Economische afdeling [fr]

De Economische afdeling (SE) in Den Haag bij de Ambassade van Frankrijk in Nederland behoort tot het internationaal netwerk van het Directoraat-generaal van Financiën (DG Trésor) van het Franse ministerie van Economische Zaken en Financiën www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/NL .

De SE houdt zich hoofdzakelijk bezig met:
- het vergaren van informatie over en het analyseren van de economische situatie en van algemene of specifieke financiële vraagstukken in Nederland;
- het analyseren van de Nederlandse positie met betrekking tot multilaterale en Europese kwesties;
- het ondersteunen van bedrijven die internationaal willen ondernemen, zoals export, Franse investeringen in Nederland, buitenlandse investeringen in Frankrijk of deelname aan grote projecten.
- het leggen en onderhouden van de relaties met Nederland op economisch, financieel, en commercieel gebied of met betrekking tot een specifieke sector.

De economische afdeling bestaat uit 6 personen en is onderverdeeld in 2sectoren:
- economie en financiën,
- sectoraal beleid (in het bijzonder transport, duurzame ontwikkeling, milieu en landbouw).

Adresgegevens :

Ambassade de France aux Pays-Bas
Service Economique
Anna Paulownastraat 76
2518 BJ La Haye

Contact:

Email: Lahaye@dgtresor.gouv.fr

Website van DGTrésor Nederland

Twitter: @FRTreasury_NL

De economische afdeling werkt nauw samen met Business France, het handelsbureau van de ambassade van Frankrijk: https://www.businessfrance.fr/.

www.cfci.nl/

https://www.cnccef.org/

gepubliceerd op 20/10/2021

naar boven