De routekaart voor de circulaire economie bestaat 1 jaar [fr]

1-jarig bestaan! Op 23 april 2018 onthulden Édouard Philippe, Eerste Minister, en Brune Poirson, staatssecretaris onder de "ministre d’Etat", minister van Ecologische en Solidaire Transitie, de routekaart voor een volledig circulaire economie. Deze routekaart, die het hoofdonderdeel is van het Klimaatplan en het resultaat van meerdere maanden overleg, heeft sindsdien geleid tot veel projecten.

De routekaart voor de circulaire economie (FREC) bestaat uit 50 maatregelen die in overleg met alle belanghebbenden op basis van vier grote uitdagingen zijn ontwikkeld:
- betere productie
- betere consumptie
- mobilisatie van actoren
- beter afvalbeheer
Alle actoren (overheden, bedrijven, verenigingen, ngo’s, enz.) hebben een jaar lang samengewerkt om deze verschillende maatregelen uit te voeren. Vandaag de dag is bijna 100% van de projecten van start gegaan. De routekaart, die de basis van het actieplan van Frankrijk vormt om het Franse economische, ecologische en maatschappelijke model te hervormen, heeft geleid tot onderstaande ondernomen stappen.

Betere productie, betere consumptie, betere informatie

De verbetering van de productie houdt onder andere in dat gerecyclede materialen verwerkt moeten worden in het ontwerp van een product (maatregel 1 van de FREC). Deze ambities hebben geleid tot de ondertekening van het Plasticpact, dat er onder andere op is gericht om tegen 2025 100% van de verpakkingen zodanig te ontwerpen dat deze herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar zijn. Dit pact werd op 21 februari jl. ondertekend door 13 grote bedrijven en ngo’s. Ook sluit het aan bij de vrijwillige verbintenissen van 55 fabrikanten en federaties om meer grondstoffen uit recycling in hun producten te verwerken. Deze verbintenis werd op 2 juli 2018 ondertekend en heeft een nieuwe dynamiek voor de fabrikanten op gang gebracht. Ook beoogt de FREC burgers te helpen om beter te consumeren. Het doel is om hergebruik te stimuleren en reparatiesectoren te ontwikkelen. Een werkgroep heeft zich gebogen over de repareerbaarheidsindex, die tot doel heeft de consument te informeren over de mogelijkheid tot reparatie van het product (aantal reserveonderdelen, beschikbaarheid, levertijden, enz.) voor meer transparantie en begrijpelijkheid. Frankrijk draagt al deze ambities op Europees niveau aan.

Faciliteren van afvalscheiding en legen van vuilnisbakken ten behoeve van de lokale overheden

De routekaart voor de circulaire economie voorziet ook in een efficiëntere inzameling, scheiding en recycling door de kleur van de vuilnisbakken op elkaar af te stemmen en de scheidingsinstructies in het hele land door te voeren. Elk huishouden kan zo alle plastic verpakkingen (flessen, yoghurtbakjes, enz.) in dezelfde bak gooien. Sommige steden passen dit systeem vandaag de dag toe, maar niet allemaal. Ook verschillen de kleuren van de containers per gemeente. Verder heeft Brune Poirson het hele jaar door producenten van bepaalde producten (van speelgoed, sport-, doe-het-zelf- en tuinbenodigdheden) verschillende keren ontmoet met als doel om de producentenverantwoordelijkheid uit te breiden. Het principe houdt in dat producenten worden gevraagd om de middelen beschikbaar te stellen om het einde van de levensduur van hun producten te beheren (inzameling, financiële steun, transport, recycling, enz.). Het zeer toegewijde Frankrijk (waar vandaag de dag 14 categorieën onder deze regelgeving vallen, zoals verpakkingen, banden en batterijen) heeft met name Europa weten te inspireren, dat nu meer wetgeving betreffende dit onderwerp aan het opstellen is.

Wat houdt deze uitgebreide producentenverantwoordelijkheid in?

In Frankrijk staat het uitgebreide productenverantwoordelijkheidsprincipe (REP) sinds 1975 in de wet. Dit is voortgevloeid uit het principe van vervuiler-betaler: degene die een product op de markt brengt, is ervoor verantwoordelijk tot het einde van de levensduur. De producent moet dus de nodige (financiële, technische, personele) middelen inzetten om deze doelstelling te behalen. Hoewel het merendeel van de producten waarop dit instrument betrekking heeft bij (Franse en Europese) wet is vastgesteld, hebben andere producenten er uit zichzelf voor gekozen om het uitgebreide producentenverantwoordelijkheidsprincipe op hun producten toe te passen.

Tegelijkertijd werd er een oproep gelanceerd tot het tonen van belangstelling voor innovatieve en solidaire inzameling om het afvalscheidingsproces op Frans grondgebied verder te ontwikkelen. Ook is er nagedacht over bouwafval (maatregel 33 van de FREC). Al deze maatregelen zouden tegen de zomer moeten leiden tot de wet inzake de circulaire economie.

Bron (in het Frans): www.ecologique-solidaire.gouv.fr

gepubliceerd op 26/04/2019

naar boven