Douane-attaché Benelux [fr]

De douane-attaché vertegenwoordigt binnen de Ambassade van Frankrijk in den Haag de Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI – Directoraat-Generaal Douane en Indirecte Belastingen) bij de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse autoriteiten.

De douane-attachés en -adviseurs vallen onder het bestuur van de dienst internationale betrekkingen van het Directoraat-Generaal. Zij hebben drie kerntaken: de strijd tegen fraude, samenwerkingsacties en capaciteitsversterking, en een economische taak.

De strijd tegen fraude staat centraal. Deze richt zich zowel op illegale handel (drugs, sigaretten, namaakartikelen…) als op economische en commerciële fraude.

De douane-attachés verzamelen informatie en ondersteunen onderzoekteams om diverse illegale handelspraktijken op te sporen. Zij vormen de schakel tussen de douanediensten in Frankrijk en het buitenland en werken nauw samen met de DNRED.

Zij zijn eveneens belast met het uitvoeren van de bilaterale samenwerkingsprogramma’s, het leiden van gezamenlijke acties en het onderhouden van contacten met de overheid en de private sector van de landen waarin zij benoemd zijn. Zij dragen op deze manier bij aan de onderlinge verdeling en de harmonisatie van douaneprocedures op internationaal niveau.

Douane-attachés kunnen in het kader van hun economische rol in specifieke gevallen advies en informatie geven aan particulieren of bedrijven die internationaal actief zijn.

Gegevens van de douaneattaché voor de Benelux :

Email: Douaneattaché

Gegevens van het netwerk van Franse douane-attachés:

douane.gouv.fr/articles/a11075-l-annuaire-des-conseillers-et-attaches-douaniers-a-l-etranger

Gegevens van de douanediensten van de DGDDI:

pro.douane.gouv.fr

Aanvullende informatie over de douane kunt u vinden op:

douane.gouv.fr

gepubliceerd op 10/06/2020

naar boven