Dag van de Francofonie in Groningen (13 maart 2019) [fr]

PNG

Inschrijven is gratis en verplicht: www.eventbrite.com

9.00 - 10.00 uur | Bruinszaal - Academiegebouw

Ontvangst met koffie en thee

10.00 - 12.00 uur | Senaatskamer - Academiegebouw

Lezing: ‘Migrantenliteratuur vanuit vrouwelijk perspectief: mobiliteit en herinnering in het werk van Kim Thúy’, door Mevrouw Jeanette den Toonder.

De hoofdpersonen in de romans van Kim Thúy vertellen hoe het is om als vrouw tussen twee culturen te leven. Ze proberen die verschillende culturen met elkaar te verbinden door hun eigen verleden te onderzoeken en de band die ze zowel met hun land van herkomst als hun adoptieland hebben te bestuderen. Ook reflecteren ze op de relaties die ze met hun dierbaren hebben opgebouwd.

De fysieke en innerlijke reis die het gevolg is van hun emigratie geeft aanleiding tot het opnieuw definiëren van hun identiteit, en hiermee vinden ze een plek in de nieuwe maatschappij. Hun verhalen, waarin persoonlijke herinneringen centraal staan, overstijgen tegelijkertijd de individuele ervaringen door het lot van de hele gemeenschap waartoe ze behoren te verwoorden. Ze laten zien hoe belangrijk collectieve herinneringen zijn en nemen de rol van cultuurbemiddelaar op zich, en daarmee vinden ze ook het evenwicht in hun eigen identiteit terug.

Mevrouw den Toonder is docent aan de Rijksuniversiteit Groningen en directeur van het Centrum voor Canadese Studies.

15.30 - 17.00 uur | Heymanszaal - Academiegebouw

** Workshop voor docenten Frans **
‘Ontwikkelen van spreekvaardigheid in de klas op alle niveau’s door middel van spel’, door Mevrouw Audrey Rousse-Malpat.

Het thema spel in de klas bij lessen Frans staat centraal bij het grootste congres voor docenten Frans in Nederland: Congres Frans. Dit is niet vreemd wanneer je bedenkt dat jongeren tegenwoordig aan hun beeldscherm zijn gekluisterd en allergisch zijn voor verveling in klas. Dit fenomeen, ook wel ‘gamification’ genoemd, heeft ook positieve kanten, want uit studies blijkt dat leerlingen die bedreven zijn in computerspelletjes een taal sneller leren spreken. In de workshop komen elementen aan de orde die de mondelinge taalvaardigheid verbeteren op alle niveau’s (A1 tot B2) en laat zien welke spelen hiervoor geschikt zijn. Mevrouw Rousse-Malpat laat zowel online als offline voorbeelden zien en doet rollenspelen met de deelnemers.

Mevrouw Audrey Rousse-Malpat is docent aan de Rijksuniveriteit Groningen en bij het Institut français. Zij is medebedenker van de methode AIMe ‘Project Frans’.

Vanaf 19.30 uur | Het Heerenhuis (Spilsluizen 9 - 9712 NR Groningen)

Quiz van de Francofonie, gepresenteerd door mevrouw Horia Benmehdi

Mevrouw Benmehdi is docent bij het Institut français en NHL Stenden.

De Dag van de Francofonie wordt elk jaar georganiseerd door het Institut français des Pays-Bas, met steun van de Rijksuniversiteit Groningen en TV5Monde.

- Klik hier voor het gehele programma van de Maand van de Franse taal en de Francofonie in Nederland.

gepubliceerd op 05/03/2019

naar boven