragen over studies op hoog niveau en Frans wetenschappelijk onderzoek.

Ook informeert de Universitaire en Wetenschappelijke afdeling de Franse wetenschappelijke gemeenschap over de resultaten en verrichtingen van Nederlandse wetenschappers en vestigt hij de aandacht op een mogelijke samenwerking zodra daartoe aanleiding is.

Hiervoor worden namens de afdeling laboratoria bezocht, wetenschappers benaderd en wordt er een constante dialoog onderhouden tussen de kopstukken van het wetenschappelijk onderzoek in Nederland met als doel optimale betrekkingen op dit terrein na te streven en nieuwe partnerschappen op te bouwen.

Regelmatig publiceert de afdeling een elektronisch wetenschappelijk informatiebulletin. Een abonnement hierop is gratis en kunt u verkrijgen door een mail te sturen naar de wetenschappelijke afdeling.

Kijk op Bulletin Electronique

Meer informatie:

- Jean-Marc Chourot, Attaché universitaire et scientifique
tel : 020 531 95 43

- emilie.baffie@diplomatie.gouv.fr, Chargée de mission universitaire
tel : +31 70 312 58 83

- Email : wetenschappelijk afdeling

- Link naar het Franse ministerie van onderzoek en het Franse ministerie van Onderwijs


Service de coopération pour le français

Ons samenwerkingsprogramma is gericht op de promotie van de Franse taal in Nederland. De projecten die wij samen met de Nederlandse onderwijsautoriteiten en verenigingen uitvoeren, bestaan uit:

- het uitgeven van Franse certificaten
- het bevorderen van de aanwezigheid van Franse taalassistenten op scholen
- hulp bij het opzetten van vroeg vreemdetalenonderwijs Frans
- het opleiden van onderwijzers
- het ondersteunen van vernieuwende onderwijsprojecten

Zo worden er activiteiten ter versterking van de Franse taal op de basis- en middelbare scholen ondernomen in nauwe samenwerking met het Europees Platform en de Talenacademie. Deze maken het mogelijk de officiële programma’s van het Nederlandse ministerie van OCW te ontwikkelen: Delf scolaire, vroeg vreemdetalenonderwijs Frans, assistenten Franse taal en intensief Franse taalonderwijs. De uitgifte van officiële Franse diploma’s vindt plaats in samenwerking met:

- de Frans Nederlandse Academie (FNA), voor studenten op de universiteit
- Europees Platform, voor leerlingen in het middelbaar onderwijs
- Alliance Française Den Haag, voor het grote publiek

De Nederlandse leerlingen hebben zo gemakkelijker toegang tot officiële, internationaal erkende getuigschriften.

De ondersteuning van leraren bij hun lessen, tenslotte, vindt plaats middels onderwijsprojecten op nationaal en lokaal niveau. Deze begeleiding kan verzorgd worden door de leraren van de sectie Frans van Levende Talen en door TV5 Pays-Bas of via rechtstreeks contact met de scholen: toezending van leer- en promotiemateriaal, cursussen, concoursen, schooltheater, congressen, ronde tafelconferenties.

Bent u leraar Frans of gaat u in de toekomst onze taal onderwijzen en u wilt meer weten over deze activiteiten, neemt u dan gerust contact op met ons: fabienne.ricordel@diplomatie.gouv.fr

gepubliceerd op 12/09/2016

naar boven