Culturen die verschillen [fr]

Sinds de jaren negentig verdedigt Frankrijk in zijn internationale onderhandelingen het principe van culturele uitzondering. Toen tijdens GATT-onderhandelingen (General Agreement on Traffic and Treat) de vraag rees of vrije handel ook moest gelden voor culturele goederen en diensten, was het standpunt van Frankrijk dat cultuur niet als gewone koopwaar kon worden beschouwd en eiste dat iedere staat het recht moest hebben zijn kunstenaars te steunen. Hiermee wilde Frankrijk de verschillende tradities helpen om zodoende het cultureel erfgoed van de mensheid te behouden.

Het is vanuit dit streven dat Frankrijk zich inzet voor de culturele diversiteit binnen het kader van de internationale organisaties zoals de Raad van Europa, de UNESCO en het Internationaal Netwerk voor Cultureel Beleid. Door het aanmoedigen van de vrije omloop van cultureel gedachtegoed en de werken die daaruit voortvloeien, er op toeziend dat elke cultuur gelijkwaardig behandeld wordt en over alle middelen beschikt om haar eigen overlevingskansen te verzekeren en zich constant te vernieuwen.

Frankrijk zou graag zien dat de «culturele diversiteit » wordt opgenomen in de grondbeginsels van het internationaal recht en stelt voor dat de UNESCO vóór 2005 een mondiale overeenkomst afsluit over deze cultuurverschillen.

gepubliceerd op 22/05/2017

naar boven