De attractiviteit van Frankrijk, een economische troef die groei en werkgelegenheid bevordert (15 oktober 2019) [fr]

Frankrijk is het belangrijkste Europese gastland voor productie-investeringen en O&O-activiteiten. Frankrijk, de op vijf na grootste economie ter wereld, staat open voor buitenlands kapitaal en talent. Het land profiteert van belangrijke structurele voordelen die zijn internationale prestaties ten goede komen: zijn geografische ligging, zijn handelsmacht, zijn menselijk kapitaal, zijn demografische dynamiek, de kwaliteit en efficiëntie van zijn transport- en telecommunicatie-infrastructuur, de kwaliteit van zijn werknemers en zijn levenskwaliteit.

Een hoog percentage startende bedrijven, in het bijzonder in de industrie

Frankrijk is een land van ondernemers. Het aantal netto bedrijfsoprichtingen in de Franse verwerkende industrie is in 2017 met 3,1% gestegen, oftewel met 7.999 ondernemingen. Dit groeipercentage is hoger dan dat van het Verenigd Koninkrijk (2,2%), de EU-28 (+0,9%) en Duitsland, dat de afgelopen tien jaar een negatieve groei heeft gekend.

Het actieprogramma van de regering bevordert de oprichting van nieuwe bedrijven, onder andere door het gunstige belastingvoordeel voor O&O-activiteiten. De ‘Pacte’-wet zou de dynamiek van de economie en de groei van het bedrijven moeten versterken. Voorheffingsverlagingen zouden de productiviteit moeten verbeteren en arbeidshervormingen zouden de werkgelegenheid op middellange termijn moeten bevorderen.

Op weg naar een koolstofarme economie

Frankrijk heeft met het klimaatplan zich ten doel gesteld om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn. In de Europese Unie onderscheidt Frankrijk zich door zijn unieke energiemix die is gericht op kernenergie, een betrouwbare energiebron die geen broeikasgassen uitstoot.

De groene groei biedt ook economische mogelijkheden en werkgelegenheid, in het bijzonder als het gaat om groene energie. In 2017 was Frankrijk met 140.700 banen de op twee na grootste Europese werkgever op het gebied van hernieuwbare energie.

Het France Attractiveness Scoreboard 2019 geeft een analyse van de attractiviteit van Frankrijk. Deze tiende editie, die in samenwerking met het Franse ministerie van Economie en Financiën tot stand is gekomen, analyseert alle belangrijke economische indicatoren. Deze worden vergeleken met die van dertien andere landen die lid zijn van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) om het innovatievermogen, de ondernemingsdynamiek en de industriële macht van Frankrijk op de voorgrond te stellen.

PDF - 4.3 MB
France Attractiveness Scoreboard 2019
(PDF - 4.3 MB)

Bron en meer informatie (in het Frans): www.businessfrance.fr

gepubliceerd op 18/10/2019

naar boven