Defensie receptie op de Franse Residentie (1 december 2016, Den Haag) [fr]

Op donderdag 1 december werd een receptie georganiseerd door de Mission de Défense op de Franse Residentie te Den Haag. Hierbij waren onder andere de heer Philippe Lalliot, Ambassadeur van Frankrijk, en Generaal Tom Middendorp, Commandant der Strijdkrachten van Nederland, aanwezig. Deze bijeenkomst gaf gelegenheid tot het samenkomen van militairen van de Frans-Nederlandse Defensie samenwerking, waarvan negen officieren van de Nederlandse Koninklijke krijgsmachten die zijn opgeleid in Frankrijk (aan de Ecole de Guerre, het Collège Interarmées de Défense, en de Ecole d’Etat-Major) en negen Saint-Cyriens die in Den Haag verblijven.

Rondom de presentatie van de actuele situatie van de Franse krijgsmachten, was deze samenkomst een gelegenheid om de Slag bij Austerlitz aan te halen en om de nadruk te leggen op de banden tussen de Franse en Nederlandse krijgsmachten, sinds de campagnes van het Grande Armée tot en met de actuele operaties buiten het eigen grondgebied. Er werd een speciaal eerbetoon gebracht aan de Franse en Nederlandse militairen die ibn 2016 zijn omgekomen in Mali.

De Ambassadeur benadrukte in zijn toespraak de gedeelde waarden en de inzet van Frankrijk en Nederland voor vrede in de wereld.

Vervolgens reikte hij de medaille van de Nationale Defensie uit aan Luitenant-kolonel Jennifer de Poorter van de Koninklijke Marechaussee, voor haar inzet bij het Centre de planification et de gestion des crises de la Gendarmerie française (Planningscentrum en Crisisbeheer van de Franse gendarmerie) van 2015 tot 2016.

De (militaire) muziek en de twee volksliederen werden gespeeld door het koperkwintet «Fanfare Bereden Wapens ».

- Toespraak Philippe Lalliot :

PDF - 59.9 kB
Discours prononcé par Philippe Lalliot
(PDF - 59.9 kB)

gepubliceerd op 13/12/2016

naar boven