De hoofdlijnen van het fiets- en actieve mobiliteitsplan [fr]

Vandaag de dag vindt in Frankrijk slechts 3% van de dagelijkse verplaatsingen plaats op de fiets. Het fietsplan dat op 14 september werd gepresenteerd door Édouard Philippe, François de Rugy en Élisabeth Borne, heeft als doel dit aandeel te verdriedubbelen tot 9% in 2024.

JPEG - 112.3 kB
© A. Bouissou / Terra

Wat zijn de 4 hoofdlijnen van het fietsplan?

Veiligheid: ontwikkeling van de fietsinfrastructuur en verbetering van de verkeersveiligheid

PNG

Het doel van dit nationale fonds is het ondersteunen, versnellen en uitbreiden van projecten die gericht zijn op het creëren van fietsroutes door lokale overheden. Het zal gedeeltelijk gericht zijn op routeonderbrekingen. De eerste oproep tot het indienen van projecten zal in 2019 worden gedaan.

Het milieu- en energiebesparingsagentschap ADEME doet een oproep tot het indienen van projecten getiteld “Vélos et territoires” om de lokale overheden in staat te stellen te anticiperen op de invoering van dit “nationale actieve mobiliteitsfonds”. Het heeft als doel regio’s en middelgrote agglomeraties te ondersteunen bij het opzetten van hun fietsbeleid.

Om de veiligheid te verbeteren, is het fietsplan bijvoorbeeld gericht op: het verbeteren van de zichtbaarheid bij voetgangersoversteekplaatsen, het creeren van fietsopstelvakken bij verkeerslichten, het ontwikkelen van tweerichtingsfietspaden op alle stedelijke wegen tot een maximumsnelheid van 50 km/u in agglomeraties, enz.

Veiligheid: effectievere strijd tegen diefstal

Het verplicht graveren van fietsen is een van de belangrijkste maatregelen van het fietsplan ter bestrijding van diefstal, heling en illegale doorverkoop van fietsen.

Graveerproces bij aankoop: hoe gaat dit in zijn werk?

1. De klant kiest zijn of haar fiets.
2. De verkoper graveert deze met een uniek nummer en volgt hierbij een van de erkende werkwijzen.
3. De verkoper voert het fietsnummer en de naam van de eigenaar in de bijbehorende database van zijn of haar keuze in.
4. De verkoper overhandigt de factuur, het fietsnummer en een registratiecode aan de klant.
5. De eigenaar van de fiets voltooit de inschrijving met de registratiecode.

Het fietsplan bevat ook een actieplan ter bestrijding van fietsendiefstal.

Ontwikkeling van een stimuleringskader waarin de fiets volledig wordt erkend als schoon vervoersmiddel

De keuze om fietsend naar het werk te gaan of om toegang te krijgen tot diensten moet voor veel burgers een toegankelijke realiteit worden. Verschillende fiscale stimuleringsmaatregelen voor bedrijven zouden hieraan bij moeten dragen, waarbij werkgevers een centrale rol spelen.

Om fietsen onder burgers aan te moedigen, is de staat van plan om:

- tegen 2020 een duurzame mobiliteitsvergoeding op brede schaal in te voeren voor alle werknemers tot €200 per jaar,
- de fiets in het kilometervergoedingssystem op te nemen,
- de beschikbaarstelling te steunen van fietsenstallingen door bedrijven.

Ontwikkeling van een fietscultuur

Er zullen verschillende maatregelen worden genomen om ervoor te zeorgen dat de reflex om de fiets te pakken al vanaf jonge leeftijd als iets vanzelfsprekends wordt gezien, zoals:

- maatregelen ontwikkeling om veilig te kunnen fietsen
- mobiliteitsplannen inzetten voor scholen
- lichaamsbeweging bevorderen ten behoeve van de gezondheid
- nieuwe mobiliteitsvormen opnemen in de mobiliteitsorganisatie
- regelingen treffen voor nieuwe mobiliteitsdiensten
- toegankelijkheid van fietsgegevens ontwikkelen voor informatiedienstverleners: over fietsroutes, selfservice-fietsen, enz.

Bron: www.ecologique-solidaire.gouv.fr

gepubliceerd op 03/10/2018

naar boven