Cybersecurity: Oproep van Parijs op 12 november 2018 voor vertrouwen in en veiligheid van cyberspace [fr]

Op 12 november lanceerde president Macron tijdens de Internet Governance Forum-bijeenkomst bij de UNESCO de Oproep van Parijs voor vertrouwen in en veiligheid van cyberspace. Deze verklaring op hoog niveau waarmee Frankrijk pleit voor de uitwerking van gemeenschappelijke principes voor de beveiliging van cyberspace heeft al de steun gekregen van vele lidstaten, maar ook van particuliere bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Een oproep om samen te reageren op bedreigingen

De cyberspace speelt een steeds centralere rol in ons leven en is een plek vol kansen, maar ook vol nieuwe bedreigingen. De ontwikkeling van cybercriminaliteit en kwaadaardige activiteiten kan zowel onze privégegevens als bepaalde essentiële infrastructuren in gevaar brengen.

Om ervoor te zorgen dat de rechten van mensen online net zo worden gerespecteerd en beschermd als in de fysieke wereld, moeten staten met elkaar samenwerken, maar ook met partners uit de particuliere sector, de onderzoekswereld en het maatschappelijk middenveld.

De ondersteuners van de Oproep van Parijs verbinden zich ertoe samen te werken om:

- de preventie van en de bestendigheid tegen kwaadaardige online activiteiten te vergroten;
- de toegankelijkheid en integriteit van het internet te beschermen;
- inmenging in verkiezingen te voorkomen;
- inbreuken op intellectuele eigendomsrechten via het internet tegen te gaan;
- de verspreiding van kwaadaardige online programma’s en -technieken te voorkomen;
- de veiligheid van digitale producten en diensten te verhogen en de “cyberhygiëne” van iedereen te verbeteren;
- maatregelen te nemen tegen cybersoldaten en aanvallen van niet-statelijke actoren;
- relevante internationale normen te versterken.

De Digitale Week van Parijs, een gelegenheid om verscheidene partners bijeen te brengen

Er vonden drie grote evenementen plaats op het gebied van digitalisering in de Digitale Week van Parijs:

- het “Nieuwe technologieën”- onderdeel van het Vredesforum van Parijs (van 11 t/m 13 november in de Grande Halle de la Villette);
- de GovTech Summit die gewijd was aan de digitale transformatie van staten en democratieën (12 november in het Hôtel de Ville in Parijs);
- het Internet Governance Forum, met als thema Internet of Trust (12 t/m 14 november bij de UNESCO).

Jean-Yves Le Drian, de Franse minister van Europa en Buitenlandse Zaken, presenteerde de uitdagingen en doelstellingen van de Oproep van Parijs in het kader van het Vredesforum van Parijs in de Grande Halle de la Villette.
De Oproep werd gelanceerd door president Emmanuel Macron in het kader van het 13e Internet Governance Forum in aanwezigheid van vele voorstanders van dit multilaterale initiatief.

Oproep van Parijs voor vertrouwen in en veiligheid van cyberspace

PDF - 259.1 kB
Appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace
(PDF - 259.1 kB)

De ondersteuners van de Oproep van Parijs:

PDF - 565.8 kB
Soutiens à l’Appel de Paris
(PDF - 565.8 kB)

- De Oproep van Parijs steunen: paris.call@diplomatie.gouv.fr

Bron: het Franse ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken

gepubliceerd op 19/11/2018

naar boven