De Ambassade van Frankrijk en de verschillende internationale organisaties in Den Haag [fr]

Heel geleidelijk is Den Haag vanaf het einde van de negentiende eeuw een van de belangrijkste steden in de wereld geworden op het gebied van internationaal recht. Er zetelen momenteel verschillende internationale en Europese instellingen:

- op gerechtelijk gebied : het Internationaal Gerechtshof, Iran/Verenigde Staten Claims Tribunaal, het Internationaal Strafhof, het Joegoslavië Tribunaal, het Internationaal Restmechanisme voor Straftribunalen, het Libanon-Tribunaal, het Bijzonder Gerecht voor Sierra-Leone en het Permanent Hof van Arbitrage

- op juridisch gebied: de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht, het Europees Octrooibureau

- op het gebied van ontwapening: de OPCW (Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens)

- op ruimtevaartgebied: de Europese ruimtevaartorganisatie (ESA/ESTEC) in Noordwijk

- op het gebied van Europese samenwerking van politie en justitie: Europol en Eurojust.

De ontwikkeling van al deze activiteiten heeft de komst bevorderd van verschillende universitaire instellingen die studies internationaal recht en internationale betrekkingen aanbieden. Naast de Haagse Academie voor Internationaal Recht, die reeds meer dan honderd jaar bestaat en een mondiale reputatie geniet, zijn er nog zes andere belangrijke instituten die samen de lHaagse Academische Coalitie vormen. Dit zijn: het Grotius Instituut, dat deel uitmaakt van de universiteit van Leiden, het Asser instituut, de Carnegie-Stichting, het ISS (Institute for Social Studies), Instituut Clingendael en sinds 2005 het Haags Instituut voor Internationalisering van het Recht. In 2011 werd verder The Hague Institute for Global Justice opgericht.

[Het gemeentehuis van Den Haag->http://www.denhaag.com] is ook zelf erg actief op het gebied van de promotie van het internationaal recht en organiseert sinds 2004 samen met de Haagse Coalitie een jaarlijks symposium rondom het thema “van vrede naar rechtspraak”.

Voor meer informatie over de activiteiten van de ambassade op het gebied van multilaterale betrekkingen kunt u de pagina’s over de OPCW en het Internationaal recht bekijken op organisatie van de ambassade.

Kijk ook op "From peace to justice".

gepubliceerd op 16/02/2016

naar boven