De Franse nationale feestdag 2020 : Toespraak van de ambassadeur Luis Vassy (14 juli 2020) [fr]

De ambassadeur van Frankrijk in Nederland, Luis Vassy, houdt op 14 juli een toespraak over het thema: « een geëngageerde, verenigde en solidaire natie ».

Tekst van de toespraak

Beste Fransen in Nederland,

Dit jaar vieren wij ‘14 juillet’ in een bijzondere context, namelijk die van de COVID-19-epidemie. Niettemin is het voor ons allen een moment om stil te staan bij de waarden die ons verenigen en bij degenen die hieraan gestalte geven. Ik denk in het bijzonder aan het zorgpersoneel dat zich in de voorste gelederen bevond; ik denk ook aan de militairen die op missie zijn of zich op nationaal grondgebied bevinden; ik denk aan de handhavingdiensten die voor onze veiligheid zorgen, en verder aan al diegenen die in deze moeilijk tijd onze economie draaiende hebben gehouden, die ervoor hebben gezorgd dat wij ons konden voeden en wij min of meer normaal konden blijven leven.

Ons succes in de bestrijding van de COVID-19-epidemie is ook te danken aan onze inzet om de regels te respecteren die ons hier, of in Frankrijk, zijn opgelegd om de hevigheid van deze epidemie te beperken. In deze periode waren de ambassade en het consulaat volledig gemobiliseerd en stonden zij u bij. Zowel om ondersteuning te bieden aan de Fransen in moeilijkheden als om de bilaterale betrekkingen tussen Frankrijk en Nederland voort te zetten in een moeilijke Europese context. Wij zijn hierin geslaagd, onder andere door de ondersteuning van de solidariteitsgebaren tussen onze twee landen die hebben gezorgd voor het vrije verkeer van materiaal, apparatuur en medicijnen en die het mogelijk maakten dat onze gezondheidsstelsels de crisis aankonden.

De ambassade is ook volledig gemobiliseerd om de uitdagingen die voor ons liggen voor te bereiden. Dat wil zeggen, die van het Europese herstel. We werken schouder aan schouder met onze Nederlandse vrienden en het grote aantal bezoeken van Franse autoriteiten aan Nederland sinds de maand juni getuigen van de intensiteit van de bilaterale relatie. Ik denk onder andere aan het bezoek van Amélie de Montchalin, enerzijds om te spreken over Europese onderwerpen en anderzijds om het moment van de heropening van de binnengrenzen van het Schengengebied op 15 juni te markeren. Ik denk ook aan het bezoek van Jean-Baptiste Djebbari met als doel om de mobiliteit tussen onze twee landen te bespreken. En ik denk uiteraard aan het bezoek van de President van de Republiek die hier naar Den Haag is gekomen om met Mark Rutte de gesprekken voor te bereiden die binnenkort gevoerd zullen worden in de Europese Raad.

De bilaterale betrekkingen blijven dus sterk en u speelt daarin een centrale rol. Ik wil u daar graag voor bedanken en u ervan verzekeren dat het personeel van de ambassade en van het consulaat aan uw zijde staat.

Ik wens jullie allemaal een heel fijne ‘14 juillet’.

Luis Vassy
Ambassadeur van Frankrijk in Nederland

gepubliceerd op 14/07/2020

naar boven