De Franse Parlementsverkiezingen 2017

De parlementsverkiezingen in Frankrijk vinden plaats op 11 en 18 juni 2017, oftewel een maand na de verkiezing van de President. De afgevaardigden die in juni worden gekozen zullen de eersten zijn die te maken hebben met een nieuwe wetgeving met betrekking tot het combineren van mandaten.

Hoe stemt de Franse gemeenschap in het buitenland ?

Sinds de herziening van de grondwet, op 23 juli 2008, kunnen Fransen in het buitenland ook vertegenwoordigd worden in de Assemblée Nationale. In 2012 heeft de Franse gemeenschap in het buitenland voor het eerst elf afgevaardigden verkozen.

Er zijn elf verkiezingsdistricten gedefinieerd, die in groepen opgedeelde geografische zones beslaan : zes in Europa, twee in Amerika en drie in Afrika an Azië. Het eerst district omvat bijvoorbeeld Canada en de Verenigde Staten, de zesde Liechtenstein en Zwitserland en de 11de Azië en Oceanië. Het kiesdistrict waar de Fransen in Nederland onder vallen, spreidt zich uit over de BENELUX.

Voor de Fransen in het buitenland zal de verkiezing plaatsvinden op zondag 4 en op zondag 18 juni 2017, behalve in de ambassades en consulaten op het Amerikaanse continent, waar ze op zaterdag 3 en zaterdag 17 juni plaats zullen vinden.

Op 6 maart 2017 kondigde de Franse regering aan dat het geen gebruik gaat maken van de elektronische manier van stemmen tijdens de Parlementsverkiezingen in 2017, wegens de huidige context waarin er een verhoogd risico is op cyberaanvallen.

Hoe wordt er gestemd ?

De afgevaardigden worden gekozen door middel van universele rechtstreekse verkiezingen voor een periode van 5 jaar, die kan worden verlengd als de zittingsduur niet wordt ontbonden.

De Assemblée Nationale wordt geheel vernieuwd.

Het totale aantal afgevaardigden in de Assemblée Nationale is 577 ;
- 539 voor het continentale Frankrijk ;
- 27 voor de overzeese gebieden ;
- 11 voor de afgevaardigden die de Fransen in het buitenland vertegenwoordigen.

De afgevaardigden worden gekozen bij meerderheid van stemmen in twee rondes.

Om in de eerste ronde te worden gekozen, moeten de kandidaten de absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen behalen en een aantal dat gelijk is aan een kwart van de geregistreerde kiezers. Stemming vindt plaats per district, elk kiesdistrict komt overeen met een zetel.

Om door te kunnen naar de tweede ronde, dienen de kandidaten een aantal stemmen te behalen dat overeenkomt met ten minste 12,5% van het aantal geregistreerde kiezers. In de tweede ronde is de relatieve meerderheid voldoende om te worden gekozen ; bij gelijke stemmen, wordt de oudste kandidaat tot afgevaardigde gekozen.

Wat betekent de nieuwe wetgeving met betrekking tot het combineren van mandaten ?

Met de invoering van de wetten van 14 februari 2014, die vanaf de parlementsverkiezingen van juni 2017 van kracht zijn, zijn er meerdere functies toegevoegd aan de lijst van functies die incompatibel zijn met het mandaat van afgevaardigde. Hiermee is dit mandaat niet meer compatibel met de functie als burgemeester, wijkburgemeester, wethouder, locoburgemeester, voorzitter en vice-voorzitter van gemeenteraden, provincieraden en “établissements de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre”. Een afgevaardigde kan niet meer kiezen tussen zijn mandaat als lid van de Assemblée Nationale en zijn lokale mandaat. Hij behoudt het laatst verkregen mandaat en zegt het eerder verkregen mandaat op. De wet preciseert ook dat de afgevaardigde die solliciteert naar een ander mandaat vóór de verkiezing wordt verzocht terug te treden uit het mandaat dat hij uitvoert.

- Meer informatie over de Franse verkiezingen
- Website Consulaat van Frankrijk in Amsterdam

Dernière modification : 01/06/2017

Haut de page