De Franse minister van Buitenlandse Zaken, M. Barnier, bezoekt het OPCW

Op 19 maart 2005 heeft Michel Barnier, de Franse minister van Buitenlandse Zaken een bezoek gebracht aan het hoofdkantoor van de Organisation for Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) in Den Haag.

Ambassadeur Rogelio Pfirter, algemeen directeur van het OPCW heeft de minister ontvangen en informatie verschaft over de staat van toepassing van de Chemical Weapons Convention (CWC) door de 167 lidstaten van het OPCW.
M. Barnier heeft nogmaals bevestigd dat Frankrijk gehecht is aan een algemeen verbod op chemische wapens en dat het de missie van de OPCW vastberaden steunt om deze wapens voor altijd te doen verdwijnen.

Namens de Organisatie heeft de algemeen directeur de Franse republiek gecomplimenteerd en gezegd Frankrijk erkentelijk te zijn dat het actief en al heel lang het doel van de CWC verdedigt. In januari 1989 werd in Parijs de succesvolle Conferentie voor het verbod op chemische wapens gehouden, die alle deelstaten van het Protocol van Genève van 1925 en andere geïnteresseerde staten verenigde. Hij wees nogmaals op het feit dat deze conferentie een beslissend is gebleken voor wat betreft inspanningen op internationaal niveau om helemaal geen chemische wapens meer te gebruiken en om een overeenkomst af te sluiten voor hun verbod en hun vernietiging. Deze Conventie overeenkomst werd officieel geopend in Parijs in 1993, en werd door 130 staten ondertekend.

De algemeen directeur erkende dat sinds de bekrachtiging van deze Conventie op 29 april 1997, Frankrijk steeds de universaliteit van de CWC heeft gesteund door de staten, die er nog geen deel van uitmaakten, aan te moedigen zich alsnog bij de Conventie te voegen, en politieke, financiële en technische steun geeft aan de deelstaten die zich inzetten om hun nationale capaciteiten te ontwikkelen om chemische wapens te vernietigen.

De heren Barnier en Pfirter hebben tevens de problemen ter sprake gebracht waarmee het OPCW wordt geconfronteerd, zoals de wijze van controle en vernietiging van de voorraad chemische wapens in de wereld en de potentiële dreiging in geval van verspreiding van zulke wapens.

Dernière modification : 25/03/2010

Haut de page