Diplomaat en schrijver Stéphane Hessel overleden (Parijs, 27 februari 2013) [fr]

Stephane Hessel - JPEG
In Parijs is op 27 februari 2013 diplomaat en schrijver Stéphane Hessel overleden. Stéphane Hessel is geboren in 1917 te Berlijn en is van Joodse komaf. In 1924 verhuist hij met zijn ouders naar Parijs, waar hij in 1937 de Franse nationaliteit verkrijgt.

In de Tweede Wereldoorlog voegt Stéphane Hessel zich bij het verzet en werkt hij voor de geheime inlichtingendienst van ‘la France libre’ (BCRA). Hij wordt verraden en vervolgens opgepakt door de Nazi’s. Na een vreselijke periode in concentratiekamp Buchenwald te hebben overleefd wordt hij wederom op transport gezet, naar Bergen-Belsen. Tijdens dit transport weet hij te ontsnappen, vlak voor het einde van de oorlog.

In 1946 wordt Stéphane Hessel benoemd tot vertegenwoordiger van Frankrijk bij de Verenigde Naties in New York, waar hij meeschrijft aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Mensenrechten et ontwikkelingshulp zullen hem zijn hele leven aan het hart blijven gaan, hetgeen ertoe leidt dat hij een groot aantal diplomatieke missies in Azië en Afrika op zich zal nemen.

In 2010 wordt Stéphane Hessels beroemde essay ‘Neem het niet!’ (‘Indignez-vous!’) gepubliceerd, waarvoor hij onder andere de ‘Prix de l’Académie de Berlin’ heeft ontvangen.

Overlijden van Stéphane Hessel - Verklaring van Laurent Fabius (27 februari 2013)

Met Stéphane Hessel verdwijnt ook iemand die streed voor vrijheid en voor menselijke waardigheid.

Met moed heeft Stéphane Hessel zich ingezet voor wat juist was, voor ruimhartige zaken. En ondanks de verscheidenheid van de decennia die hij heeft doorstaan, is hij altijd de waarden die hij meedroeg uit het verzet blijven verdedigen.

Stéphane Hessel was eveneens een groot diplomaat, in dienst van Frankrijk en van de Verenigde Naties, die met hartstocht de mensenrechten en de vrede verdedigde. Wij zullen hem missen als betrokken burger, maar ook zullen wij zijn blik, zijn scherpzinnigheid, zijn gulheid, zijn enthousiasme, zijn welwillendheid en zijn passie voor rechtvaardigheid missen. Ik ben dankbaar dat hij heeft bestaan, maar verdrietig hem te verliezen. Uit de grond van mijn hart wens ik zijn familie en naasten alle sterkte toe.

- Stéphane Hessel raconte la déclaration universelle des droits de l’Homme (11 décembre 2010)

gepubliceerd op 28/02/2013

naar boven