Descartes-Huygensprijs 2015 voor fysioloog Benoît Viollet en ontwikkelingsbioloog Joost Gribnau [fr]

De Descartes-Huygensprijs van 2015 is toegekend aan fysioloog Benoît Viollet en aan ontwikkelingsbioloog Joost Gribnau. De prijs zal in het voorjaar van 2016 worden uitgereikt op de Académie des Sciences te Parijs.

De Descartes-Huygensprijs is in 1995 in Den Haag ingesteld door de Franse en Nederlandse overheid, met als doel de wetenschappelijke uitwisseling te versterken en het publiek bewust te maken van de historische raakvlakken van de twee landen. De prijs wordt elk jaar uitgereikt aan één Nederlandse en één Franse onderzoeker, die excelleren in hun vakgebied en bijdragen aan de bilaterale verhoudingen.

De winnaars ontvangen een prijs van 23.000 euro, een bedrag waarmee ze verblijven naar het andere land kunnen organiseren om daar onderzoek te doen. De prijs wordt beurtelings toegekend aan wetenschappers afkomstig uit de biowetenschappen (2015), de geestes- en sociale wetenschappen (2016), en de natuur- en levenswetenschappen (2017). De Académie des Sciences van het Institut de France in Frankrijk en de Koninklijke Nederlandse Academie van Watenschappen (KNAW) in Nederland bestuderen de kandidaten van het andere land en selecteren de prijswinnaar.

De Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen heeft de Descartes-Huygensprijs 2015 toegekend aan:

JPEG Benoît Viollet (1968), hoofdonderzoeker aan het Franse instituut voor gezondheid en medisch onderzoek (Inserm) en mede-directeur van een onderzoeksteam aan het prestigieuze Institut Cochin van de Université Paris Descartes in Parijs. Viollet doet onderzoek naar de fysiologische rol van de in cellen aanwezige energie-sensor AMPK, een enzym dat een essentiële rol vervult in het metabolisme van de hartspier. Dietbert Neumann, Associate Professor van de sectie Moleculaire Genetica van de Universiteit van Maastricht, stelde Viollet voor als kandidaat.

De Académie des Sciences - Institut de France heeft de Descartes-Huygensprijs 2015 toegekend aan:

PNG Joost Gribnau, universitair hoofddocent in de ontwikkelingsbiologie aan de Erasmus Universiteit en hoofd van de afdeling ontwikkelingsbiologie van het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam. Gribnau heeft diverse belangrijke bijdragen geleverd aan het inzicht in de moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen aan inactivatie van het X-chromosoom, waardoor het aantal genen op het X-chromosoom bij zoogdieren min of meer gelijk wordt getrokken tussen vrouwelijke (XX) en mannelijke (XY) cellen.
Zijn kandidatuur is voorgesteld door Edith Heard, directrice Genetica en Ontwikkelingsbiologie aan het Institut Curie te Parijs, en hoogleraar Epigenetica en cellulair geheugen aan het Collège de France.

PDF - 145.9 kB
Communiqué de presse
(PDF - 145.9 kB)

Bekijk het Franstalige persbericht voor meer informatie over de wetenschappelijke profielen van de prijswinnaars hier.

De datum van de uitreikingsceremonie zal binnenkort vermeld staan in het persbericht.

gepubliceerd op 08/01/2016

naar boven