Economische afdeling [fr]

De Economische afdeling (SE) in Den Haag bij de Ambassade van Frankrijk in Nederland behoort tot het internationaal netwerk van het Directoraat-generaal van Financiën (DG Trésor) van het Franse ministerie van Economische Zaken en Financiën www.tresor.economie.gouv.fr/se/pays-bas .

De SE houdt zich hoofdzakelijk bezig met:
- het vergaren van informatie over en het analyseren van de economische situatie en van algemene of specifieke financiële vraagstukken in Nederland;
- het analyseren van de Nederlandse positie met betrekking tot multilaterale en Europese kwesties;
- het ondersteunen van bedrijven die internationaal willen ondernemen, zoals export, Franse investeringen in Nederland, buitenlandse investeringen in Frankrijk of deelname aan grote projecten.
- het leggen en onderhouden van de relaties met Nederland op economisch, financieel, en commercieel gebied of met betrekking tot een specifieke sector.

De SE van Den Haag bestaat uit zeven personen en is onderverdeeld in drie sectoren:
- economie en financiën,
- openbaar bestuur,
- transport, duurzame ontwikkeling, milieu en landbouw.

Adresgegevens :

Ambassade de France aux Pays-Bas
Service Economique
Anna Paulownastraat 76
2518 BJ La Haye
Tel. : 00 31 (070) 35 666 35

Contact:
Mathieu Kahn, Hoofd van de Economische Afdeling: mathieu.kahn@dgtresor.gouv.fr
Lahaye@dgtresor.gouv.fr

* * *

NB : in het kader van de hervorming van het internationaal netwerk van het directoraat-generaal Financiën zijn sinds 1 januari 2009 de activiteiten ter ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf bij zijn internationalisering geleidelijk overgegaan naar Ubifrance. Deze reorganisatie heeft in Nederland geleid tot de oprichting in september 2009 van het bureau « Mission Economique-Ubifrance » Amsterdam (amsterdam@ubifrance.fr).

gepubliceerd op 22/09/2016

naar boven