Culturele, wetenschappelijke en universitaire samenwerking [fr]

De betrekkingen tussen Frankrijk en Nederland op het gebied van culturele, wetenschappelijke en universitaire samenwerking hebben zich ontwikkeld in het kader van een bilaterale overeenkomst uit 1946. Het netwerk is gestructureerd rondom het Institut français des Pays-Bas, het Centre culturel in Groningen en de Alliances françaises.

Op het gebied van linguistieke en educatieve samenwerking, houdt de ambassade zich bezig met de uitwisseling van jongeren tussen onze twee landen. Het moedigt Frans-Nederlandse partnerschappen tussen scholen aan en beheert een programma voor taalassistenten waarmee het 9 taalassistenten Nederlands in Frankrijk ontvangt per jaar, waarvan 4 op de Académie de Lille en 5 op de Académie de Guyane.

De ambassade biedt jongeren ook de middelen om van deze uitwisselingen gebruik te malen, zoals de Franse taalexamens DELF en DALF, waarvan het de centrale administratie beheert op het hele Nederlandse grondgebied.

De culturele activiteiten worden in samenwerking met Nederlandse instellingen (festivals, musea) tot stand gebracht, waarbij Franse werken worden aangeboden aan het Nederlandse publiek, vooral op het gebied van film, architectuur en beeldhouwkunst. De Nederlandse regering heeft aan het einde van 2013 het 55-jarige Institut néerlandais in Parijs gesloten, om het een nieuwe vorm te geven die beter aansluit op de culturele representatie van Nederland in Frankrijk.

De wetenschappelijke en universitaire samenwerking tussen de twee landen sluit aan op het beleid van de Europese Unie en van de Europese Onderzoeksruimte en heeft als primair doel om de bilaterale activiteiten tussen Frankrijk en Nederland te versterken.

Deze samenwerking ondersteunt het werk van Franse en Nederlandse actoren uit het hoger onderwijs en uit het wetenschappelijk onderzoek. De grote Franse onderzoeksinstellingen (CNRS, INRA, IFREMER, INSERM) hebben overeenkomsten getekend met hun Nederlandse tegenhangers.

Activiteiten van de ambassade in dit verband zijn: het initiëren van nieuwe samenwerkingsverbanden, het mogelijk maken van uitwisselingen tussen onderzoekers en studenten, en de uitreiking van de Huygens-Descartesprijs, voor speciale verdienste op bilateraal en wetenschappelijk niveau.

De ambassade heeft ook een actief aandeel in de organisatie van activiteiten op het gebied van onderzoek en innovatie. Jaarlijks organiseert zij, in samenwerking met de Ambassade van Nederland in Frankrijk, de Erasmus-Descartesconferentie.

De ambassade promoot tevens het hoger onderwijs in Frankrijk, in samenwerking met haar partners in Frankrijk, RFN en CAMPUS France.

Tot slot verbreidt de ambassade de wetenschappelijke cultuur van Frankrijk onder het Nederlandse publiek.

Meer weten over:

- de wetenschappelijke samenwerking
- de universitaire samenwerking

gepubliceerd op 31/10/2017

naar boven