De Ambassade van Frankrijk viert Internationale Vrouwendag (maart 2021, online) [fr]

De Ambassade van Frankrijk in Nederland, het Institut français des Pays-Bas en het Consulaat-Generaal van Frankrijk in Nederland organiseren rondom 8 maart 2021 verschillende evenementen ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag.

1) Een virtueel seminar op 4 maart 2021 over de bestrijding van mensenhandel gericht op seksuele uitbuiting, in samenwerking met de Ambassade van Zweden in Nederland

PNG

De Franse en de Zweedse regeringen hebben in 2019 besloten om een gezamenlijke strategie te ontwikkelen om mensenhandel gericht op seksuele uitbuiting in Europa en wereldwijd te bestrijden.

In het kader hiervan, organiseren de Ambassades van Frankrijk en Zweden in Nederland een webinar, waarin de Franse, Zweedse en Nederlandse strategieën en wetgeving ter bestrijding van mensenhandel gericht op seksuele uitbuiting besproken zullen worden. Eveneens zal de steun die slachtoffers in Frankrijk, Zweden en Nederland geboden wordt ter sprake komen. Het webinar biedt ook de gelegenheid om best practices uit de strijd tegen mensenhandel gericht op seksuele uitbuiting op nationaal en internationaal niveau uit te wisselen.

Voor meer informatie: https://nl.ambafrance.org/How-do-we-combat-trafficking-in-human-beings-for-the-purpose-of-sexual

2) Webinar over vrouwen en strategische zaken op 8 maart 2021

PNG

Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag op 8 maart, organiseert de Ambassade van Frankrijk in Nederland een webinar over de rol en de betrokkenheid van vrouwen in strategische zaken.

Is het glazen plafond met betrekking tot dit thema inmiddels doorbroken? Wat zijn de ontwikkelingen van de afgelopen jaren op dit gebied en welke obstakels bestaan er nog? Hoe kunnen we vrouwen inspireren en een pool van vrouwelijke deskundigen opbouwen? Is er sprake van een bijzondere aanpak of visie van vrouwen op het onderwerp veiligheid?

Sprekers:

Moderator: Dr. Vanessa Newby, voorzitter van Women in International Security Nederland (WIIS-NL) en assistent hoogleraar en promovendus aan de Universiteit van Leiden bij het Institute of Security and Global Affairs.

Nathalie Loiseau, Lid van het Europees Parlement, Voorzitter van de Subcommissie Veiligheid en Defensie en voormalig Franse minister van Europese Zaken.

Muriel Domenach, Ambassadeur, Permanent vertegenwoordiger van Frankrijk bij de NAVO.

Marisa Gerards, Ambassadeur, Permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de NAVO.

Beatrice de Graaf, Faculteitshoogleraar “History of International Relations and Global Governance”, historicus en onderzoeker op het gebied van veiligheid en terrorisme aan de Universiteit Utrecht.

Om onze webinar te bekijken:

3) Institut français des Pays-Bas op 7, 8 en 9 maart 2021.

Daarnaast biedt het Institut français des Pays-Bas een online video- en filmprogramma aan waarin vrouwen, die met hun dilemma’s en hoop worden geconfronteerd, centraal staan.

Ontmoetingen

De auteurs Fatima Daas en Nathalie Azoulai creëren complexe vrouwelijke personages, vol van tegenstrijdigheden en op zoek naar een bestaan op het scherpst van de snede, op een plek die zij moeten losrukken van de wereld zoals wij die kennen. Hun personages worden verscheurd tussen maatschappelijke verwachtingen en individuele aspiraties, tussen het verlangen naar gelijkheid en het verlangen in het algemeen en tussen individuele strijd en collectieve strijd.

- Gesprek met Nathalie Azoulai, beschikbaar op 8 maart vanaf 10 uur.

- Gesprek tussen Margot Dijkgraaf en Fatima Daas, beschikbaar op 8 maart vanaf 10 uur.

IFCinema à la carte

Gedurende 24 uur (van 07/03 om 22h00 GMT+1 tot 09/03 om 02h00 GMT+1) zullen 5 afleveringen van de serie "Culottées” gratis en zonder registratie te bekijken zijn op de IFcinéma-pagina https://ifcinema.institutfrancais.com/fr/streaming/culottees.

Ontdek vijf portretten van verbazingwekkende vrouwen; een astronaute, vulkanoloog, keizerin of activiste, uit China, Frankrijk of de Verenigde Staten, geschetst door de succesvolle stripauteur Pénélope Bagieu!

4) Consulaat-generaal van Frankrijk in Amsterdam, online discussie op 8 maart 2021

Het Consulaat-Generaal van Frankrijk in Amsterdam organiseert, met steun van de Franse Kamer van Koophandel (CCI France Pays-Bas) en het “Work in the City”-netwerk, een online discussie over de uitdagingen van expatvrouwen: "Femmes engagées: vouloir tout réussir” op maandag 8 maart van 18.00 tot 19.30 uur.

PNG

Het panel bestaat uit vrouwen die functioneren op hoog niveau: bedrijfs- en organisatieleiders, ondernemers, verenigingsleiders en diplomaten.

U kunt online deelnemen aan de conferentie door u vooraf in te schrijven via de Zoom-link.

Het Consulaat-Generaal van Frankrijk in Nederland zal via sociale media ook opnieuw de video delen van het webinar over huiselijk geweld van 7 december jongstleden.

***

Tenslotte zet de Ambassade van Frankrijk in Nederland zich sterk in voor de bevordering van gelijkheid tussen mannen en vrouwen, en in het kader hiervan heeft onze Ambassadeur verschillende doelstellingen geformuleerd:

- Zorg dragen voor gelijkheid bij de werving van medewerkers: wij hebben momenteel 8 vrouwelijke tegenover 7 mannelijke afdelingshoofden, en onze diplomatieke vertegenwoordiging is sterk vervrouwelijkt: 62 van de in totaal 102 medewerkers is vrouw.
- Zorg dragen voor een goede balans tussen het werk- en privéleven van medewerkers
- Ondersteunen van de oprichting van een netwerk van vrouwelijke leiders.

gepubliceerd op 21/07/2021

naar boven