Deelname van Frankrijk aan de interparlementaire conferentie over het Europese buitenlands-, veiligheids- en defensiebeleid (6-8 april 2016, Den Haag) [fr]

JPEGTussen 6 en 8 april kwamen ongeveer 200 parlementariërs samen om te discussiëren over het Europese buitenlands-, veiligheids- en defensiebeleid. Aanwezig op deze conferentie waren ook de Nederlandse minister-president, minister van Buitenlandse zaken en minister van Defensie. De aanwezige Franse parlementariërs, André Trillard (Senator van Les Républicains), Josette Durrieu (Senator Parti Socialiste) en Joël Guerriau (Senator UDI-UC), namen deel aan de debatten en aan twee werkgroepen, één over de Global Security Strategy review en één over de Europese wapenexport.

De Franse parlementariërs uit de senaat hebben de eis voor een snelle tenuitvoerlegging van het delen van passagiersgegevens (PNR) in de conclusies laten opnemen, om de strijd tegen het terrorisme te verbeteren..

Met dit Franse amendement doet de conferentie een beroep op het Europese parlement om zo snel mogelijk de Europese richtlijn voor PNR aan te nemen, en op de nationale parlementen om deze richtlijn om te zetten. Het beperken van het vrij bewegen van terroristen in Europa is namelijk een essentiële voorwaarde voor het verbeteren van de Europese veiligheid, iets waar de Europese burger terecht dringend om vraagt.

Een ander Frans amendement is deels opgenomen in de conclusies. Dit amendement spoort de Trojka aan om met concrete voorstellen te komen tijdens de eerstvolgende conferentie in Bratislava, zodat de dossiers die tijdens interparlementaire conferenties worden behandeld beter kunnen worden afgehandeld en voorbereid.

JPEG

gepubliceerd op 13/04/2016

naar boven