De bevolking [fr]

Op 1 januari 2016 telde de bevolking van Frankrijk (inclusief de overzeese departementen) 66,6 miljoen inwoners.
De levensverwachting bedraagt 78,9 jaar voor de mannen en 85,0 voor de vrouwen. Sinds 1990 is de levensverwachting bij de geboorte gestegen met meer dan vier jaar voor de mannen en met meer dan drie jaar voor de vrouwen.

Frankrijk telt 57 stedelijke gebieden met meer dan 100.000 inwoners ; de grootste zijn (in 2010) :
- Parijs (10,4 miljoen inwoners)
- Lyon (1,5 miljoen)
- Marseille-Aix-en-Provence (1,5 miljoen)
- Lille (1,1 miljoen)
- Toulouse (1 miljoen).

Bevolkingsdichtheid: 119 inwoners/km² in 2011

Demografische situatie (2013)

Geboorten: 810.000 Het vruchtbaarheidscijfer is 1,98 kinderen per vrouw. Het geboortecijfer is 12,6%.
Sterfgevallen: 569 868
Huwelijken: 236 826
PACS, Pacte civil de solidarité (soort geregistreerd partnerschap): 160 231
Echtscheidingen: 128 371 (2010)

Samenstelling van de huishoudens, 2010
- 26,8 % paren met kind(eren)
- 33% alleenstaanden
- 25,9% paren zonder kind
- 8,3% eenoudergezinnen
- 2,8% andere huishoudens zonder familie

Verdeling per leeftijdsgroep (2012)
- 18,5 % onder de 15 jaar
- 6,1 % van 15 tot 19 jaar
- 5,9 % van 20 tot 24 jaar
- 6,0 % van 25 tot 29 jaar
- 6,2 % van 30 tot 34 jaar
- 6,2 % van 35 tot 39 jaar
- 7,0 % van 40 tot 44 jaar
- 6,9 % van 45 tot 49 jaar
- 6,7 % van 50 tot 54 jaar
- 6,4 % van 55 tot 59 jaar
- 6,2 % van 60 tot 64 jaar
- 5,3 % van 65 tot 69 jaar
- 3,6 % van 70 tot 74 jaar
- 9,1 % 75 jaar of ouder

Godsdiensten

De Franse Republiek is een seculiere staat, waar alle geloofsovertuigingen zijn vertegenwoordigd.
Zie ook ons artikel over de godsdiensten in Frankrijk

Beroepsbevolking

Frankrijk heeft een beroepsbevolking van ongeveer 28,35 miljoen personen. 25,7 miljoen daarvan zijn in loondienst en 2,8 miljoen zijn werkzoekenden, d.w.z. 9,8 % van de beroepsbevolking (2012). Van de mannen werkt 75,3% en van de vrouwen 66,6%.

Beroepscategorieën (percentage van de beroepsbevolking)
- administratief personeel: 28,1%
- arbeiders: 20,8%
- middenkader: 24,7%
- hoger kaderpersoneel en vrije beroepen: 18,0%
- ambachtslieden, winkeliers, ondernemers: 6,5%
- boeren: 2,0%

Vakbeweging

In Frankrijk zijn ongeveer 1,38 miljoen personen aangesloten bij een vakbond, d.w.z. 5% van de beroepsbevolking, het laagste percentage in de Europese Unie.
De belangrijkste vakbonden zijn:
- CGT (Confédération générale du travail)
- CFDT (Confédération démocratique du travail)
- FO (Force ouvrière)
- CFTC (Confédération française des travailleurs chrétiens)
- FSU (Fédération syndicale unitaire).

Meer weten?
- website van het Franse bureau voor de statistiek INSEE
- website van het Institut national d’études démographiques INED (in het Engels)
- society op www.diplomatie.gouv.fr

gepubliceerd op 08/02/2016

naar boven