De universiteiten en de COMUE [fr]

De Franse universiteiten bieden studies aan die vergelijkbaar zijn met de studies van de Nederlandse universiteiten: de fundamentele studies, technisch of beroepsgericht. Zij bereiden tevens voor op wetenschappelijk onderzoek of op het beroepsleven.

Franse universiteiten

De universitaire opleidingen worden onderverdeeld in drie opeenvolgende fases, cycli genaamd:

- De eerste eerste cyclus wordt afgesloten met het Bachelor/Licence diploma na drie jaar (180 ECTS) universitaire studie.

- De tweede cyclus leidt tot Master degree, en duurt twee jaar (120 ECTS).

- De derde cyclus wordt gewijd aan onderzoek en wordt beëindigd met een doctoraat die men verkrijgt na het schrijven van een scriptie. Dit doctoraat (doctorate degree -Ph D) wordt na een DEA in drie jaar voorbereid. De studenten die geïnteresseerd zijn in een doctoraat hebben de mogelijkheid een bipromotie te halen waarna men een dubbele doctorstitel behaalt.

Toelatingsvoorwaarden

Nederlandse studenten kunnen op elk niveau worden toegelaten, mits de Franse universiteit hun diploma’s erkent. Zie studeren in Frankrijk met een buitenlands diploma.

Lijst met Franse universiteiten : http://www.campusfrance.org/fr/espace-documentaires/informations-sur-les-etablissements/fiches-etablissements/universites

gepubliceerd op 07/07/2017

naar boven