Descartes-Huygensprijs voor scheikundige en literatuurwetenschapper [fr]

Communiqué de presse - 8 novembre 2018

De Franse scheikundige Marine Cotte en de in Nederland werkzame literatuurwetenschapper Katell Lavéant hebben de Descartes-Huygensprijs 2018 gewonnen. De twee onderzoeksters krijgen de prijs voor hun excellente onderzoek en hun bijdrage aan de Frans-Nederlandse samenwerking. De prijs van € 23.000 stelt hen in staat deze onderzoekssamenwerking te intensiveren.

Marine Cotte

JPEG Marine Cotte, onderzoeker bij het French National Centre of Scientific Research (CNRS), is momenteel gedetacheerd bij de European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) in Grenoble, Frankrijk, waar ze nieuwe technologieën ontwikkelt om kunst- en archeologievoorwerpen te onderzoeken. Haar wetenschappelijk onderzoek is van grote maatschappelijke waarde, omdat het de basis vormt voor het beheer en de bescherming van belangrijk cultureel erfgoed. Door haar samenwerking met musea verenigt ze de belangen van wetenschap en samenleving en koppelt ze cultureel erfgoed aan geavanceerde technologie. Marine is een pionierende en enthousiaste onderzoeker die zelf het initiatief nam om samen te werken met Nederlandse onderzoekers. Met de toekenning van de Descartes-Huygensprijs kan zij nu meerdere keren naar Nederland komen om te werken met onderzoekers van onder andere de Technische Universiteit Delft, de Technische Universiteit Eindhoven en het Rijksmuseum in Amsterdam. Ze zal nieuwe samenwerkingen aangaan met museumconservatoren, curatoren, kunsthistorici en technische wetenschappers.

Website: https://www.esrf.eu/home/Members/content/staff-web-pages/cotte.html

Katell Lavéant

JPEG Katell Lavéant (1978) is universitair hoofddocent Franse taal- en cultuur aan de Universiteit Utrecht. Zij is gespecialiseerd in de late middeleeuwen en de renaissance. Ze doet als projectleider onderzoek naar de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne literaire- en feestcultuur in Frankrijk en Nederland. Met de toekenning van de Descartes-Huygensprijs kan zij nu intensiever gaan samenwerken met geschiedkundige Malcolm Walsby (Université Rennes II, Frankrijk) in het onderzoeksproject ‘Sammelband’. De onderzoekster wil in dit verband onderzoeksmethoden ontwikkelen om verzamelingen van oude boeken te kunnen bestuderen. Dit is van groot belang omdat zo achterhaald kan worden hoe ‘de gewone man’, net zoals de geleerde, tijdens en na de renaissance las en hoe hij kennis vergaarde. Samenwerking tussen de twee onderzoeksteams zal bijdragen aan de ontwikkeling en het testen van nieuwe bibliografische hulpmiddelen en het opleiden van jonge boekhistorici. Bovendien vormt deze samenwerking een goede basis voor het vormen van een internationaal netwerk van wetenschappers en boekprofessionals.

Website: https://www.uu.nl/staff/KLaveant

Over de Descartes-Huygensprijs

De jaarlijkse Descartes-Huygensprijs is in 1995 ingesteld door de Franse en Nederlandse regering. De prijs is bestemd voor wetenschappelijke onderzoekers voor hun excellente onderzoek en hun bijdrage aan de Nederlands-Franse samenwerking. Een KNAW-jury kiest de Franse laureaat, dit jaar Marine Cotte. De Nederlandse kandidaat wordt gekozen door de Académie des Sciences, de keuze viel dit jaar op Katell Lavéant. Het aan de prijs verbonden geldbedrag van € 23.000 is bestemd voor een verblijf als gastonderzoeker in Nederland, respectievelijk in Frankrijk. De uitreiking van de Descartes-Huygensprijs 2018 aan zowel de Nederlandse als de Franse laureaat vindt begin 2019 plaats in Amsterdam.

Zie ook : http://knaw.nl/nl/prijzen/prijzen/descartes-huygensprij

gepubliceerd op 27/11/2018

naar boven