De Nederlandse Wageningen UR sluit een partnerschapovereenkomst met het INRA (7 september 2009)

INRA WAGENINGEN - JPEG

Wageningen UR (University and Research Centre) en het Franse onderzoeksinstituut INRA (l’Institut National de la Recherche Agronomique) hebben op 7 september een overeenkomst getekend die hun toekomstige samenwerking officieel bekrachtigd. Zo willen zij gezamenlijke onderzoeksvoorstellen bij de Europese Unie aandragen.

INRA en Wageningen UR werken al veel langer samen op het gebied van vraagstukken met betrekking tot voeding en leefomgeving. In de overeenkomst die zij nu hebben getekend hebben zij vastgelegd dat zij onder meer onderzoekers en specialisten zullen uitwisselen en gezamenlijke onderzoeksprojecten opzetten en dat zij zullen samenwerken in internationale onderzoeksprogramma’s. Daarnaast hebben zij afgesproken dat zij gebruik gaan maken van elkaars onderzoeksfaciliteiten, zoals het Restaurant van de Toekomst in Wageningen.

Wageningen UR en INRA zullen in hun samenwerking prioriteit geven aan onderzoek op het gebied van voeding en gezondheid, plant- en dierwetenschappen, leefomgeving, ecosystemen en klimaat, en economie en samenleving. Een van de eerste concrete gezamenlijke onderzoeksprojecten ligt op het terrein van de aquacultuur.

gepubliceerd op 17/02/2022

naar boven