Dienst Politie Samenwerking [fr]

DCI - JPEG

1/ Directie Internationale Samenwerking (DCI)

De Directie Internationale Samenwerking (DCI) is een gemeenschappelijke directie van de Franse politie en gendarmerie. De DCI voert het buitenlands beleid van Frankrijk uit op de terreinen die onder de bevoegdheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken vallen.

De Franse politieagenten en gendarmes, die zich inzetten voor de ontwikkeling van de samenwerking tussen Frankrijk en het land van tewerkstelling, dragen verantwoordelijkheid voor de bescherming van Franse burgers in het buitenland en van de Franse belangen. Hun activiteiten hebben als doel de veiligheidssituatie in Frankrijk te verbeteren.

Een internationaal antwoord op de vele uitdagingen van een veranderende wereld

De samenwerking tussen landen is essentieel om de verschillende bedreigingen die buiten onze grenzen ontstaan te bestrijden. Terrorisme, internationale georganiseerde criminaliteit, drugs- en wapenhandel, de bestrijding van irreguliere immigratie en cybercriminaliteit zijn de prioritaire werkterreinen van de politieagenten en de gendarmes van de DCI. Voor de uitvoering van bilaterale en multilaterale samenwerkingsverbanden steunt Frankrijk op zijn netwerk van afdelingen voor binnenlandse veiligheid in 74 ambassades. Dit netwerk, van 300 politieagenten en gendarmes verdeeld over 158 landen, bestaat uit attachés voor binnenlandse veiligheid (ASI), adjunct-attachés (ASIA), verbindingsofficieren, assistenten, samenwerkingspartners en internationale technische experts.

Een taak van coördinatie en actie

De DCI coördineert en verzorgt de technische, institutionele en operationele samenwerking tussen de Franse politie en gendarmerie en de Nederlandse politie, met uitzondering van de kwesties die exclusief onder de bevoegdheid van de inlichtingendiensten vallen. De DCI is bovendien belast met de uitvoering van de technische samenwerking van het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken met Nederland, met name ten behoeve van het secretariaat-generaal, het directoraat-generaal Burgerveiligheid, het directoraat-generaal Buitenlanders in Frankrijk, het directoraat-generaal Lokale overheden en van de delegatie Verkeersveiligheid en Wegverkeer van dit ministerie.

2/ De Dienst Politie Samenwerking (SSI) in Nederland

De Dienst Politie Samenwerking is sinds 1995 in de ambassade van Frankrijk in Nederland gehuisvest.

De attaché binnenlandse veiligheid (ASI)

De attaché geeft advies aan de ambassadeur omtrent alle vraagstukken die betrekking hebben op de binnenlandse veiligheid en op de verschillende diensten van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij stimuleert en coördineert de bilaterale samenwerking op het gebied van veiligheid en bestuur, alsmede de multilaterale samenwerking, vooral de technische, operationele en institutionele aspecten ervan. De attaché voor binnenlandse veiligheid is een diplomaat en voert het samenwerkingsbeleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken uit in overeenstemming met de algemene koers van het Franse buitenlandse beleid.

De taken van de Dienst Politie Samenwerking (SSI)

Een van de prioritaire werkterreinen is de bestrijding van de georganiseerde misdaad, en met name van grensoverschrijdende drugshandel. De bestrijding van terrorisme en irreguliere immigratie maakt ook deel uitvan de prioriteiten.

In vergelijkende onderzoeken of in onderzoeken die tot stand komen op eigen initiatief benadrukt de SSI de kenmerkende eigenschappen van het Nederlandse veiligheidsmodel en zijn veiligheidsdiensten. Dit betreft verschillende gebieden, zoals het openbare veiligheidsbeleid, de dagelijkse veiligheid, de aanpak wat betreft ordehandhaving, toekomstgerichte onderwerpen gelieerd aan digitale technologie en de modernisering van het optreden van de veiligheidsdiensten.

De samenwerking met Nederland heeft ook een regionale dimensie, zowel in de Benelux als met Noord-Frankrijk.

De SSI biedt ondersteuning op het gebied van justitie en binnenlandse zaken van de Europese Unie.

Bij de uitvoering van zijn taken wordt de ASI ondersteund door:
- een verbindingsofficier die expert is op het gebied van georganiseerde misdaad – met als belangrijkste onderwerp verdovende middelen
- een secretaresse

3/ Onze contactgegevens

Dienst Politie Samenwerking
Ambassade van Frankrijk in Nederland
Anna Paulownastraat 76
2518 BJ Den Haag

JPEG

gepubliceerd op 17/07/2020

naar boven