De Energy Observer viert zijn 35e tussenstop in Amsterdam (van 5 t/m 14 april 2019) [fr]

De 35e tussenstop van de Energy Observer is vanochtend begonnen in Amsterdam, knooppunt van Europa en de op één na grootste haven van Nederland.

Na de ontvangst door de gemeente Amsterdam en de Port of Amsterdam, heeft de bemanning van het eerste waterstofschip dat rond de wereld vaart onder leiding van kapitein en oprichter Victorien Erussard en expeditieleider Jérôme Delafosse aangemeerd en expositiepaviljoens opgezet op de voormalige scheepswerven van NDSM (Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij), een wijk die volop in ontwikkeling is.

Deze tussenstop stelt in staat om kennis te maken met de oplossingen die de stad en (in bredere zin) Nederland bieden op het gebied van energietransitie met innovatie als uitgangspunt, maar ook om een nieuwe revolutionaire technologie toe te voegen aan de boot.

Marieke van Doorninck, wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid van Amsterdam : "Amsterdam wil een duurzame en klimaatneutrale stad worden. We gaan onze CO2 uitstoot met 55% verminderen in 2030 en in 2040 moeten we helemaal van het aardgas af zijn. De Energy Observer laat zien dat de technieken die nodig zijn om deze grote omslag te maken, beschikbaar en voorhanden zijn. Het is daarom een eer om de Energy Observer in Amsterdam te mogen verwelkomen en ik hoop dat het schip op alle meer dan honderd tussenstops een inspirerend voorbeeld is."

Talloze bedrijven, startups, onderzoekscentra, universiteiten en technologische colleges verzamelen zich rondom de Energy Observer, een echte drijvende smart grid, en zijn partners. Iedereen kan kennismaken met het schip, met de expositie over de technologieën (gratis toegankelijk voor publiek), maar ook met de ongelofelijke ‘Odyssee voor de toekomst’: een reis rondom de wereld om kennis te maken met innovaties en pioniers die innoveren ten behoeve van de bescherming van de planeet.

Jérôme Delafosse : “Wij zijn erg verheugd om hier in Amsterdam en in Nederland te zijn als eerste Franse ambassadeur voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die door de VN zijn vastgesteld. Deze regio ontwikkelt immers allerlei concrete initiatieven op het gebied van recycling, toekomstige landbouw en groenere energie… Nederland heeft zich al meer dan een jaar geleden en met behulp van een sterke wens vanuit de burgers verbonden aan het terugbrengen van de CO2-uitstoot met een kwart tegen 2020. Wij moeten deze energie, die een positieve invloed heeft op het klimaat, op Europees niveau bundelen, ons hierop inspireren, onze bestuurders en het grote publiek betrekken in een nieuwe mondiale dynamiek !”

De Energy Observer belichaamt deze nieuwe dynamiek al langer dan twee jaar, met 10.326 zeemijlen op de teller sinds zijn vertrek vanuit Saint-Malo in juni 2017. Het experimentele platform wordt elektrisch aangedreven dankzij een mix van hernieuwbare energie en een systeem voor de productie van koolstofvrije waterstof uit zeewater. Het schip stoot noch broeikasgassen noch fijnstof uit en zorgt ook niet voor geluiden die overlast zouden kunnen bezorgen voor de onderzeedieren. Koolstofvrije waterstof beschikt over enorm veel potentie voor schone mobiliteit.

Victorien Erussard : “Noord-Europa is de ideale speeltuin om nieuwe inspirerende en exemplarische oplossingen te ontdekken op het gebied van duurzame ontwikkeling. Iedere reis en iedere ontmoeting geeft ons reden tot hoop, maar ook tot diepe ongerustheid over onze toekomst en over die van onze kinderen. Deze zorgen willen wij omzetten in hoop, oplossingen en concrete innovaties ten behoeve van onze planeet. Ons schip van de toekomst moet aanzetten tot creativiteit om de mobiliteit van morgen totaal te veranderen. Waterstof zal hierin een cruciale rol spelen.”

