De voornaamste diploma’s Franse taal [fr]

Nationale diploma’s en getuigschriften

De TCF is de taaltoets Frans van het Franse ministerie van Onderwijs. Het gaat hier om een algemene toets, bestemd voor niet-Franstaligen. Het geeft aan iedereen de mogelijkheid om voor professionele of persoonlijke doeleinden op een makkelijke, betrouwbare en snelle manier zijn/haar kennis van de Franse taal officieel te laten valideren. Het behalen van de toets geeft geen recht op een diploma, maar wel op een getuigschrift van het bereikte niveau. De resultaten die bij de toets TCF zijn behaald, kunnen worden gebruikt om direct toegelaten te worden tot het DELF 2nd degré of het DALF.

De DELF en DALF diploma’s worden door het ministerie van Onderwijs afgegeven. Het zijn officiële verklaringen van het bereikte niveau (kennis en spreekvaardigheid) in de Franse taal. Het DALF geeft aan dat men in staat is doeltreffend de colleges op een Franse of Franstalige universiteit bij te wonen. Dit diploma geeft een vrijstelling voor de taaltest die moet worden afgelegd bij alle Franse universiteiten voor men zich mag inschrijven.

Erkende examencentra in Nederland:

- Alliance française in Den Haag

Céline Martel: examens.aflahaye@gmail.com

DELF TP (in december en in juni) ; DELF PRO (in juni).

- Institut français in Amsterdam

Joost Overwater joost.overwater@diplomatie.gouv.fr

DELF TP ( in december en in juni) ; DELF PRO (in juni) ; DELF Junior (in maart en in juni) ; DELF PRIM (in mei).

- Hogeschool Arnhem en Nijmegen (Nijmegen)

Twan Geerts: twan.geerts@han.nl

DELF PRO (in juni).

- Hogeschool Zuyd (Maastricht)

Norbert Bonenkamp: n.bonenkamp@hszuyd.nl

DELF TP (in juni); DELF PRO (in juni).

- Hogeschool Fontys (Tilburg)

Sylvie Braan: s.braan@fontys.nl

DELF TP (in juni); DELF PRO (in juni).

Meer informatie op: delfjunior@institutfrancais.nl

Diploma’s van de Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (CCIP)

Deze diploma’s toetsen verschillende niveaus Franse taal voor professionele redenen: zakelijk Frans, juridisch Frans, toerisme, secretariaat, techniek en wetenschappen.

De diploma’s die door universiteiten worden afgegeven zijn

- Certificat Pratique de la Langue Française de 1er degré (CPLF)
- Diplôme d’Etudes Françaises 2me degré (DEF)
- Diplôme supérieur cd’Etudes Françaises (DSEF)
- Diplôme Supérieur pour l’enseignement du Français à l’Etranger (DSEFE)

Getuigschriften Alliance Française

De getuigschriften van de Alliance Française zijn van een visum voorzien van het ministerie van Onderwijs en worden erkend door het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader (ALTE). Ze genieten eveneens het voordeel van de goede reputatie die de Alliance Française over de hele wereld heeft.

gepubliceerd op 11/12/2019

naar boven