De Europese Commissie dient binnenkort het ontwerpbesluit voor ratificering van het Akkoord van Parijs in bij Europees Parlement en Milieuraad [fr]

Onderhoud met Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie: De Commissie gaat het ontwerpbesluit voor ratificering van het Akkoord van Parijs indienen bij het Europees parlement en de Milieuraad van 20 juni.

Bericht van 2 juni 2016

Ségolène Royal ontmoette Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, vandaag in Brussel om het ratificeringsproces te versnellen.

De voorzitter van de Europese Commissie stemde in met het voorstel van de voorzitter van de COP21, om het ontwerpbesluit voor ratificering van het Akkoord van Parijs door de Europese Unie te presenteren op de Milieuraad van 20 juni en voor te leggen aan het Europese parlement. Zo kan Europa haar voorbeeldfunctie en aandrijvende rol op het gebied van klimaat behouden.

Het project zal door het Europese parlement en door de Raad van ministers van de EU worden onderzocht zodat hij voor de conferentie van Marrakesh in november, de COP22, kan worden aangenomen.

Ook moet elke lidstaat het nationale plan in het Akkoord van Parijs ratificeren. Frankrijk zal dit doen nadat het door de Senaat is goedgekeurd, die het op 8 juni zal onderzoeken.

De voorzitter van de COP21 zal het contact met de 27 partners van de EU intensiveren om de tijdschema’s voor de ratificering bekend te maken.

De ratificering door de Europese Unie zal een bewijs zijn van de wilskracht van de Unie en haar lidstaten om al hun middelen in te zetten voor de ratificering, die voorafgaat aan de inwerkingstelling van het Akkoord van Parijs.

Ségolène Royal wees opnieuw op het belang van het vrijmaken van bestaande Europese fondsen voor het “initiatief voor duurzame energie in Afrika” en hoopt dat er voor aanvang van de COP22 een concretisering in termen van zichtbare projecten zal zijn aangevoerd. De voorzitter van de Commissie deelt deze wens en gaat de lijst met projecten die zij hem heeft gegeven onderzoeken.

gepubliceerd op 07/06/2016

naar boven