De Energy Observer, ambassadeur van de waterstofrevolutie, heeft zeer recentelijk zijn partnerschap met de Hydrogen Council bevestigd, een wereldwijd initiatief van 13 multinationals in de sectoren van energie, transport en de industrie die gezamenlijke acties aanmoedigen om aan te tonen dat waterstof, een milieuvriendelijke energiedrager, een sleutelrol speelt in de mondiale energietransitie.

Deze tussenstop is ook voor de ingenieurs van de Energy Observer een zeer belangrijk moment, met de installatie op 18 april van een echte technologische doorbraak op het gebied van windvoortstuwing: twee Oceanwings®-vleugels, roterend, zelfdragend en 100% geautomatiseerd, die het mogelijk maken om het energieverbruik van het schip te verminderen, zijn snelheid te verhogen, maar vooral om al varende energie en waterstof op te wekken.

Een systeem dat nog nooit eerder is getest op een dermate grote boot, en dat wel eens een revolutie in het zeetransport van de toekomst zou kunnen veroorzaken. Victorien Erussard : “De installatie van deze Oceanwings® is een belangrijke stap richting het verminderen van het milieueffect van het wereldwijde zeetransport. Deze vleugels maken het mogelijk om het energieverbruik met 18 tot 42% te verlagen. Dat is een veelzeggend percentage, aangezien 90% van de wereldhandel over zee plaatsvindt en het zeetransport verantwoordelijk is voor een hoge mate van luchtverontreiniging.”

Eduard De Visser, Directeur Strategie en Innovatie, Haven van Amsterdam : "Ik ben zeer verheugd dat we de Energy Observer mogen verwelkomen in de Port of Amsterdam. De Energy Observer biedt ons een kijkje in de toekomst van het koolstofneutrale zeetransport. De productie en distributie van groene waterstof is een van de belangrijkste sectoren voor de Port of Amsterdam. Tegenover onze haven – op de Noordzee – wordt een van de grootste windmolenparken gebouwd. De Port of Amsterdam zet zich in voor de ontwikkeling van de productie van 100MW (15.000 kt) groene waterstof en het bevorderen van duurzame alternatieven voor koolwaterstoffen voor schepen en vliegtuigen."

- Aankomst van de Energy Observer in Amsterdam: vrijdag 5 april
- Adres van het schip en de expositiepaviljoens : NDSM-Plein 104, 1033 WB Amsterdam
- Informatie over de expositiepaviljoens: gratis toegang, geopend van 5 t/m 14 april van 10:00 tot 18:00 uur.

Over de Energy Observer
De Energy Observer is het eerste waterstofschip dat rond de wereld vaart en dat streeft naar energieautonomie. Dit elektrisch aangedreven schip van de toekomst functioneert zonder uitstoot van broeikasgassen of fijnstof dankzij een mix van hernieuwbare energie en een systeem voor de productie van koolstofvrije waterstof uit zeewater. Deze technologische en wetenschappelijke uitdaging heeft als doelstelling om geavanceerde technologieën te testen onder extreme omstandigheden, als voorloper op toekomstige energienetwerken, toepasbaar op land.

De Energy Observer is momenteel bezig met een zesjarige Odyssee voor de toekomst (2017-2022), langs 50 landen, met 101 tussenstops, onder leiding van kapitein en oprichter Victorien Erussard en expeditieleider en documentairemaker Jérôme Delafosse. Een wereldreis om een etalage te worden van innovaties op het gebied van ecologische transitie, met als doel het bewustzijn over hernieuwbare energie, biodiversiteit, agro-ecologie, mobiliteit of de circulaire economie te vergroten, tijdens tussenstops in de rondtrekkende expositiepaviljoens en op sociale netwerken. Deze 21ste-eeuwse expeditie is permanent gericht op het uitvoering geven aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, waarbij de Energy Observer de belangrijkste ambassadeur voor Frankrijk is.

De Energy Observer staat onder Hoog beschermheerschap van Emmanuel Macron, president van de Franse Republiek, en wordt officieel gesteund door de Europese Unie, de UNESCO en de IRENA.

PDF - 3.9 MB
Persmap - Energy Observer
(PDF - 3.9 MB)

gepubliceerd op 05/04/2019

naar boven