De Franse presidentsverkiezingen [fr]

Wie kan president van de Franse Republiek worden ?

Iedere staatsburger met deFranse nationaliteit van 18 jaar of ouder en in het bezit van zijn burger- en politieke rechten is verkiesbaar. Om te veel of verzonnen kandidaatstellingen te voorkomen heeft de wet een systeem van voorselectie ingevoerd. Zo moeten de kandidaten 500 handtekeningen van gekozen vertegenwoordigers verzamelen uit ten minste 30 verschillende departementen. Zij moeten tevens aan de Constitutionele Raad een verklaring overleggen betreffende hun vermogenssituatie, welke openbaar wordt gemaakt indien zij gekozen worden. Kandidaten verplichten zich verder binnen twee maanden na de verkiezingen een financieel overzicht van hun verkiezingscampagne te overleggen.

Wanneer is de definitieve kandidatenlijst bekend?

De gekozen afgevaardigden – kamerleden, burgemeesters – kunnen tot 16 maart 2012 de persoon van hun keuze voordragen. Zij vullen daartoe een "parrainage" formulier van de Constitutionele Raad in. Deze verifieert na ontvangst de rechtsgeldigheid en vergewist zich van de instemming van de aangewezen kandidaten. Daarna stelt de Raad de officiële lijst op van de personen die zich kandidaat mogen stellen en publiceert deze uiterlijk op de derde vrijdag voorafgaande aan de eerste verkiezingsronde (d.w.z. 6 april 2012). Volgens het tijdschema van de Constitutionele Raad, zal de lijst al op 20 maart in het Journal officiel worden gepubliceerd.

Wat zijn de regels ten aanzien van de verkiezingscampagne?

Ook al zijn er kandidaten die lang van te voren hun voornemens bekendmaken, de officiële campagne duurt in werkelijkheid niet lang: ongeveer dertig dagen. De campagne start op de tweede maandag voorafgaande aan de eerste ronde, d.w.z. op maandag 9 april 2012, en wordt op de avond voorafgaand aan de eerste ronde om middernacht onderbroken. Na publicatie van de twee overgebleven kandidaten in het Journal officiel wordt de campagne hervat tot aan de avond voor de tweede ronde.

Gedurende deze periode krijgen alle kandidaten dezelfde behandeling om hun programma naar buiten te brengen. Zo garandeert de staat de verspreiding van hun manifest en hun verkiezingsposters en ziet er op toe dat zij evenveel spreektijd op radio en televisie krijgen.

Ook buiten de officiële campagne wordt de spreektijd gecontroleerd. Van 1 januari t/m 19 maart moeten de media zich houden aan het gelijkwaardigheidsprincipe tussen de potentiële kandidaten. Daarna, van 20 maart t/m 8 april, moeten de kandidaten evenveel spreek- en zendtijd krijgen. Tijdens de campagne mogen de kandidaten zich vrij uiten op internet, maar reclame is verboden.

Wie financiert de campagne ?

Een campagne wordt zowel bekostigd uit overheidsgelden als uit privé gelden, hoofdzakelijk afkomstig van de politieke partijen. Enkele regels moeten echter in acht worden genomen:

- giften van privé personen hoger dan 4.600 euro zijn verboden.
De uitgaven van de deelnemers aan de eerste verkiezingsronde mogen maximaal 16,851 miljoen euro bedragen, en de uitgaven van de twee kandidaten die meedoen aan de tweede ronde, maximaal 22,509 miljoen.

- Elke kandidaat moet een financieel overzicht bijhouden met alle inkomsten en uitgaven. Een gedeelte van de kosten wordt vergoed, afhankelijk van de resultaten. Deze vergoeding bedraagt 4,75 % van het wettelijk maximum voor de kandidaten die minder dan 5 % van de stemmen behalen en 47,5 % van de gedane uitgaven voor degenen die meer dan 5% behalen.

Wie mogen er stemmen?

Alle staatsburgers met de Franse nationaliteit van 18 jaar of ouder op de dag voorafgaand aan de eerste verkiezingsronde en in het bezit van hun burger- en politieke rechten mogen stemmen, met inbegrip van de Fransen die in het buitenland leven of in hechtenis zitten.

Men moet zich echter wel hebben ingeschreven op de kiezerslijsten van zijn gemeente voor 31 december van het jaar voorafgaande aan de verkiezingen.

Hoe vindt de verkiezing plaats?

De President van de Republiek wordt gekozen bij meerderheid van stemmen in twee rondes. Om al in de eerste ronde te kunnen worden gekozen is een absolute meerderheid van 50% plus één stem nodig. Indien geen enkele kandidaat meer dan 50% van de uitgebrachte stemmen behaalt wordt er een tweede ronde georganiseerd voor de twee kandidaten met de meeste stemmen. De kandidaat die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, wint de verkiezingen.

In 2012 vinden de verkiezingsrondes plaats op zondag 22 april en zondag 6 mei van 8.00 tot 18.00 uur (20.00 uur in de grote steden) in het moederland en op zaterdag 21 april en zaterdag 5 mei in de overzeese gebieden Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin en Frans Polynesië in verband met het tijdsverschil.

De officiële uitslag van de eerste ronde wordt bekendgemaakt door de Constitutionele Raad. Vier dagen na de tweede verkiezingsronde publiceert de raad de definitieve uitslag en roept de winnaar uit.

Bron: Portail du Gouvernement

PDF - 2.4 MB
Election 2012 - User’s guide
(PDF - 2.4 MB)

Zie ook :

- Consulat de France in Amsterdam

- www.vie-publique.fr/

gepubliceerd op 14/03/2012

naar boven