Culturele, wetenschappelijke en universitaire samenwerking [fr]

Onze bilaterale wetenschappelijke samenwerking vindt hoofdzakelijk plaats in het kader van de Europese onderzoekruimte (Frankrijk is de 4e wetenschappelijke partner van Nederland). De universitaire samenwerking is georganiseerd rond het Frans-Nederlands universitair netwerk (RFN), waarvan het Franse deel is gevestigd aan de universiteit van Lille III. De meeste Franse onderzoeksorganisaties (CNRS, INRA, IFREMER, INSERM, ANVAR) hebben overeenkomsten getekend met hun Nederlandse tegenhangers. Onze activiteiten zijn gebaseerd op de Frans-Nederlandse werkgroep voor wetenschap en technologie, op het RFN en op het Hubert Curien programma "Van Gogh", dat in 1997 van start is gegaan en de mobiliteit van onderzoekers faciliteert. De Descartes-Huygensprijs wordt sinds 1995 jaarlijks uitgereikt aan een Franse en een Nederlandse onderzoeker, en het Descartes Excellence Scholarship programma, dat in 2011 is opgezet, maakt het mogelijk negen tot tien beurzen (met een gemiddeld bedrag van 9.000) per jaar toe te kennen om de studies van studenten op master- en doctoraatsniveau te financieren.

Frans blijft de derde vreemde taal in Nederland en wordt nog steeds op grote schaal onderwezen (18% van de eindexamenleerlingen en 43% van de vwo-leerlingen volgen Frans voor het eindexamen). Vier universiteiten hebben een faculteit voor Franse taal- en letterkunde. Een programma voor taalassistenten is opgezet. Het grote netwerk van 33 Alliances françaises biedt aan meer dan 8.000 studenten per jaar Franse taalcursussen aan.
De culturele samenwerking steunt op Nederlandse actoren (festivals, musea) om het publiek Franse creaties aan te bieden, met name op het gebied van film, architectuur en beeldhouwkunst. Deze samenwerking vindt heel vaak rechtstreeks plaats tussen de grote instellingen van beide landen (Rijksmuseum, Louvre, van Gogh Museum, Concertgebouw, Opera, enz.).

De 18e Erasmus-Descartes conferentie, georganiseerd door de Ambassade van Nederland in Frankrijk in samenwerking met de Ambassade van Frankrijk in Nederland, werd in november 2020 in Parijs gehouden over het thema Kunstmatige Intelligentie. Deze conferentie vormt een hoogtepunt van de Frans-Nederlandse samenwerking op wetenschappelijk, academisch en economisch gebied, en is tevens bedoeld als platform voor de dialoog tussen het maatschappelijk middenveld van beide landen.

Institut français des Pays-Bas : institutfrancais.nl

gepubliceerd op 07/04/2022

naar boven