"De Franse douane begeleidt u" [fr]

De Franse douane ondersteunt bedrijven die internationaal actief zijn. Zij speelt een belangrijke rol voor het goed functioneren van de Europese interne markt en de nationale economie door bijvoorbeeld:

- de internationale handel gemakkelijker te doen verlopen, vereenvoudigde procedures te bieden, of persoonlijk advies te geven aan bedrijven;
- statistieken te maken van de internationale handel. Dit is nuttig voor zowel de overheid als de bedrijven;
- het doen respecteren van de regels van communautair beleid op het gebied van handel en landbouw binnen het kader dat is opgesteld door de OESO. Dit gebeurt via bijvoorbeeld het organiseren van sommige markten (zoals groente en fruit), en toezicht op sommige productieketens (zoals wijnbouw etc.) ;
- het beschermen van de economie tegen oneerlijke praktijken zoals dumping of namaakartikelen.

In een context van globalisering van de handel en steeds sterker wordende concurrentie, kunnen douane-attachés een belangrijke rol spelen op economisch gebied. Zij doen dit in aanvulling op de rol van andere spelers die de buitenlandse handel steunen, zoals de handelsafdeling van de ambassades.
De douaneattachés nemen deel aan de belangrijkste promotieacties die door de verschillende Franse instanties en organisaties in het buitenland worden georganiseerd (bijvoorbeeld: het promoten van Franse logistieke platforms zoals havens, luchthavens etc. ).

Met hun expertise op het gebied van douanetechnieken, werken douane-attachés mee aan het organiseren en geven van opleidingen van douanebeambten van het land waar zij hun bevoegdheden uitoefenen.
Zij kunnen u, samen met de handelsafdeling van de ambassades, informatie verschaffen over het douanereglement dat wordt toegepast bij uitwisselingen en contacten tussen Frankrijk en het gebied waar zij hun bevoegdheden uitoefenen.

De samenwerking met bedrijven bestaat eveneens uit het helpen van de bedrijven met het regelen van hun douaneproblemen, meestal samen met de betrokken afdeling van het directoraat-generaal. Met hun zoektocht naar de juiste contactpersoon is de hulp van de douane waardevol.

Voor elke activiteit in de internationale handel bestaat er een specifiek aanbod en aangepaste adviezen. Er staat een netwerk van professionals voor u klaar om voor u de juiste oplossing te vinden.

- Meer informatie voor Grote bedrijven ( MGE) http://www.douane.gouv.fr/page.asp?id=3493

- voor het MKB (gegevens van het hoofd van de afdeling)

Christine.lepage@douane.finances.gouv.fr

- in uw regio: het netwerk PAE (http://www.douane.gouv.fr/page.asp?id=427)

- professionals op het gebied van logistiek: belasting vrachtwagens / verkeersbeperkingen

Voor wat betreft vrachtwagens, is het aan te bevelen de website van het Ministère de l’Equipement te raadplegen: Ministère de l’Equipement

In principe mag zwaar verkeer van boven de 7,5 ton niet in Frankrijk rijden van zaterdag 22.00 u tot zondag 22.00 u. Dit geldt ook voor de dag voor feestdagen en de feestdagen zelf. Er bestaan uitzonderingen voor het vervoer van beperkt houdbare producten.

Voor het vervoer van passagiers, bent u verplicht een toestemming om te rijden aan te vragen bij het Ministère des Transports indien u meer dan 9 personen vervoert of een groep van 15 kinderen jonger dan 16 jaar (beschouwd als openbaar vervoer).

Milieubelasting vrachtwagens

Vanaf juli 2013, zal in heel Frankrijk een proeffase plaatsvinden. Dit gebeurt op vrijwillige basis en belastingvrij. Na afloop van deze fase zal op 1 oktober 2013 de milieubelasting voor vrachtwagens in werking treden op het hele grondgebied van Europees Frankrijk.

Voor meer informatie: http://www.douane.gouv.fr/page.asp?id=4251

gepubliceerd op 24/03/2016

naar boven