De “Inclusieve Vaccin Alliantie” gevormd door Frankrijk, Duitsland, Nederland en Italië, heeft een principeovereenkomst gesloten met AstraZeneca voor de aankoop van vaccins [fr]

In het kader van de bestrijding van de COVID-19-pandemie zal de toegang tot een vaccin een essentiële stap zijn om ervoor te zorgen dat onze burgers beschermd zijn tegen de terugkeer van de pandemie. Frankrijk heeft zijn krachten gebundeld met Duitsland, Italië en Nederland in de "Inclusieve Vaccin Alliantie" om samen met de farmaceutische bedrijven de levering van vaccins aan de gehele Europese bevolking te waarborgen en vaccinprojecten in ontwikkeling te ondersteunen, met het oog op het bereiken van wereldwijde toegang tot vaccins. Dit initiatief vormt een aanvulling op de initiatieven die Frankrijk heeft genomen in een multilateraal kader, bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en via de Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A).

Op 13 juni kondigden Olivier Véran, de minister van Solidariteit en Volksgezondheid, en Agnès Pannier-Runacher, de staatssecretaris onder de minister van Economie en Financiën, de ondertekening aan van een eerste alliantieovereenkomst voor de aankoop van SARS-CoV-2-vaccins. Het principeakkoord (Memorandum of understanding) dat met het laboratorium AstraZeneca is bereikt, voorziet erin dat het laboratorium de Alliantie tot 400 miljoen doses vaccin tegen kostprijs zal leveren indien het project succesvol is. Als de lopende klinische proeven de werkzaamheid en het veilige gebruik van het kandidaat-vaccin bevestigen, zullen deze hoeveelheden het mogelijk maken om risicopopulaties in de hele Europese Unie te vaccineren, waarbij de eerste leveringen vóór het einde van 2020 zijn gepland.

De overeenkomsten die door de landen van de Alliantie gesloten zijn, zijn bedoeld voor alle lidstaten van de Europese Unie en andere partnerlanden die zich bij het initiatief willen aansluiten. De onderhandelingen zijn in nauwe samenwerking met de Europese Commissie gevoerd en zullen met andere farmaceutische laboratoria worden voortgezet om de kans te maximaliseren om snel, in voldoende hoeveelheden en tegen de beste kosten over een vaccin te beschikken.

Dit contract, waarop het bedrijf AstraZeneca heeft toegezegd geen winst te maken, maakt deel uit van de inspanningen die Frankrijk en de Europese Unie hebben geleverd om van het vaccin tegen COVID-19 een wereldwijd openbaar goed te maken, dat voor zo veel mogelijk mensen toegankelijk is. AstraZeneca heeft zich er ook toe verbonden om wereldwijd meer dan 2 miljard doses tegen kostprijs te leveren.

Olivier Véran, minister van Solidariteit en Volksgezondheid, zei: “Deze overeenkomst stelt ons in staat om toegang te krijgen tot een kandidaat-vaccin als eerste garantie in een context van sterke internationale concurrentie. We zullen deze onderhandelingen met onze partners moeten voortzetten om het risico van afhankelijkheid van één enkel project te verminderen door de toegang tot andere kandidaat-vaccins veilig te stellen en zorgvuldig de wetenschappelijke vooruitgang in de gaten te houden.”

Agnès Pannier-Runacher, staatssecretaris onder de minister van Economie en Financiën, zei: “In het kader van deze principeovereenkomst heeft AstraZeneca zich ertoe verbonden een lokale toeleveringsketen van het vaccin op te zetten in Europa. Als dit vaccin wetenschappelijk is gevalideerd, zal de toegang daartoe voor onze medeburgers gegarandeerd zijn, met enkele tientallen miljoenen doses die vóór eind 2020 moeten worden geleverd. We zullen de gesprekken met andere laboratoria voortzetten om de kansen te vergroten om snel over een werkzaam vaccin voor Frankrijk en Europa te beschikken.”

gepubliceerd op 16/06/2020

naar boven